Ar ilgtspēju saistītā informācija

Uz visiem pensiju un ieguldījumu plāniem attiecināmā informācija:
Paziņojums par ilgtspējas risku integrēšanu ieguldījumu procesā
 Būtisko nelabvēlīgo ilgtspējas ietekmju paziņojums

Uz Luminor indeksu pensiju plānu Ilgtspējīgā nākotne attiecināmā informācija:
 Informācija, kas sniedzama pirms individuālās dalības līguma noslēgšanas (8.pants, Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR)
 Informācija, kas sniedzama mājas lapā (10.pants, Sustainable Finance Disclosure Regulations, SFDR)
 

Pārvaldītāja ziņojumi

Informācija saskaņā ar likuma “Privāto pensiju fondu likums” 29. panta (8) daļu​
Par Līdzekļu pārvaldīšanas līgumu

 Uzkrātā papildpensijas kapitāla aprēķināšanas, izmaksāšanas un pārskaitīšanas noteikumi
​ Iesaistīšanās politika 
 Pārvaldītāja ziņojums par iesaistīšanās politikas īstenošanu

Pensiju 3.līmeņa gada pārskati

Pensiju plānu rezultāti