Luminor turpina darboties kā ierasts, un mūsu prioritāte joprojām ir nodrošināt nepārtrauktu pakalpojumu sniegšanu klientiem un saglabāt klientu līdzekļu drošību.

Mēs turpinām cieši uzraudzīt situāciju, lai pārliecinātos, ka mūsu riska sistēma ir stabila un atbilst esošajiem apstākļiem. Mēs ievērojam visus vietējos un starptautiskos noteikumus un vadlīnijas, kā arī cieši sadarbojamies ar attiecīgajām iestādēm.

Šajā laikā mēs aicinām savus klientus būt īpaši uzmanīgiem un paļauties tikai uz informāciju no likumīgiem, drošiem un pārbaudītiem informācijas avotiem.

Aktuālie jautājumi un atbildes (atjaunināts 02.08.2022.)

Kā Luminor atbalsta Ukrainu?

Mēs nepiemērojam komisijas maksu uz Ukrainas kontiem veiktiem maksājumiem. Mēs kompensēsim komisijas maksas visiem šādiem maksājumiem, kas veikti no 2022. gada 24. februāra. Luminor iesaka privātpersonām izmantot maksas veida iespēju, kad pārrobežu maksājumos uz Ukrainu visas pārskaitījuma izmaksas sedz sūtītājs (OUR). Šādā gadījumā saņēmējs maksājuma summu saņems pilnā apmērā.

Tāpat mēs sniegsim atbalstu bēgļiem no Ukrainas saistībā ar bankas pakalpojumiem, nodrošinot ātrāku konta atvēršanas procesu, atverot kontus bez maksas, kā arī atceļot maksu par kodu kalkulatora izsniegšanu vai nomaiņu, ieskaitot citas aktivitātes.

Maksājumu apstrāde uz Krieviju un Baltkrieviju un no tām

Ņemiet vērā, ka no 2022. gada 1. jūnija Luminor aptur izejošos maksājumus uz Krieviju un Baltkrieviju un no 2022. gada 1. jūlija aptur ienākošos maksājumus no Krievijas un Baltkrievijas visās valūtās.

Mēs pārtraucam pakalpojuma sniegšanu, lai mūsu klienti un Luminor izvairītos no iespējamiem zaudējumiem, ko varētu radīt neparedzami ārējie faktori, kas strauji pasliktinās.

Vienīgie atsevišķi izņēmumi tiks izdarīti tikai kritisku valsts vajadzību un humānās palīdzības gadījumos (piemēram, medicīnas piederumi, pensijas).

Pēdējā diena, lai iesniegtu maksājuma uzdevumus pārskaitījumu veikšanai uz Krieviju un Baltkrieviju, ir 1.06.2022. Pēc šī datuma iesniegtie maksājuma uzdevumi netiks izpildīti.
Pēdējā diena, kad tiks apstrādāti ienākošie maksājumi no Krievijas un Baltkrievijas, ir 30.06.2022. Pēc šī datuma visi Luminor saņemtie ienākošie maksājumi tiks noraidīti, un nauda tiks atgriezta sūtītājam.

Vai banka konvertē RUB?

Rubļu (RUB) valūtas maiņa Latvijā ir pilnībā pārtraukta.

Vai klienti var veikt maksājumus rubļos?

Ienākošie maksājumi rubļos (RUB) netiek pieņemti jau no 2022. gada 16. marta. 
 
Sākot ar 2022. gada 2. maiju, Luminor pārtrauks nodrošināt visus pakalpojumus Krievijas RUB, tostarp izejošos RUB maksājumus, noguldījumus un valūtas maiņu.  

Lūdzam līdz 2022. gada 2. maijam pārskaitīt visus Luminor kontā esošos līdzekļus RUB valūtā citam maksājumu pakalpojumu sniedzējam.  
Pēc šī datuma, tikko RUB valūtas tirgū būs iespējama konvertācija, visi līdzekļi RUB valūtā tiks konvertēti EUR valūtā saskaņā ar bankas valūtas maiņas kursu attiecīgajā dienā. 

Vai maksājumi uz Krieviju un no tās ir apturēti?

