Vai investori pārāk agri ir kļuvuši optimistiski? | Luminor

Pasaules akciju tirgi pieauguši par 200% kopš pašreizējā buļļu tirgus sākuma 

Šā gada marts iezīmē pašreizējā pasaules akciju buļļu tirgus 10. jubileju. Tā tika nosvinēta ar pozitīvu ienesīgumu pasaules akciju tirgos arī februārī. Turpinoties akciju cenu pieaugumam pēc decembrī novērotajiem zemākajiem rezultātiem, Visu pasaules valstu indeksam izdevās pieaugt par 3,3% mēnesī, sasniedzot vairāk nekā 10% pieaugumu kopš gada sākuma.

Februārī attīstīto tirgu akcijas atradās priekšgalā, kamēr attīstības tirgu akcijas uzrādīja ļoti pieticīgu ienesīgumu 0,9% apmērā. Galvenokārt to ietekmēja Latīņamerikas akciju kritums par 3,6% saistībā ar peļņas izņemšanu no tirgus pēc augsta iepriekšējo piecu mēnešu snieguma.

Akciju tirgus rezultāti

  1 m.  2019. no gada sākuma Atšķirība no visu laiku augstākā
Attīstītie tirgi, bij. ASV (EUR) 0,0311 0,0937 0,102
All Country World Index (EUR) 0,0329 0,1092 0,02
Eiropa (EUR) 0,03899 0,10209 0,106
Jaunattīstības tirgi (EUR) 0,0087 0,09245 0,02
S&P 500 (USD) 0,0297 0,11075 0,044

* - pamatojoties uz mēneša datiem
Avots: MSCI, finance.yahoo.com

Eiropas akcijas izcēlās ar augstāko ienesīgumu mēnesī, kas sasniedza 3,9%. Tomēr kopš gada sākuma ASV akcijām ir labākais sniegums, kas pārsniedz 11%.

Kopš pašreizējā buļļu tirgus sākuma pasaules akcijas ir nodrošinājušas investoriem lielisku ienesīgumu. 10 gadu laikā Visu pasaules valstu indekss ir pieaudzis par 200%. ASV bija izteikts līderis, krietni pārspējot visus pārējos reģionus ar 279% ienesīgumu. Tomēr buļļu tirgus bija spēcīgs visā pasaulē, un visiem lielākajiem reģioniem, izņemot Latīņameriku, izdevās uzrādīt sniegumu, kas pārsniedza 100% šī perioda laikā.

Akciju cenu pieauguma ātrums un vēriens pārsteidz daudzus investorus

Daudzi analītiķi atgūšanos pēc decembra krituma akciju tirgos dēvē par “V veida” atgūšanos tās ātruma un vēriena dēļ. Akciju tirgus straujais pieaugums sākās uzreiz pēc Ziemassvētkiem. Rezultātā februāra pēdējā nedēļā Visu pasaules valstu indekss uzrādīja 15,2% pieaugumu tikai 42 tirdzniecības dienu laikā (divos tirdzniecības mēnešos).

29 gadu laikā kopš 1990. gada ir bijuši vēl tikai deviņi šādi gadījumi, jo šāds kāpums parasti seko pēc lielāka krituma. Septiņos gadījumos no šiem tika novērots pozitīvs ienesīgums nākamajā gadā. 

Vēsturiski pozitīvi janvāra un februāra rezultāti ļauj cerēt uz pieaugumu visa gada garumā. Kopš 1970. gada Visu pasaules valstu indekss uzrādījis gadu ar pozitīvu ienesīgumu 83% gadījumos pēc pozitīviem akciju tirgus rezultātiem pirmo divu mēnešu laikā.

Tomēr ir jāatceras, ka šāda analīze sniedz apskatu par vēsturiskiem notikumiem un nenozīmē, ka šie notikumi atkārtosies.

