Pensiju plānu rezultāti | Luminor

Pensiju plāni

Daļas valutēšanas datums: 2021-03-03
PlānsDaļas vērtībaDienas ienesīgumsTīrā aktīvu vērtība
2. līmenis
2PL – Luminor Konservatīvais ieguldījumu plāns1.7132346 EUR-0.26%139348389 EUR
2PL – Luminor Aktīvais ieguldījumu plāns2.2486284 EUR-0.27%331505859 EUR
2PL – Luminor Sabalansētais ieguldījumu plāns2.4556922 EUR-0.26%151507476 EUR
2PL – Luminor Progresīvais ieguldījumu plāns1.1515967 EUR-0.28%6692819 EUR
3. līmenis
3PL – Luminor Progresīvais pensiju plāns1.5154 EUR-0.27%18832116 EUR
3PL – Luminor Sabalansētais pensiju plāns1.7774 EUR-0.27%26358980 EUR