Pieteikums dzīvokļa apdrošināšanai | Luminor

Ja tu esi jau Luminor klients, lūdzu, autentificējies, lai nodrošinātu ātrāku pieteikuma izvērtēšanu!

Mana kontaktinformācija

Informācija par dzīvokli

Pēc pieteikuma saņemšanas, divu darba dienu laikā Tev uz e-pastu tiks nosūtīta polise, noteikumi un rēķins. Polise stāsies spēkā pēc rēķina apmaksas!

Piedāvājot apdrošināšanu, Luminor Bank AS Latvijas filiāle (reģ. Nr. 40203154352; juridiskā adrese: Skanstes iela 12, Rīga) darbojas kā apdrošināšanas sabiedrības AAS “Balta” (reģ. Nr.40003049409, juridiskā adrese: Raunas iela 10/12, Rīga) apdrošināšanas starpnieks. Luminor Bank AS Latvijas filiāle apstrādā tavus personas datus, lai sagatavotu AAS “Balta” apdrošināšanas piedāvājumu, un nodod tos AAS “Balta”.

AAS “Balta” kā datu pārzinis apstrādā tavus personu datus (tai skaitā īpašu kategoriju personas datus un personas identifikācijas (klasifikācijas) kodus) ar mērķi nodrošināt apdrošināšanas līguma izpildi un apdrošinātāja vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai. Uzzināt vairāk par personas datu apstrādi vari apdrošinātāja tīmekļa vietnē www.balta.lv sadaļā par datu apstrādi, apdrošinātāja klientu apkalpošanas centros vai rakstot uz elektroniskā pasta adresi manidati@balta.lv.