No 2022. gada 1. jūnija Luminor aptur izejošos maksājumus uz Krieviju un no 2022. gada 1. jūlija aptur ienākošos maksājumus no Krievijas visās valūtās.

Kā situācija ietekmē Luminor ieguldījumu pakalpojumus?

Sākot no 23. februāra, Saxo platformā ir ierobežojums visu ar Krievijas tirgu saistīto aktīvu kategoriju tirgošanā:

  • ja klientam jau ir pozīcijas ar jebkādu saikni ar Krievijas tirgu, pozīciju vairs nav iespējams paaugstināt;
  • pēc 14.06.2021. izdotās Krievijas obligācijas ir pakļautas sankcijām, un klients tās nevar tirgot.
No 1. marta vairākas tirdzniecības vietas ir ieviesušas papildu ierobežojumus dažu ar Krieviju saistītu vērtspapīru pārdošanai. Ja jūsu portfelī ir kāds no šiem vērtspapīriem, jūsu pārdošanas rīkojums netiks pieņemts tirdzniecības vietā.

Vai ir ieviestas jaunas sankcijas?

Iebrukums Ukrainā izraisīja jaunu Amerikas Savienoto Valstu, Apvienotās Karalistes un Eiropas Savienības sankciju noteikšanu Krievijai. Luminor ievēro spēkā esošās sankcijas un ierobežojumus.

Mēs aicinām savus klientus arī pārliecināties, vai jūsu darījumu partneriem nav piemērojamas sankcijas, jo visām fiziskām un juridiskajām personām ir sankciju režīmi. Tas nodrošinās raitāku bankas maksājuma uzdevumu izpildes procesu.

Ņemot vērā pašreizējo situāciju, sankciju noteikumi un ierobežojumi var strauji mainīties. Informācija par sankcijām būs pieejama mūsu mājaslapā.

Kā sankcijas ietekmē Luminor pakalpojumus?

Starptautisko maksājumu apstrādes laiks var būt ilgāks nekā parasti, aizņemot vidēji 6 līdz 8 nedēļas.

Vai ir notikušas izmaiņas skaidras naudas izņemšanas limitos?

Izmaiņu nav, tiek piemēroti parastie izņemšanas limiti.

Aicinām arī klientus pārliecināties vai, izmantojot bankomātus, nav sasniegts savas kartes skaidras naudas izņemšanas limits.

Vai būs kāda papildu ietekme vai izmaiņas?

Ņemot vērā pašreizējo situāciju, dažās jomās ir iespējamas izmaiņas. Mēs regulāri atjaunosim informāciju.

Vai ir kādas izmaiņas Luminor aizdevumu izsniegšanas pieejā, radušies kādi papildu ierobežojumi?

Ņemot vērā noteiktās sankcijas un ierobežojumus, Luminor turpina darboties kā ierasts, tostarp piešķirot finansējumu mūsu klientiem. Mēs neesam ieviesuši nekādus jaunus ierobežojumus attiecībā uz mūsu līdzšinējo pieeju un turpinām ievērot visus atbildīgas kreditēšanas un riska apetītes principus kā līdz šim, katru gadījumu izvērtējot individuāli. Cita starpā tas nozīmē veikt papildu analīzi par pašreizējās situācijas ietekmi, piemēram, par iespējamiem piegādes ķēdes ierobežojumiem, ar sankcijām saistītiem riskiem u.c. juridiskām personām vai ienākumu stabilitāti privātpersonām.

Kāda ir mūsu rīcība attiecībā uz ieguldījumu portfeļiem un pensiju fondiem?

Iebrukums Ukrainā ir nesis neaptveramus zaudējumus ukraiņiem un ievērojami palielinājis ģeopolitisko neskaidrību visā pasaulē. Tas ietekmējis arī ekonomiku. Tālāk izklāstām mūsu pašreizējās situācijas novērtējumu un to, kā Luminor Ieguldījumu pārvaldes komanda darbojas šajās pārmaiņās.

Kāda ir Luminor pašreizējā pozīcija?

