Pamatinformācija pensiju plānu dalībniekiem | Luminor

Pārvaldītāja ziņojumi 2020

Informācija saskaņā ar likuma “Privāto pensiju fondu likums” 29. panta (8) daļu​
Par Līdzekļu pārvaldīšanas līgumu

 Uzkrātā papildpensijas kapitāla aprēķināšanas, izmaksāšanas un pārskaitīšanas noteikumi
​ Iesaistīšanās politika 
 Pārvaldītāja ziņojums par iesaistīšanās politikas īstenošanu

Pensiju 3.līmeņa gada pārskati

Pensiju plānu rezultāti