ECB sola saglabāt procentu likmes pašreizējā līmenī vismaz visa 2019. gadā

ECB marta sēdē apstiprināja savu apņemšanos saglabāt labvēlību ES monetāro politiku. Centrālā banka ir apņēmusies saglabāt procentu likmes nemainīgas vismaz līdz 2019. gada beigām, atsakoties no sava plāna par likmju celšanu decembrī. Kā arī ECB ieviesa ilgtermiņa finansēšanas mehānisma trešo kārtu, lai atbalstītu labvēlīgus banku kreditēšanas nosacījumus.

Šādi pasākumi bija atbilde uz makroekonomisko rādītāju pieauguma palēnināšanos un nelielo inflāciju. ECB pārskatīja savas IKP prognozes 2019. gadam līdz 1,1%. Centrālā banka paredz, ka inflācija saglabāsies 1,2% līmenī.

Šo ECB darbību rezultātā Vācijas ilgtermiņa obligāciju ienesīgums nokritās līdz zemākajam līmenim kopš 2016. gada oktobra. Sagaidāms, ka šie notikumi nodrošinās arī Eiropas akciju cenu uzlabošanos turpmāk.

Attīstības tirgu akcijas turpina izraisīt interesi ilgtermiņa perspektīvā 

Attīstības tirgu akcijas atpalika no attīstīto valstu tirgiem kopš buļļu tirgus sākuma 2009. gadā. Tomēr ir novērotas pazīmes, ka šī tendence varētu beidzot mainīties un nākotnē attīstības tirgu akcijas varētu uzradīt labākus rezultātus.

Pirmkārt, attīstības tirgus akcijas ir ievērojami lētākas par attīstīto valstu tirgus akcijām, vērtējot pēc cenas un peļņas attiecības (P/E koeficienta). Attīstības tirgu indekss (MSCI Emerging market index) uzrāda gaidāmo cenas un peļņas attiecību 11,7 salīdzinājumā ar 16,4 ASV un 13,3 citos attīstītajos tirgos.

Otrkārt, attīstības tirgu ekonomikas aug straujāk par attīstīto tirgu ekonomikām, kas rada labāku uzņēmumu peļņas pieaugumu. Attīstības tirgu uzņēmumu peļņas pieauguma prognoze nākamajam gadam ir 7,1% salīdzinājumā ar 6,2% attīstītajos tirgos.

Vara cena attiecībā pret jaunattīstības tirgus/attīstītā tirgus akciju rezultātiem


Avots: MSCI, investing.com

Vēsturiski vara cenas tendence ir bijis labs rādītājs attīstības tirgu akciju rezultātiem salīdzinājumā ar attīstīto tirgu akcijām. Galvenais iemesls tam ir tas, ka ražošanas sektors nodrošina lielāko ekonomikas izaugsmes daļu attīstības valstīs. Līdz ar to vara cenu pieaugums norāda uz augošu ekonomisko aktivitāti. Kā arī vara cenas uzrāda pieauguma tendenci kopš 2016. gada, kas liecina par potenciāli augstu attīstības tirgu akciju sniegumu.  

Visbeidzot, MSCI lēmumam palielināt Ķīnas akciju daļu savos indeksos trijos posmos (maijā, augustā un novembrī) vajadzētu sniegt papildu atbalstu šī reģiona akcijām. Tā kā ir daudzi biržā tirgoti fondi (ETF), kas ir saistīti ar MSCI indeksiem, Ķīnas akciju daļas palielināšana nozīmē ievērojamu jaunas naudas ieplūšanu reģiona akciju tirgū.  

Prognoze

Tā kā nekas nav būtiski mainījies pasaules ekonomikas rādītājos kopš pagājušā gada beigām, pašreizējā investoru apmierinātība šķiet ļoti pārsteidzoša.  Nākotnes indikatori turpina norādīt uz ekonomikas attīstības tempu palēnināšanos gada pirmajā pusē. Tikai pakalpojumu sektors ir uzrādījis nelielu pieaugumu, tā Iepirkuma vadītāju indeksam (PMI)  pieaugot par 0,7 punktiem.