Luminor Ieguldījumu pārvaldes komanda kopš gada sākuma ir samazinājusi ieguldījumu portfeļu risku. Tas galvenokārt tika darīts, lai izvairītos no negatīvās ietekmes, kādu, visticamāk, varētu atstāt stingrāka monetārā politika. Rezultātā mūsu kopējie akciju ieguldījumi ir bijuši nedaudz mazāki nekā stratēģijā noteikts un daļu akciju ieguldījumu esam novirzījuši uz stabilākām nozarēm, kas nenoteiktos laikos parasti uzrāda relatīvi stabilāku sniegumu.

Kādas ir finanšu tirgu perspektīvas?

Finanšu tirgi visā pasaulē ir reaģējuši negatīvi – ar izpārdošanu akciju tirgos un strauju naftas cenas kāpumu. Rietumu valstis jau sākušas sodīt Krievijas militāro darbību, ieviešot sankcijas un tirdzniecības ierobežojumus. Situācija attīstās strauji, un ir neiespējami aplēst šo darbību ietekmi. Taču mēs sagaidām, ka tām būs ekonomiskas sekas, īpaši Eiropas valstīm, kas paļaujas uz enerģijas piegādi no Krievijas.

Iepriekšējo militāro konfliktu laikā finanšu tirgi sākotnējā negatīvā noskaņojuma ietekmē ir piedzīvojušu strauju kritumu un tad samērā ātri atguvušies. Tomēr būtisks faktors ir militārā konflikta ilgums. Lai gan ceram uz ātru atrisinājumu, nav skaidrs, cik ilgs būs konflikts un kā tas varētu ietekmēt riska apetīti finanšu tirgos. Jebkurā gadījumā ieviestās sankcijas, visdrīzāk, netiks atceltas.

Kā Luminor reaģē uz pārmaiņām finanšu tirgos?

Rūpīgi apsverot, esam nolēmuši vēl vairāk samazināt akciju īpatsvaru portfeļos, samazinot ieguldījumus Eiropas akcijās, jo šajā reģionā saredzam vislielāko risku tālākas eskalācijas gadījumā. Papildus redzam sarūkošas perspektīvas augsta ienesīguma un attīstības valstu parādzīmēm, tādēļ samazinām arī šo ieguldījumu īpatsvaru.

Mēs turpināsim sekot līdzi konflikta norisei, novērtēt iespējamās ekonomiskās sekas un attiecīgi pielāgot portfeļus. Tikmēr mēs ceram uz drīzu miera atjaunošanu Ukrainā.

Kuras ir sankcijām pakļautās bankas, no un uz kurām mēs vairs neapstrādājam maksājumus?

Maksājumi netiks veikti uz zemāk norādītājām bankām, kurām noteiktas sankcijas. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pat tad, ja maksājums nav veikts vai saistīts ar kādu no sarakstā norādītajām bankām, to joprojām var ietekmēt jebkurš no citiem sankciju ierobežojumiem. Sankciju ierobežojumi un noteikumi, reaģējot uz iebrukumu Ukrainā, dinamiski mainās, tāpēc sniegtais saraksts var nebūt izsmeļošs.
 

