Jaunie BlackRock aktīvi pārvaldītie fondi

Jaunie BlackRock aktīvi pārvaldītie fondi

Jaunie BlackRock aktīvi pārvaldītie fondi

Pārmaiņu un nenoteiktības pilnajā pasaulē tavus mērķus palīdzēs sasniegt portfeļi, kas atbilst vides, sociālajiem un pārvaldības (ESG) kritērijiem. Tos izstrādājuši un aktīvi pārvalda BlackRock dažādu aktīvu klašu eksperti. Lasi vairāk par ESG ieguldīšanu.

Kas ir BlackRock ESG fondu portfeļi?

Tiem, kas vēlas sākt ieguldīt atbilstoši savām vērtībām, mēs piedāvājam trīs fondus. Izvēlies sev piemērotu riska profilu – konservatīvu, sabalansētu vai izaugsmes – un piekļūsti zemu izmaksu, diversificētiem portfeļiem vienā fondā. Vismaz 80 % portfeļa fondos atbilst ESG kritērijiem. Viegli pieejama ilgtspējīga ieguldīšana.

Ieiet Luminor Investor

Kāpēc izvēlēties BlackRock pārvaldītos dažādu aktīvu klašu fondu portfeļus?

BlackRock ir viens no lielākajiem aktīvu pārvaldītājiem pasaulē, pierādījis savu izcilību, pārvaldot gan aktīvos, gan indeksu ieguldījumu fondus. Lasi vairāk par BlackRock.
Dažādu aktīvu stratēģija apvieno dažādus aktīvus, piemēram, akcijas, obligācijas vai naudas tirgus instrumentus, lai izveidotu elastīgāku un diversificētāku portfeli.

  • Diversificēti. Ieguldījumi ar atbilstošo ieguldījumu riska līmeni, lai palīdzētu tev sasniegt ilgtermiņa mērķus.
  • Aktīvi pārvaldīti. BlackRock aktīvi pārvaldītie fondi ar mērķi uzturēt atbilstošu riska profilu (var piemērot konservatīvu, sabalansētu vai izaugsmes riska profilu atkarībā no ieguldījumam izvēlētā portfeļa).
  • Rentabli. Piekļuve finanšu tirgiem ar zemām izmaksām, nodrošinot iespēju lielākai peļņai.

Šie fondi ir pieejami Luminor Investor platformā

Noderīgas saites

BlackRock konservatīvais portfelis
BlackRock sabalansētais portfelis
BlackRock izaugsmes portfelis
Informācija ieguldītājiem
Jautājumi un atbildes
Cenrādis

Atruna

Ieguldījumi ir saistīti ar risku un var radīt gan peļņu, gan zaudējumus. Ieguldītājiem rūpīgi jāizvērtē sava finansiālā situācija, lai izprastu saistītos riskus un nodrošinātu savas situācijas atbilstību pirms jebkādu ieguldījumu veikšanas, ieguldījumu pārtraukšanas vai jebkādu darījumu slēgšanas. Ieguldītājs uzņemas atbildību par pieņemtajiem ieguldījumu lēmumiem, tāpēc pirms lēmuma pieņemšanas jums jāiepazīstas ar visiem dokumentiem, fondu prospektiem, finanšu instrumentu prospektiem, finanšu instrumentu un ar tiem saistīto risku aprakstiem, kā arī ar citiem ieguldītāju aizsardzības dokumentiem, kas pieejami vietnē luminor.lv/informacija-iegulditajiem.

Vēsturiskie rezultāti negarantē līdzvērtīgus rezultātus nākotnē un tos nevar uzskatīt par vienīgo faktoru, kurš jāņem vērā, izvēloties konkrētu ieguldījumu. Iepriekšējais peļņas apmērs negarantē tādu pašu peļņas apmēru nākotnē. Ieguldījumu vērtība var samazināties vai palielināties, un atsevišķos gadījumos ieguldītājs var zaudēt visus ieguldītos līdzekļus. Ienākumi no ieguldījumiem nav fiksēti un var svārstīties laika gaitā. Tādu ieguldījumu vērtību, kas ietver ārvalstu valūtas risku, var ietekmēt valūtas maiņas kursa svārstības. Nodokļu likmes un ieturēšanas bāze, kā arī atvieglojumi, var mainīties un kļūt jums neizdevīgi.

Šeit sniegtā informācija nav uzskatāma par piedāvājumu (vai potenciālu piedāvājumu) attiecībā uz jebkādas valūtas, produkta vai finanšu instrumenta pirkšanu, ieguldījuma veikšanu vai līdzdalību konkrētā ieguldīšanas stratēģijā.

Luminor nesniedz rekomendācijas Luminor Investor platformas ietvaros. Luminor neņem vērā konkrētā klienta ieguldījumu mērķus, finansiālo situāciju, vajadzības, prasības, zināšanas un pieredzi. Līdz ar to visa Luminor tīmekļa vietnē publicētā informācija, ja vien nav norādīts citādi, ir domāta tikai informatīviem un/vai mārketinga nolūkiem un nevar tikt uzskatīta par:

  • komerciālu, finanšu, ieguldījumu, hedžēšanas, juridisku, tiesību aktu, grāmatvedības vai nodokļu konsultāciju,
  • ieteikumu vai tirdzniecības ideju vai
  • jebkādu citu pamudinājumu rīkoties, ieguldīt vai izņemt ieguldījumus konkrētā veidā.

Luminor neatbild par zaudējumiem, kas radušies ieguldījuma izvietošanas un/vai šeit norādītās informācijas izmantošanas vai interpretācijas rezultātā.