Summārais ekonomiskais rādītājs

  Vērtība 1 mēneša izmaiņas 1 gada izmaiņas
Global Manufacturing PMI 50,6 -0,1 -3,4
Global Services PMI 53,3 0,7 -1,5
Global Composite PMI 52,6 0,5 -2,2
OECD Composite Leading Indicator 99,3 -0,1 -1,1

Avots: Bloomberg, OECD.org

Lielāko nenoteiktību vēl joprojām sniedz ASV un Ķīnas tirdzniecības kara sarunu rezultāti – nesenie tirgus notikumi liecina, ka investori sagaida pozitīvu iznākumu. Tomēr vēl aizvien nav skaidrs, vai rezultāts apmierinās investoru prognozes. Līdz ar to pastāv korekcijas risks negatīva rezultāta gadījumā. 

Vēl jo vairāk, ņemot vērā ekonomikas attīstības tempu palēnināšanās riskus un tirdzniecības kara problēmas nākotnē, investori šobrīd šķiet pārāk optimistiski. Kā ziņo Amerikas individuālo investoru asociācija (AAII), 32,4% investoru šobrīd sagaida, ka akciju cenas turpinās celties. Arī gaidāmais svārstīgums, ko mēra Volatilitātes indekss (VIX), ir atgriezies ļoti zemā līmenī. Rezultātā tirgus var izrādīties pakļauts īstermiņa korekcijām. 

MSCI All Country World indeksa 10 gadu peļņa ar dažādu sākotnējo cenas un peļņas rādītāja vērtējumu


Avoti: MSCI, Bloomberg

Tomēr ilgtermiņa perspektīva vēl aizvien ir labvēlīga pasaules akcijām, pateicoties zemajām procentu likmēm, nelielajam inflācijas līmenim un atbilstībai patiesajiem akciju cenu novērtējumiem. Pašreizējais cenas un peļņas attiecības līmenis Visu pasaules valstu indeksa ietvaros ir 16,6, kas ir zem vēsturiski vidējā rādītāja. Tomēr kopš 1995. gada nav bijis neviena 10 gadus ilga perioda, kad sākot ar šādu novērtējumu, akcijas būtu uzrādījušas negatīvu ienesīgumu. 

ATRUNA

Šo mārketinga materiālu (Pārskatu) ir sagatavojuši Luminor Bank AS (Luminor) analītiķi, balstoties uz informāciju, kas bija publiski pieejama tā sagatavošanas laikā, un paļaujoties uz savu profesionālo vērtējumu. Mainoties apstākļiem, Pārskatā sniegtie viedokļi var atšķirties no pašreizējiem, un tādēļ Luminor neuzņemas atbildību par Pārskatā atspoguļoto viedokļu atbilstību laikam.
Šis Pārskats nav uzskatāms par ieguldījumu konsultāciju un piedāvājumu ieguldīt finanšu instrumentos, veikt finanšu darījumus vai rīkoties kādā citā veidā. Pārskats nav interpretējams kā Luminor apstiprinājums vai solījums tam, ka iestāsies Pārskatā izklāstītie notikumi. Pārskatā sniegtie dati nav saistīti ar neviena potenciālā informācijas saņēmēja individuālo ieguldījumu mērķi, finansiālo stāvokli vai īpašām vajadzībām.
Šajā Pārskatā aprakstītais vērtspapīru vēsturiskais ienesīgums ir lietots tikai atsauces nolūkos. Vēsturiskais ienesīgums nav uzskatāms par garantiju nākotnes ieguldījumu rezultātiem, jo reālais ienesīgums var ievērojami atšķirties no šeit minētā.
Luminor neuzņemas atbildību par jebkādiem zaudējumiem, kas varētu rasties klientam, pamatojoties uz šeit sniegto informāciju. Pirms veikt kādus ieguldījumus vai pieņemt kredīta lēmumu, ir ieteicams izmantot atzīta profesionāļa palīdzību un novērtēt ieguldījumu produkta vai pakalpojuma piemērotību klienta riska profilam un mērķiem.
Finanšu instrumentu noteikumus un ieguldījumu fondu prospektus var atrast Luminor mājas lapā www.luminor.lv. Šo materiālu nav atļauts kopēt, izplatīt vai pārpublicēt jebkādā formā bez Luminor iepriekšējas rakstiskas piekrišanas.