SWIFT/BIC CODE BANKA STATUSS
VTBRRUMM JSC VTB BANK Maksājumi/norēķini ar šo banku nav atļauti
VTCARUMM JSC VTB CAPITAL Maksājumi/norēķini ar šo banku nav atļauti
MOSWRUM2 BM-BANK JOINT-STOCK COMPANY Maksājumi/norēķini ar šo banku nav atļauti
POSBRUMM POST BANK JOINT STOCK COMPANY Maksājumi/norēķini ar šo banku nav atļauti
CNOVRUMM NOVIKOMBANK JSC Maksājumi/norēķini ar šo banku nav atļauti
PRMSRUMM PROMSVYAZBANK PJSC Maksājumi/norēķini ar šo banku nav atļauti
JSNMRUMM BANK OTKRITIE FINANCIAL CORPORATION (PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY) Maksājumi/norēķini ar šo banku nav atļauti
OBJSRUMM OTKRITIE BROKER JOINT STOCK COMPANY Maksājumi/norēķini ar šo banku nav atļauti
RUIDRUMM ROSGOSSTRAKH BANK Maksājumi/norēķini ar šo banku nav atļauti
ROSYRU2P THE ROSSIYA BANK Maksājumi/norēķini ar šo banku nav atļauti
SOMRRUMM SOVCOMBANK Maksājumi/norēķini ar šo banku nav atļauti
DALVRU8X ORIENT EXPRESS BANK Maksājumi/norēķini ar šo banku nav atļauti
BFEARUMM VEB BANK (VNESHECONOMBANK) Maksājumi/norēķini ar šo banku nav atļauti
EXIRRUMM EXIMBANK OF RUSSIA JSC Maksājumi/norēķini ar šo banku nav atļauti
SARORU2S JOINT STOCK COMPANY SAROVBUSINESSBANK Maksājumi/norēķini ar šo banku nav atļauti
RRDBRUMM
RRDBRUMMXXX
Russian Regional Development Bank Maksājumi/norēķini ar šo banku nav atļauti
RRDBRUM1IZH RUSSIAN REGIONAL DEVELOPMENT BANK (IZHEVSK BRANCH) Maksājumi/norēķini ar šo banku nav atļauti
VRBAVNVX Vietnam-Russia Joint Venture Bank Maksājumi/norēķini ar šo banku nav atļauti
BELBBY2X BANK BELVEB OJSC Maksājumi/norēķini ar šo banku nav atļauti
UPIBUAUX PROMINVESTBANK Maksājumi/norēķini ar šo banku nav atļauti
MMBNBY22 BANK DABRABYT JOINT STOCK Maksājumi/norēķini ar šo banku nav atļauti
BAPBBY2X Belagroprombank Maksājumi/norēķini ar šo banku nav atļauti
BRRBBY2X Development Bank of the Republic of Belarus Maksājumi/norēķini ar šo banku nav atļauti
BLBBBY2X BELARUSSIAN BANK OF DEVELOPMENT AND RECONSTRUCTION BELINVESTBANK JOINT STOCK COMPANY Maksājumi/norēķini ar šo banku nav atļauti
ZWCBRU4Y West-Siberian Commercial Bank Public Joint Stock Company Maksājumi/norēķini ar šo banku nav atļauti
SARORU2S Sarovbusiness bank Joint Stock Company Maksājumi/norēķini ar šo banku nav atļauti
NFCBRUMM Bank National Factoring Company Joint Stock Company Maksājumi/norēķini ar šo banku nav atļauti
ALFARUMMXXX JOINT STOCK COMPANY ALFA-BANK (RUSSIA) Maksājumi/norēķini ar šo banku nav atļauti
ALFAKZKA XXX JOINT STOCK COMPANY ALFA-BANK (KAZAKHSTAN) Maksājumi/norēķini ar šo banku nav atļauti
ALFABY2XXXX JOINT STOCK COMPANY ALFA-BANK (BELARUS) Maksājumi/norēķini ar šo banku nav atļauti
JSCVRUM2
JSCVRUM2XXX
JOINT STOCK COMPANY INVESTTRADEBANK Maksājumi/norēķini ar šo banku nav atļauti
TJSCRUMM
TJSCRUMMXXX
PUBLIC JOINT STOCK COMPANY TRANSKAPITALBANK Maksājumi/norēķini ar šo banku nav atļauti
VBOECZ2X
VBOECZ2XXXX
SBERBANK CZ, A.S Maksājumi/norēķini ar šo banku nav atļauti
MCRBRUMM CREDIT BANK OF MOSCOW (OPEN JOINT STOCK COMPANY) Maksājumi/norēķini ar šo banku nav atļauti
HRANRUMM INKAKHRAN NKO (OAO) Maksājumi/norēķini ar šo banku nav atļauti
VSTARUMM BLANC BANK (LIMITED LIABILITY COMPANY) Maksājumi/norēķini ar šo banku nav atļauti
RUNBRUMM RUSNARBANK Maksājumi/norēķini ar šo banku nav atļauti
SKSBRUMM SKS BANK LIMITED LIABILITY COMPANY Maksājumi/norēķini ar šo banku nav atļauti
RUAGRUMM RUSSIAN AGRICULTURAL BANK Maksājumi/norēķini ar šo banku nav atļauti
SABRRU2P SBERBANK (SEVERO-ZAPADNY HEAD OFFICE) Maksājumi/norēķini ar šo banku nav atļauti
SABRRUM3 SBERBANK (SREDNERUSSKY HEAD OFFICE) Maksājumi/norēķini ar šo banku nav atļauti

