ESG ir vides, sociālie un pārvaldības kritēriji, ko izmanto, lai novērtētu uzņēmuma ilgtspēju un sociālo ietekmi.

Kas ir ieguldījumi saskaņā ar ESG principiem?

  • Ieguldītāji izmanto vides, sociālos un pārvaldības kritērijus, analizējot savus procesus.
  • ESG rādītāji parasti nav daļa no finanšu pārskatiem, taču uzņēmumi tos arvien biežāk publicē savos gada pārskatos vai ilgtspējas ziņojumos.
  • Covid-19 pandēmija ir pastiprinājusi diskusijas par ilgtspējas un finanšu sistēmas savstarpējo saistību, kā rezultātā palielinājusies līdzekļu plūsma ESG fondos.

Kāpēc, veicot ieguldījumus, būtu lietderīgi ņemt vērā ESG kritērijus?

Pasaule mainās, un ilgtspējīga uzņēmējdarbība kļūst arvien svarīgāka. Uzņēmumi, kas vēlas un spēj pielāgoties šādām pārmaiņām, visticamāk, turpmākajos gados augs visstraujāk un potenciāli piedāvās labāku atdevi. Ieguldot fondos, kas atbilst ESG kritērijiem, mēs varam izdarīt sociāli apzinātu lēmumu atbalstīt šādus uzņēmumus un gūt papildu ienākumus, ko šādi ieguldījumi var sniegt.