Pensiju plāni

Daļas valutēšanas datums: 2023-01-26
PlānsDaļas vērtībaDienas ienesīgumsNeto aktīvu vērtība
2. līmenis
2PL – Luminor Konservatīvais ieguldījumu plāns1.4865806 EUR0.05%121 779 514 EUR
2PL – Luminor Aktīvais ieguldījumu plāns2.1159518 EUR0.14%324 181 593 EUR
2PL – Luminor Sabalansētais ieguldījumu plāns2.2297809 EUR0.10%141 384 658 EUR
2PL – Luminor Progresīvais ieguldījumu plāns1.1290174 EUR0.24%11 717 918 EUR
2PL - Luminor indeksu ieguldījumu plāns Ilgtspējīgā nākotne0.9906471 EUR0.87%6 401 726 EUR
3. līmenis
3PL – Luminor Progresīvais pensiju plāns1.4838 EUR0.18%23 045 008 EUR
3PL – Luminor Sabalansētais pensiju plāns1.5971 EUR0.10%26 414 033 EUR
3PL – Luminor indeksu pensiju plāns Ilgtspējīgā nākotne1.0091 EUR0.75%1 705 579 EUR