No 2022. gada 26. marta visi maksājumi – izejošie un ienākošie – uz Sberbank nav atļauti. Lūdzu ņemiet vērā, ka zemāk norādītais saraksts, SWIFT/BIC kodi var nebūt pilnīgs.

SWIFT/BIC CODE BANKA
SABRRUMM SBERBANK RUSSIA
SABRRUMMCIB Sberbank (Settlement-Oro)
SABRRU66XXX Sberbank (Baikalsky Head Office)
SABRRU66CHT Sberbank (Baikalsky Head Office) (Chita Branch)
SLBZCHZZ
SLBZCHZZXXX
Sberbank (Switzerland) AG
SABRRU8KXXX Sberbank (Dalnevostochny Head Office)
SABRRU8KBRB Sberbank (Dalnevostochny Head Office) (Birobidzhan Branch)
SABRRU8KBLG Sberbank (Dalnevostochny Head Office) (Blagoveshchensk Branch)
SABRRU8KVLD Sberbank (Dalnevostochny Head Office) (Primorskoe Branch)
SABRRUMM011 SBERBANK
(OPERATIONS DEPARTMENT)
SABRRUMMAC1 SBERBANK
(ALTAISKY HEAD OFFICE)
SABRRUMMEA1 SBERBANK
(URALSKY HEAD OFFICE)
SABRRUMMKR1 SBERBANK
(VOSTOCHNO-SIBIRSKY HEAD OFFICE)
SABRRUMMMA1 SBERBANK
(SEVERO-VOSTOCHNY HEAD OFFICE)
SABRRUMMNA1 SBERBANK
(VOLGO-VYATSKY HEAD OFFICE)
SABRRUMMNH1 SBERBANK
(SIBIRSKY HEAD OFFICE)
SABRRUMMPC1 SBERBANK
(ZAPADNO-URALSKY HEAD OFFICE)
SABRRUMMRA1 SBERBANK
(YUGO-ZAPADNY HEAD OFFICE)
SABRRUMMSE1 SBERBANK
(POVOLZHSKY HEAD OFFICE)
SABRRUMMSP1 SBERBANK
(SEVERO-KAVKAZSKY HEAD OFFICE)
SABRRUMMTN1 SBERBANK
(ZAPADNO-SIBIRSKY HEAD OFFICE)
SABRRUMMVH1 SBERBANK
(TSENTRALNO-CHERNOZEMNY HEAD OFFICE)
SABRRUMMVH1 SBERBANK
(TSENTRALNO-CHERNOZEMNY HEAD OFFICE)
SABRRUMMYA1 SBERBANK
(SEVERNY HEAD OFFICE)
SABRKZKA
SABRKZKA XXX
SB Sberbank JSC KAZACHSTAN
SABRKZKAAST SB Sberbank JSC (Astana Branch)
SABRUAUK
SABRUAUKXXX
JSC Sberbank Ukraine
BPSBBY2X
BPSBBY2XXXX
BPS-Sberbank (Belarus)
N/A Sberbank Leasing CJSC
SABRATWW Sberbank Europe AG
N/A Joint Stock Company Raschetniye Resheniya
CETBRUMMXXX Setelem Bank Limited Liability Company
N/A Limited Liability Company Yoomoney (OOO PS Yandex.Money)
TRDIGB2L
TRDIGB2LXXX
Sberbank CIB (UK)
TDICRUMMXXX Sberbank CIB
MAVOHUHB
MAVOHUHBXXX
Sberbank Magyarország

Kas mūsu klientiem ir jādara, ja maksājums veikts uz sankcionētu banku?

Nekādas darbības nav nepieciešamas. Maksājuma atgriešana varētu aizņemt dažas dienas.

