Mums rūp, kā jūs jūtaties. Jūsu atsauksmes palīdz uzlabot mūsu produktu un pakalpojumu kvalitāti.

Kā iesniegt atsauksmi vai sūdzību?

*Zvanam piemēro tava tālruņa operatora noteikto tarifu. Vairāk informācijas jūs varēsiet uzzināt pie sava operatora.
**Ja sazināsieties ar mums tīmekļa vietnē vai e-pastā info@luminor.lv, mēs atbildēsim tikai uz vispārīgiem jautājumiem, kas neietver jūsu personīgo informāciju.

Daži padomi par atsauksmes vai sūdzības iesniegšanu

Lai jūsu sūdzību izskatītu iespējami ātrāk, lūdzu, norādiet visu ar to saistīto informāciju:

  • Kas ir noticis un kāpēc, jūsuprāt, Luminor Līzings SIA nesniedza atbilstošu pakalpojumu?
  • Ja iespējams, norādiet savas prasības pamatojumu (līguma vai likuma, uz kuru balstāties, nosacījumu).
  • Ja tādas ir pieejamas, pievienojiet to dokumentu kopijas, uz kuriem atsaucaties.
  • Norādiet, kas tieši jums ir nepieciešams no Luminor Līzings SIA.
  • Norādiet pilnu vārdu un uzvārdu vai uzņēmuma nosaukumu, personas kodu/uzņēmuma reģistrācijas numuru, adresi, kontaktinformāciju un vēlamo veidu, kādā Luminor Līzings SIA vajadzētu ar jums sazināties, lai sniegtu atbildi.

Kad es varu gaidīt atbildi?

Mēs rūpīgi izpētīsim jūsu sūdzību un atbildēsim pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk par 15 kalendārajām dienām.
 
Ja mums būs nepieciešams iegūt vairāk informācijas vai vajadzēs vairāk laika, mēs jūs informēsim.

Kā man rīkoties, ja ieteiktais risinājums neatbilst gaidītajam?

Mēs centīsimies atrast piemērotāko veidu, kā atrisināt jūsu sūdzību.

Ja nepiekrītat saņemtajai atbildei, jums ir svarīga papildinformācija, kas vēl nav iesniegta vai izvērtēta, iesakām sazināties ar mums vēlreiz.

Ja neesat apmierināti ar mūsu sniegto atbildi, jūs varat sazināties ar:

  • alternatīvu strīdu izskatīšanas iestādi:
- Latvijas Finanšu nozares asociācijas Ombuds, mājaslapas adrese: financelatvia.eu/ombuds. Finanšu nozares asociācijas Ombuds izskata kredītiestāžu klientu sūdzības (izņemot ar apdrošināšanu saistītas sūdzības), kas atbilstoši Finanšu nozares asociācijas Ombuda nolikumam ir Ombuda kompetencē.
- Patērētāju strīdu risināšanas komisija, kura darbojas Patērētāju tiesību aizsardzības centra ietvaros, adrese: Brīvības iela 55, Rīga LV-1010, mājaslapas adrese: ptac.gov.lv. Patērētāju strīdu risināšanas komisija izskata starp klientu un pakalpojumu sniedzēju radušos strīdus, kas atbilstoši Patērētāju tiesību aizsardzības likumam ir šīs komisijas kompetencē.
  • uzraudzības iestādi:
- Latvijas Banka, adrese: K. Valdemāra ielā 2A, Rīga, LV-1050, e-pasta adrese: info@bank.lv, mājaslapas adrese: bank.lv. Latvijas Banka izskata sūdzības par tiesību aktu pārkāpumiem saistībā ar apdrošināšanas starpniecības pakalpojumu sniegšanu.
- Patērētāju tiesību aizsardzības centrs: Brīvības iela 55, Rīga LV-1010, mājaslapas adrese: ptac.gov.lv. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs izskata patērētāju sūdzības par tiesību aktu prasību, kas regulē patērētāju tiesību aizsardzību, pārkāpumiem.