Uz ko attiecas ceļojumu apdrošināšana?

Uzņēmuma kartēs ietilpst ceļojuma apdrošināšana kartes turētājam un diviem kolēģiem ceļojumos Eiropā līdz 30 dienām, kas padara ceļošanu drošu un ērtu. Jums nav jānorēķinās par ceļojuma izdevumiem ar karti, lai apdrošināšana būtu spēkā.

Ko ietver mana Uzņēmuma kartes ceļojumu apdrošināšana? Kādi ir seguma ierobežojumi un nosacījumi?

Tālāk varat noskaidrot, kas ietilpst Mastercard vai Visa uzņēmuma kartes segumā.

Uzņēmuma kartes ceļojumu apdrošināšana ietver jūs un ne vairāk kā divus kolēģus, taču seguma ierobežojums ir sadalīts starp visām apdrošinātajām personām, ja rodas apdrošināšanas notikums.
 

Apdrošināšanas segums Maksimālā apdrošinājuma summa uz kredītkarti
Ārstniecības izdevumi, tostarp 75 000 EUR
Ar ārstniecību saistītais transports 75 000 EUR
Ar ārstniecību saistītais transports mītnes valstī 75 000 EUR
Repatriācija slimības/nāves gadījumā 75 000 EUR
Zobārstniecības izdevumi 500 EUR
Ārstniecības palīglīdzekļi 500 EUR
Hospitalizācijas pabalsts (dienā) 20 EUR
Negadījums, kā rezultātā iestājas nāve vai invaliditāte 30 000 EUR
Trešo personu atbildība 50 000 EUR
Juridiskā palīdzība 1 000 EUR
Bagāžas kavēšanās 600 EUR
no 4 līdz 12 stundām 300 EUR
no 12 stundām līdz 21 dienai 300 EUR
Bagāžas nozaudēšana vai bojājums 500 EUR
Bagāžas zādzība 500 EUR
Reisa kavēšanās vai atcelšana 500 EUR
Ceļojuma atcelšana un pārtraukšana 700 EUR (15% atskaitījums)
Novēlota ierašanās pirmajā ceļojuma galamērķī un nokavēts tranzīts 700 EUR
Apdrošinājuma aizstāšana 1 000 EUR
 
Šeit varat noskaidrot visus ceļojuma apdrošināšanas noteikumus.

Man ir jautājums par ceļojumu apdrošināšanas noteikumiem. Kur varu vērsties?

Luminor karšu apdrošinātājs ir ERGO Insurance SE. ERGO klientu apkalpošanas centrs atbildēs uz jūsu jautājumiem par apdrošināšanas noteikumiem. Sazinieties ar centru, zvanot pa tālruni +371 6708 1887 vai rakstot uz claims@ergo.lv.

Man ir nepieciešams ceļojuma apdrošināšanas pierādījums. Kur to varu saņemt?

Ceļojuma apdrošināšanas polises apliecību izdod Luminor Banka. Ja jums ir kādi jautājumi, lūdzam pēc palīdzības vērsties Klientu apkalpošanas centrā, rakstot uz info@luminor.lv vai zvanot pa tālruni +371 6708 1887.

Kā rīkoties, ja iestājas apdrošināšanas gadījums?

Ja ir nepieciešama medicīniskā palīdzība, jums vai jūsu ceļabiedram ir jāsazinās ar medicīniskās palīdzības sniedzēju April Baltic pa tālruni +371 6441 5242 vai nosūtot e-pasta ziņojumu uz luminor@ops24.eu.

Ja iestājas apdrošināšanas gadījums:

  • Saglabājiet visus dokumentus un izdevumu čekus, kas saistīti ar apdrošināšanas gadījumu
  • Pēc atgriešanās/pie pirmās iespējas, lūdzu, aizpildiet prasījuma veidlapu ERGO tīmekļa vietnē: mansergo.lv.

Ja jums ir papildu jautājumi, pēc palīdzības vērsieties Luminor Klientu apkalpošanas centrā (info@luminor.lv vai +371 6708 1887) vai ERGO (claims@ergo.lv vai +371 6708 1887). 

Kur ir spēkā ceļojumu apdrošināšana? Vai tā ir spēkā visā pasaulē?

Ceļojumu apdrošināšana ir spēkā ceļojumiem Eiropā.

Kas ir apdrošinātā persona?

Uzņēmuma kartēs ietilpst ceļojuma apdrošināšana kartes turētājam un diviem kolēģiem ceļojumos Eiropā līdz 30 dienām.

Ko ietver apdrošināšana, ja bagāža ierodas ceļojuma galamērķī/mītnes valstī ar kavēšanos vai tiek pazaudēta?

  • Ja ceļojums uz galamērķi ir novēlojies, tad apdrošinātās summas apmērā
  • Ja kavēšanās notiek atpakaļceļā, nav tiesību saņemt atlīdzību
  • Ja bagāža tiek nozaudēta, tad apdrošinātās summas apmērā

Kā tiek piemēroti apdrošināšanas noteikumos norādītie maksimālie ierobežojumi?

Ja vien noteikumos nav paredzēts citādi, visi apdrošināšanas seguma tabulā (kas atrodama apdrošināšanas noteikumos) apdrošināšanas pabalsti attiecas uz vienu apdrošināšanas gadījumu un karti.