Akciju un ETF tirdzniecības nosacījumi | Luminor
Tirgus rīkojumi (Market Orders)

Dažas biržas neatbalsta Tirgus (Market) rīkojumus. Ja klients izvieto Tirgus (Market) rīkojumu šajos tirgos, Luminor Trade automātiski konvertē rīkojumu agresīvā Limita rīkojumā ar noteiktu procentu izpildes pusē "in the money".

Procentuālais Limits (Percentage Limit) svārstās no 1% līdz 4% atkarībā no biržas un instrumenta veida. Lūdzu, ņemiet vērā, ka klientam ir jāpārbauda, vai rīkojums ir izpildīts tirgū pēc rīkojuma ievadīšanas.

Ja Jums rodas aizdomas, ka Jūsu rīkojumā ir kādas kļūdas, nekavējoties sazinieties ar Luminor Bank.

Birža
NYSE MKT (AMEX – American Stock Exchange)
London International Exchnage (LSE_INTL)
London Stock Exchange (LSE_SETS)
Oslo Børs/Oslo Stock Exchange (OSE)
NASDAQ OMX Copenhagen (CSE)
NASDAQ OMX Helsinki (HSE)
NASDAQ OMX Stockholm (SSE)

Turklāt daži no mūsu izpildes brokeriem var izvēlēties konvertēt Tirgus rīkojumus dažās biržās uz agresīviem Limita rīkojumiem ar 3% izpildes pusē "in the money". Tas ir dēļ mūsu iekšējās atbilstības prasībām, lai pasargātu klientus no nejaušas tirgus izkustināšanas.

Luminor Bank nenesīs atbildību par trūkstošo rīkojumu neizpildi. 

Sadalīta rīkojuma izpilde (Split Orders)

Kopējās tirdzniecības izmaksas var palielināties, ja rīkojums tiek sadalīts (split order) un tiek izpildīts laika periodā, kas ir vairāk nekā viena diena. Šāds izmaksu pieauguma iemesls ir tas, ka minimālā komisijas maksa var būt jāmaksā vairāk nekā vienu reizi. Tās apjoms ir atkarīgs no dienu skaitu, kas vajadzīgas rīkojuma pilnīgai izpildei.

Dividendes no Akciju pozīcijām

Dividenžu maksājumi no akciju pozīcijām tiks ieskaitīti klienta kontā, ieturot nodokļus saskaņā ar piemērojamo standarta akciju ienākuma nodokļa likmi.

Luminor Bank pašlaik nevar nodrošināt vai piedāvāt preferenciālo nodokļu likmes ieturēšanu, kas var būt pieejama dēļ rezidences vai juridiskā statusa. Vienīgais izņēmums ir ASV uzņēmumu emitēti vērtspapīri.

Akciju izmantošana kā nodrošinājumu maržinālajai tirdzniecībai

Luminor Trade ļauj izmantot investīcijas akcijas kā daļēju nodrošinājumu maržinālās tirdzniecības aktivitātēm. 

Nodrošinājuma vērtība no akciju pozīcijas ir atkarīga no individuālo akciju reitinga - lūdzu apskatiet tabulu zemāk.

Reitings Nodrošinājuma vērtība no akciju pozīcijas
1 75%
2 50%
3 0%
4 0%
5 0%

Piemērs: 50% no akciju pozīcijas ar 2. reitingu var tikt izmantots kā nodrošinājums (skaidrās naudas vietā), lai tirgotu tādus maržinālos produktus kā Forex, CFD, Nākotnes darījumius (Futures) un Opcijas.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka Luminor Bank patur tiesības samazināt vai noņemt Akciju nodrošinājumu lielām pozīcijām vai akciju portfeļiem, kuri uzskatāmi par ļoti augsta riska.

Pilnu sarakstu ar pieejamām akcijām, reitingiem un nodrošinājuma vērtībām var aplūkot Luminor TraderGO > Account > Trading Conditions > Product > Stocks/ETF

Frankfurtes akciju birža

Luminor Trade piedāvā iespēju veikt darījumus Frankfurtes akciju biržā, izņemot vērtspapīrus no "Xetra Stars" saraksta. Pievērsiet uzmanību, ka parakstīšānās uz tiešsaistes cenām nav iespējama.

