Vai vēlaties atvērt ieguldījumu kontu kopā ar Luminor Investor?
Luminor Bank AS Latvijas filiāle, Skanstes iela 12, Rīga, LV‑1013 (Luminor) apstrādās norādītos personas datus, lai sagatavotu attiecīgos ar Luminor Investor saistītos līgumus un sazinātos ar jums, lai vienotos par turpmākajiem soļiem šo līgumu noslēgšanai. Jūsu personas dati tiks apstrādāti ne ilgāk kā 30 dienas, ja vien mēs nenoslēgsim līgumus vai datus būs nepieciešams apstrādāt uz cita tiesiska pamata. Sīkāka informācija par Luminor personas datu apstrādi un jūsu personas datu apstrādes tiesībām atrodama Luminor mājaslapā, sadaļā Privātuma politika, vai, sazinoties ar Luminor Datu aizsardzības speciālistu, e‑pasts: dataprotectionLV@luminorgroup.com.