(Patērētāju pamatkonts)

Lai ieviestu Eiropas Parlamenta un Eiropas Padomes 2014. gada 23. jūlija direktīvu 2014/92/ES par maksājumu kontu tarifu salīdzināmību, maksājumu kontu maiņu un piekļuvi maksājumu kontiem ar pamatfunkcijām, Latvijas Republikā ir pieņemti grozījumi Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā, kuri stājas spēkā 2017. gada 28. martā.

Saskaņā ar šiem grozījumiem patērētājam, kas ir Eiropas Savienības rezidents (Latvijas pilsonis, Latvijas nepilsonis vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsonis, kā arī persona, kurai ir tiesības uzturēties Latvijā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem), arī personai, kurai nav uzturēšanās atļaujas, bet kuras izraidīšana no Latvijas atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem nav iespējama, ir tiesības atvērt un izmantot maksājumu kontu ar pamatfunkcijām (turpmāk – pamatkonts) kredītiestādēs, kuras veic komercdarbību Latvijā un to piedāvā.

Izpildot prasību par pamatkonta pieejamību Eiropas Savienības rezidentiem, Luminor Bank AS Latvijas filiāle tiem piedāvā pieslēgt Minimālo pakalpojuma maksu vai Luminor Debit komplektu*, kas ietver šādus pakalpojumus EUR valūtā:

  • Norēķinu konta atvēršana, uzturēšana un slēgšana;
  • Luminor debetkartes izgatavošana un apkalpošana;
  • Skaidras naudas izņemšana Luminor bankas bankomātos, ievērojot noteiktos skaidras naudas izņemšanas limitus saskaņā ar Bankas Cenrādi.
  • Internetbankas nodrošināšana un apkalpošana;
  • Maksājumu saņemšanu, kā arī maksājumu veikšanu Klienta internetbankā (SEPA maksājumi EEZ valstu ietvaros) vai izmantojot Visa Debit karti;
  • Regulāro maksājumu izpilde;
  • Regulāro rēķinu apmaksu izpilde.

* Lai atvērtu pamatkontu, papildu pakalpojumu pieslēgšana nav obligāta.

Patērētājam, kurš vēlas atvērt pamatkontu, jāiesniedz Luminor Bank AS Latvijas filiālē parakstītu pieteikumu pamatkonta atvēršanai, parakstītu apliecinājumu par to, ka patērētājs nav atvēris maksājumu kontu, kas nodrošinātu iepriekš minētos pakalpojumus, citā kredītiestādē, kura sniedz maksājumu pakalpojumus Latvijā, kā arī citu pamatkonta atvēršanai nepieciešamo informāciju pēc Luminor Bank AS Latvijas filiāles pieprasījuma.

Pamatkonta atvēršana var tikt atteikta, un pamatkonts var tikt slēgts tikai likumā noteiktos gadījumos.