Luminor Investor platformas pieteikums | Luminor
Esošs Luminor klients?
Luminor izmantos Jūsu personas datus šajā anketā, lai sazinātos ar Jums un vienotos par turpmākajiem soļiem Luminor Investor konta atvēršanai. Saņemtie dati tiks dzēsti ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc konsultācijas, izņemot gadījumus, kad Luminor apstrādā datus uz cita tiesiska pamata un citā nolūkā (piemēram, ja Jums ir termiņnoguldījums vai cits līgums ar Luminor). Sīkāka informācija par personas datu apstrādi atrodama Luminor privātuma politikā.