Luminor Investor platformas pieteikums | Luminor
Vai vēlaties atvērt ieguldījumu kontu kopā ar Luminor Investor?
Luminor apstrādās šajā formā norādītos personas datus, lai reģistrētu pieteikumu, sagatavotu Luminor Investor platformas līgumu, nosūtītu ar MiFID saistīto informāciju un/vai sazinātos ar jums un vienotos par turpmākajiem soļiem Luminor Investor platformas konta atvēršanai. Saņemtie dati tiks dzēsti ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas, izņemot gadījumus, kad Luminor apstrādā datus uz cita tiesiska pamata un citā nolūkā (piemēram, ja jums ir termiņnoguldījums vai cits līgums ar Luminor). Sīkāka informācija par personas datu apstrādi atrodama Luminor privātuma politikā.