Pensiju plāni

Daļas valutēšanas datums: 2021-10-21
PlānsDaļas vērtībaDienas ienesīgumsNeto aktīvu vērtība
2. līmenis
2PL – Luminor Konservatīvais ieguldījumu plāns1.7187512 EUR-0.14%139 835 343 EUR
2PL – Luminor Aktīvais ieguldījumu plāns2.3718918 EUR-0.06%355 205 446 EUR
2PL – Luminor Sabalansētais ieguldījumu plāns2.5308556 EUR-0.09%157 815 261 EUR
2PL – Luminor Progresīvais ieguldījumu plāns1.2562381 EUR0.01%9 352 386 EUR
2PL - Luminor indeksu ieguldījumu plāns Ilgtspējīgā nākotne1.0669064 EUR0.10%1 686 581 EUR
3. līmenis
3PL – Luminor Progresīvais pensiju plāns1.6507 EUR0.00%23 107 347 EUR
3PL – Luminor Sabalansētais pensiju plāns1.8274 EUR-0.09%28 966 832 EUR
3PL – Luminor indeksu pensiju plāns Ilgtspējīgā nākotne1.0902 EUR-0.03%273 841 EUR