Šī gada 1. aprīlī mēs ieviešam izmaiņas Luminor pakalpojumu cenrādī privātpersonām.

Mūsu cenrādis tiek regulāri pārskatīts atbilstoši nozares standarta praksei.
 
 Galvenās izmaiņas attiecas uz šādu pakalpojumu maksu:

  • Luminor Debit komplekts (izņemot bērniem un senioriem);
  • papildu Luminor Debit karte (pirmā karte ir iekļauta Luminor Debit komplektā);
  • pakalpojums Drošība+;
  • konta uzturēšana (nerezidentiem un neaktīvajiem kontiem);
  • konta izraksti un izziņas.

Papildus tiek ieviestas jaunas pakalpojumu maksas, tostarp maksa par maksājumu kartes piegādi pa pastu (neattiecas uz piedāvājumu bērniem un jauniešiem).  
Visas gaidāmās pakalpojumu maksu izmaiņas atradīsi tālāk. Lūdzu, iepazīsties ar jaunumiem!

Izmaiņas cenrādī privātpersonām no 2023. gada 1. aprīļa

Ja piekrīti izmaiņām, tev nav jāveic nekādas darbības – izmaiņas stāsies spēkā 2023. gada 1. aprīlī.

Ja tām nepiekrīti, tev ir tiesības nekavējoties, bez maksas un bez soda naudas atkāpties no pakalpojumu līgumiem, kurus šīs izmaiņas ietekmē, rakstiski paziņojot mums par to līdz 2023. gada 1. aprīlim un izpildot no šiem pakalpojumu līgumiem izrietošās saistības.

Paldies, ka izvēlies Luminor savām finanšu vajadzībām!