1. Veiciet darījuma autorizāciju saskaņā ar POS termināļa lietošanas instrukciju.
  2. Pārliecinieties, ka Darījums ir apstiprināts, un POS terminālis to ir izpildījis (autorizējis).
  3. Pārliecinieties, ka kvīti parakstījis Kartes lietotājs, ja uz kvīts ir vieta Kartes lietotāja parakstam.
  4. Salīdziniet parakstus uz Kartes paraksta paneļa un uz kvīts.

Ja darījums tiek veikts ar magnētisko joslu un nav iespējams izpildīt visus augšminētos norādījumus, apsveriet iespēju atcelt darījumu, lai izvairītos no krāpšanas riska.

  1. Ja Kartes lietotājs vēlas pievienot kvītī norādītajai summai papildu summu, viņam jāaizpilda lauki „PAPILDUS”, „KOPĀ” un jāparaksta kvīts.
  2. Ja Kartes lietotājs ir pievienojis papildu summu kvītī norādītajai, vēlreiz palūdziet Kartes lietotājam Karti un apstrādājiet papildu summu neatkarīga darījuma veidā.

Ja darījums tiek veikts ar Mastercard vai Visa karti un papildu summa ir mazāka par 20% no darījuma vērtības, ievadiet papildu summu atbilstoši “Instrukcijai darījumiem ar POS termināli”.

Ja jums rodas aizdomas par ļaunprātīgu Kartes izmantošanu, zvaniet Luminor Bank AS Karšu apstrādes centram pa telefonu +371 6717 1880.