Honkongas akciju aplikšana ar nodokļiem

Attiecībā uz Honkongas akcijām tiek piemērtas zīmognodevas (Stamp Duty) un citas maksas: 0.108%

Piezīme: Automatizētās tirdzniecības laiks ir no 9:30 - 16:30 ar pārtraukumu no 12:00 - 13:30.

Apvienotās Karalistes akciju aplikšana ar nodokļiem

Apvienotās Karalistes akcijām var tikt piemērota pārņemšanas un uzņēmumu saplūšanas (Panel for Takeovers and Mergers = PTM) nodeva un zīmognodeva (Stamp Duty). Zīmognodeva (Stamp Duty) tiek piemērota attiecībā uz visiem pirkšanas darījumiem ar likmi 0.5% no darījuma vērtības.

PTM nodeva 1 GBP apmērā piemēro pirkuma un pārdošanas darījumiem, kuru tirdzniecības bruto vērtība pārsniedz GBP 10000. Lūdzu, ņemiet vērā, ka Īrijā reģistrētajām akcijām zīmognodeva ir 1% no darījuma summas.

Francijas akciju aplikšana ar nodokļiem

Francijas uzņēmumu akciju pirkumiem ar augstu kapitalizāciju tiek piemērots finanšu darījuma nodoklis (Financial Transaction Tax = FTT) 0.30% apmērā, kas tiek piemērots visiem pirkšanas darījumiem.

Pilns saraksts ar akcijām, uz kurām attiecas šis nodoklis, ir atrodams oficiālajā pieteikumu dekrētā (franču valodā).

Īrijas akciju aplikšana ar nodokļiem

Akcijām ir ITP (Irish Takeover Panel) nodevas maksa 1.25 EUR apmērā akciju pirkšanas un pārdošanas darījumiem, kad darījuma vērtība pārsniedz 12 500 EUR.

Īrijas Zīmognodeva (Stamp Duty) sastāda 1.0% tikai akciju pirkšanas darījumiem.

Itālijas akciju aplikšana ar nodokļiem

No 2013.gada 1.marta ir spēkā  Itālijas finanšu darījumu nodoklis (FTT) 0.10% apmērā, kas attiecas uz visām Itālijas akcijām un ar akcijām saistītiem vērtspapīriem (depozitārija kvītīm) kurām ir reģistrēts birojs Itālijā.

Izmaiņas izdevis Itālijas ekonomikas un finanšu ministrs.

SEC klīringa maksa

ASV akciju pārdošana ir pakļauta SEC klīringa maksai 0.00184% apmērā no brutto izpildes ieņēmumiem.

Depozitārija kvīts maksa – ASV (Depositary Receipt fees – US)

ASV depozitāro kvīšu īpašnieki katru gadu maksā administrēšanas maksu līdz 0,05 ASV dolāriem par akciju, atkarībā no depozitārija - izdevējbankas. Maksas mērķis ir segt to banku izmaksas, kuras ir iesaistītas depozitāro kvīšu darbības procesos attiecībā uz depozitāro kvīšu emitēšanu un tirgošanu.

Parasti maksa tiek ieturēta brīdī, kad tiek veikta dividenžu izmaksa, taču gadījumā, ja depozitārā kvīts neizmaksā dividendes vai neietver turēšanas maksu, maksa tiks ieturēta atsevišķi. Dividenžu komisijas maksa tiek noteikta Depozīta līgumā starp depozitārija banku un uzņēmumu, kas emitē akcijas, pamatojoties uz nozares standartiem. Depozīta līgums tiek reģistrēts ASV Vērtspapīru un biržu komisijā (U.S. Securities and Exchange Commission = SEC), un tas ir publiski pieejams.

Depozitārija kvīts komisijas maksa ir atkarīga no turamo akciju skaita, nevis no kopējās izmaksājamo dividenžu summas.

Pirms-atvēršanas Rīkojuma izpildīšana ASV tirgos (Pre-Opening Order Fills in US Markets)

ASV tirgos Luminor Trade konsolidē likviditāti no vairākiem avotiem, neaprobežojoties tikai ar primārajām biržām. Tirgus rīkojumi var tikt izpildīti, izmantojot ārpusbiržas tirgus likviditāti, ja tirdzniecības sākums primārajās biržās aizkavējas.


<< Luminor Trade