Pensiju plāni

Daļas valutēšanas datums: 2021-06-10
PlānsDaļas vērtībaDienas ienesīgumsNeto aktīvu vērtība
2. līmenis
2PL – Luminor Konservatīvais ieguldījumu plāns1.7265884 EUR0.01%141350527 EUR
2PL – Luminor Aktīvais ieguldījumu plāns2.3113430 EUR0.12%343629884 EUR
2PL – Luminor Sabalansētais ieguldījumu plāns2.4984469 EUR0.07%155821221 EUR
2PL – Luminor Progresīvais ieguldījumu plāns1.1981931 EUR0.19%8029870 EUR
2PL - Luminor indeksu ieguldījumu plāns Ilgtspējīgā nākotne1.0000000 EUR0.00%0 EUR
3. līmenis
3PL – Luminor Progresīvais pensiju plāns1.5764 EUR0.18%20536893 EUR
3PL – Luminor Sabalansētais pensiju plāns1.8093 EUR0.06%27432492 EUR
3PL – Luminor indeksu pensiju plāns Ilgtspējīgā nākotne1.0092 EUR0.21%43947 EUR