Ja plāno pārdot preces savā e‑veikalā, neatņemama sastāvdaļa ir to piegāde klientam. Kā izvēlēties pareizo piegādes veidu un kas jāņem vērā? To skaidro Jānis Grants, DPD Latvija valdes priekšsēdētājs.