Vai ir notikušas izmaiņas karšu pakalpojumos?

Visa un Mastercard paziņojušas, ka aptur sadarbību ar Krieviju no 9.marta plkst.23.00 pēc Austrumeiropas laika.

Ko tas nozīmē klientiem?

Līdz ar to Krievijā izdotās kartes vairs nevar izmantot citās valstīs, kā arī citās valstīs izdotās kartes (tostarp Luminor kartes) nevar izmantot norēķiniem Krievijā. Mūsu karšu īpašnieki nevar veikt pirkumus pie Krievijas e-komercijas tirgotājiem un fiziskiem tirgotājiem Krievijā.

Kā ar karšu maksājumiem tiešsaistē?

Mūsu karšu īpašnieki nevar veikt pirkumus pie Krievijas e-komercijas tirgotājiem un fiziskiem tirgotājiem Krievijā.

Kas notiks ar maniem aktīviem / noguldījumiem?

Luminor turpina ierasto darbību. Bankas klientu aktīvus aizsargā Igaunijas Republikas Garantiju fonda likums. Saskaņā ar Eiropas Savienības Direktīvā par noguldījumu apdrošināšanu iekļauto noguldītāju aizsardzību klientiem tiek atmaksāti noguldījumi ar uzkrātajiem procentiem pilnā apmērā, bet ne vairāk kā 100 000 EUR.

Klientu vērtspapīri, piemēram, akcijas, obligācijas un citi finanšu instrumenti, kas tiek tirgoti Tallinas, Rīgas un Viļņas biržā, tiek turēti bankas nominālajā kontā vietējā Nasdaq CVD. Finanšu instrumentus, kas tiek tirgoti citos tirgos, banka tur nominālajos/vispārējos kontos citās bankās (piemēram, Citi, Euroclear, Saxo).

Luminor Bank AS aizsargā savu klientu finanšu instrumentus, turot tos atsevišķi no pašas Bankas finanšu instrumentiem, t. i., klientu finanšu instrumenti tiek iegrāmatoti ārpus bilances un nevar tikt izmantoti Bankas kreditoru prasību apmierināšanai maksātnespējas gadījumā. Tas attiecas gan uz Luminor Investor platformas instrumentiem, gan instrumentiem, kas tiek tirgoti, izmantojot citus ieguldījumu pakalpojumus (piemēram, Citi, Euroclear).

Luminor Investor platformas klientu skaidro naudu un finanšu instrumentus, kā arī Finanšu instrumentu kontā esošos finanšu instrumentus arī garantē Igaunijas Republikas Garantiju fonda likuma ieguldītāju kompensācijas shēma, kas nodrošina, ka katram ieguldītājam ir tiesības saņemt atlīdzību 90% apmērā no neatgriezeniski zaudētās finanšu instrumentu vērtības vai zaudējumiem, kas radušies neveiksmīga ieguldījumu pakalpojuma dēļ, bet ne vairāk kā 20 000 EUR.

Tas nozīmē, ka klientu ieguldītos aktīvus banka tur atsevišķos kontos un tie vienmēr ir nošķirti no bankas aktīviem. Attiecībā uz finanšu instrumentiem banka uztur atsevišķu reģistru, lai jebkurā laikā nošķirtu klienta finanšu instrumentus no citu klientu, kā arī no pašas bankas aktīviem. Klienta finanšu instrumentu nošķiršanu no bankas aktīviem nodrošina likumi. Tādējādi bankas turētie klienta finanšu instrumenti pieder klientam un nevar tikt izmantoti bankas kreditoru prasību apmierināšanai.

Vairāk informācijas par Garantiju fondu var atrast šeit un arī bankas mājaslapā.

Šajā laikā mēs aicinām savus klientus būt īpaši uzmanīgiem un paļauties tikai uz informāciju no likumīgiem, drošiem un pārbaudītiem informācijas avotiem. Kā vienmēr iedrošinām klientus pasargāt sevi no kļūšanas par krāpniecības upuriem, neatklājot personīgo informāciju trešajām pusēm. Vairāk informācijas par šo varat lasīt šeit ►