Akciju tirgu vēsturē 2020. gads paliks atmiņā kā laiks, kad valdīja nenoteiktība un vēl nepieredzētas svārstības.

Sociālo plašsaziņas līdzekļu lietotāji ir ieviesuši jaunu terminu, kas kļūst arvien populārāks – “ķenguru” tirgus (angļu valodas kangaroo market). Tā apzīmē tirgu, kas virzās haotiski. Šāda veida tirgu virza emocijas, nevis loģika, un tas var novest pie nepārdomātiem ieguldījumu lēmumiem. Tādēļ gluži likumsakarīgs ir jautājums par citām ieguldīšanas iespējām.

Kāpēc Latvijā obligācijās iegulda daudz mazāk nekā ES?

Saskaņā ar Eurostat datiem mājsaimniecību vidū vispopulārākā izvēle Latvijā ir termiņnoguldījumi, kuru ienesīgums trīs lielākajās Baltijas valstu bankās nepārsniedz 0,15 % gadā. Taču ar to ieguldīšanas iespējas nebeidzas, jo instrumentu klāsts mūsdienās ir ļoti plašs. Viena no alternatīvām ir ieguldījumi korporatīvajās vai valsts obligācijās – fiksēta procenta ienākuma finanšu instrumentos, proti, aizdevumos, ko investori izsniedz aizņēmējiem. Ieguldot obligācijās, investors ir tiesīgs saņemt fiksētas procentu likmes maksājumus līdz obligāciju termiņa beigām, kad obligāciju emitentam ir pienākums atmaksāt parāda sākotnējo summu. Tādējādi izvēloties paturēt obligācijas līdz termiņa beigām, investors var izvairīties no cenu svārstību riska.

Saskaņā ar Eurostat datiem par 2018. gada 31. decembri Latvijas mājsaimniecības salīdzinājumā ar Eiropas Savienības (ES) vidējo rādītāju investē trīs reizes mazāku savu uzkrājumu daļu ieguldījumiem obligācijās (parāda vērtspapīru / naudas līdzekļu un noguldījumu attiecība ES ir 6,3 %, savukārt Latvijā – 2,3 %). Salīdzinoši nenozīmīgi obligāciju ieguldījumu apjomi mājsaimniecību portfeļos izskaidrojami ar šī instrumenta popularitātes trūkumu, ko izraisa ilgs ieguldīšanas termiņš un lielāks gaidāmais ienesīgums akciju tirgū. Turklāt mājsaimniecību piekļuve obligāciju tirgum bieži vien ir sarežģīta un laikietilpīga.

Kādas priekšrocības sniedz Luminor Investor platforma?

“Luminor Investor platformas lietotājiem ir piekļuve vairāk nekā 1300 vienkāršām korporatīvajām vai valsts obligācijām no vairāk nekā 50 valstīm. Tādējādi investori var veikt ieguldījumus obligācijās tādā pašā veidā, kā viņi iegādājas akcijas,” norāda Rolandas Juteika, Luminor Uzkrājumu un ieguldījumu produktu nodaļas vadītājs Baltijā.

Luminor Investor platformas priekšrocības: 

Luminor Investor platforma ir saņēmusi Lietuvas Biznesa konfederācijas apbalvojumu “Gudrs risinājums 2019”.

Vai obligācijas ir populārs un izdevīgs ieguldīšanas veids?

Saskaņā ar laikrakstu New York Times pēdējo divdesmit gadu laikā obligācijas ir populārāks ieguldīšanas veids nekā akcijas (Džefs Sommers, 2020. gads). Pretstatā vispārpieņemtajam uzskatam – akciju ienesīgums ilgtermiņā nepārspēj obligāciju ienesīgumu: no 2000. gada līdz 2020. gada aprīlim S&P 500 indeksa ienesīgums ir bijis zemāks (5,4 %), salīdzinot ar ilgtermiņa ASV Valsts kases obligācijām (8,3 %), ilgtermiņa korporatīvajām obligācijām (7,7 %) un augsta ienesīguma obligācijām (6,5 %).

 

Izmaiņas koriģētajā slēgtajā cenā (avots: Yahoo Finance)

Tā kā 2019. gadā strauji kritās procentu likmes un radās nenoteiktība finanšu tirgos, obligāciju cenas palielinājās, un obligāciju ieguldītājiem tas bija visienesīgākais gads kopš 2002. gada. Tādi obligāciju fondi kā Vanguard Total Bond Market Index un iShares Core U.S. Aggregate Bond sasniedza rekordlielus peļņas radītājus apmēram 8,5 % (līdzšinējie ieguldījumu rādītāji negarantē tādus pašus rezultātus nākotnē).

Vai ir droši ieguldīt obligācijās laikā, kad valda neskaidrība?

Obligāciju pozīcijas bieži vien no nenoteiktības tikai iegūst. “Ķenguru” tirgu investori bieži vien steidzas ieguldīt obligācijās un citos mazāk svārstīgos un drošos instrumentos. 15. maijā laikraksts Financial Times aprēķināja, ka jaunais Covid-19 obligāciju tirgus dažu mēnešu laikā ir palielinājies par 65 miljardiem ASV dolāru un varētu turpināt pieaugt, jo “uzņēmumi un valdības steidz izdot parāda vērtspapīrus, lai palīdzētu mazināt pandēmijas sekas” (Gross & Temple-West, 2020. gads). 
Sīkāka informācija par Luminor Investor platformu ir atrodama šeit.

Atruna
Ieguldījumi var tikt pakļauti riskam un var nest gan peļņu, gan radīt zaudējumus. Pirms ieguldījumu veikšanas, ieguldījumu pārtraukšanas vai jebkura darījuma investoriem rūpīgi jāizvērtē sava finansiālā situācija, lai izprastu potenciālos riskus un nodrošinātu ieguldījumu piemērotību. Jūs uzņematies atbildību par pieņemtajiem ieguldījumu lēmumiem, tāpēc pirms lēmuma pieņemšanas jums jāiepazīstas ar visiem dokumentiem, t.sk. fondu prospektiem, finanšu instrumentu prospektiem, finanšu instrumentu un ar tiem saistīto risku aprakstiem, kā arī ar citiem ieguldītāju aizsardzības dokumentiem, kas pieejami šeit. 
Vēsturiskie rezultāti negarantē līdzvērtīgus rezultātus nākotnē un tos nevar uzskatīt par vienīgo faktoru, kuru jāņem vērā, izvēloties konkrētu ieguldījumu. Iepriekšējais peļņas apmērs negarantē tādu pašu peļņas apmēru nākotnē. Ieguldījumu vērtība var samazināties vai palielināties, un atsevišķos gadījumos ieguldītājs var zaudēt visus ieguldītos līdzekļus. Ienākumi no ieguldījumiem nav fiksēti un var svārstīties laika gaitā. Luminor nesniedz rekomendācijas Luminor Investor platformas ietvaros, tādēļ šajā materiālā un tīmekļa vietnē sniegtā informācija ir tikai informatīva un paredzēta mārketinga mērķiem.

Atsauces