Tuvojoties pavasarim, Latvijā ierasti palielinās interese par zemes iegādi privātmājas būvniecībai, un šī gada siltās ziemas ietekmē, interese par zemes iegādei varētu palielināties jau februārī. Lai gan nereti iedzīvotāji zemes gabalu iegādājas par saviem līdzekļiem un bankas finansējumu piesaista tikai mājas būvniecībai, piemērotas zemes iegāde ir atbildīgs lēmums un pirms darījuma noslēgšanas ir svarīgi noskaidrot vairākus būtiskus jautājumus. Luminor mājokļu kreditēšanas eksperts Kaspars Sausais sniedz padomus, kam pievērst uzmanību pirms zemes iegādes privātmājas būvniecībai. 

Kādas ir finansējuma iespējas bankā?

Pirms lēmuma pieņemšanas par labu zemes iegādei, ieteicams pieteikties uz konsultāciju bankā, kuras laikā eksperti uzklausīs potenciālā pircēja ieceres un palīdzēs noskaidrot hipotekārā kredīta saņemšanas iespējas. Zemes iegāde un mājas būvniecība ir nopietns ilgtermiņa lēmums, tāpēc ar bankas palīdzību būs iespējams izvērtēt pieejamā finansējuma iespējas, vienlaikus pārrunājot kredīta saņemšanas kritērijus un nosacījumus.

Kādas ir zemes gabalam pieejamās komunikācijas?

Izvēloties zemes gabalu privātmājas būvniecībai, svarīgi noskaidrot, vai tam ir pieejamas visas nepieciešamās komunikācijas – ūdens, kanalizācija, elektrība un gāze. Ja to nav, ieteicams vērsties attiecīgajā pašvaldībā, lai uzzinātu pašas pašvaldības un pakalpojumu sniedzēju nākotnes plānus komunikāciju ierīkošanā attiecīgajā vietā. Par to ierīkošanas pieejamību var sazināties arī ar pakalpojumu nodrošinātājiem, piemēram, Latvijas Gāzi, Latvenergo u.c., kas varēs arī sniegt informāciju par iespējamām izmaksām, ja komunikācijas tomēr būs jāierīko pašam. Svarīgi šīs izmaksas iekļaut kopējā celtniecības tāmē.

Vienlaikus ir būtiski noskaidrot arī to, kādi ir priekšnoteikumi būvatļaujas iegūšanai – lai to uzzinātu, jāvēršas attiecīgajā pašvaldības būvvaldē, kas sniedz ziņas par teritoriālo plānojumu un to, kādas ēkas konkrētajā vietā atļauts būvēt.

Vai un kāda ir piekļuve īpašumam?

Kā norāda eksperts, svarīgi ne tikai uz vietas dabā, bet arī dokumentos pārliecināties par piebraucamā ceļa juridisko statusu – vai tas ir nostiprināts zemesgrāmatā kā ceļa servitūts, vai tas būs kopīpašums vairākiem privātmāju īpašniekiem, vai ir trešās personas īpašumā, kas nozīmē papildu formalitātes un iespējamus sarežģījumus nākotnē. Vislabākā situācija ir tad, ja ceļš pieder pašvaldībai, jo šajā gadījumā iedzīvotāji var brīvi to izmantot, kā arī pašvaldība to apsaimnieko – uzrauga ceļa stāvokli, labo to, ziemā tīra u.tml.

Kāda ir grunts un gruntsūdeņi?

Pirms zemes iegādes vēlams veikt ģeoloģisko izpēti un noskaidrot, vai grunts ir stabila vai nestabila un kāds ir gruntsūdeņu līmenis, jo minētie faktori var būtiski ietekmēt mājas būvniecības izmaksas.

Lai izvairītos no negaidītiem sarežģījumiem un nepatīkamiem pārsteigumiem nākotnē, eksperts iesaka laikus izzināt arī to, kādas ir būvniecības ieceres blakus teritorijā un attiecīgās zemes izmantošanas mērķi – tas var būtiski ietekmēt īpašuma vērtību nākotnē.

Un nekad nenāk par ļaunu aprunāties ar konkrētās vietas iedzīvotājiem, ja tādi tuvumā atrodas. Viņi pastāstīs par izaicinājumiem, ar kuriem nākotnē jārēķinās. Piemēram, ūdens kvalitāti, ja tas netiek nodrošināts centralizēti.

Ja plāno zemes iegādi, aicinām pieteikties mājokļa konsultācijai, kuras laikā Luminor klientu risinājumu vadītāji atbildēs uz visiem neskaidrajiem jautājumiem.

Kredīts zemes iegādei