Ieguldījumu politika

Informējam, ka 2024. gada 20. februārī Luminor Latvijas atklātais pensiju fonds AS valde apstiprināja izmaiņas pensiju plānu ieguldījumu politikās.

Ieguldījumu politiku izmaiņu kopsavilkums:

 • Manīts pensiju plāna nosaukums.
 • Veiktas redakcionālas  korekcijas.

Spēkā no 14.09.2024.
 Ieguldījumu politika – Pensiju plāns Luminor Nākotne 50-55
 Ieguldījumu politika – Pensiju plāns Luminor Nākotne 55+
 Ieguldījumu politika – Pensiju plāns Luminor Ilgtspējīgā nākotne 16-50 indekss

Spēkā no 29.02.2024. līdz 13.09.2024.
(No 7.punkta izslēgta informācija par ieguldījumiem atvasinātajos finanšu instrumentos, kā arī izslēgts 8.punkts “Atvasināto finanšu instrumentu izmantošana”, jo pensiju plāni šādus ieguldījumus neveic.)
 Ieguldījumu politika – Pensiju plāns Luminor Nākotne 50-55 (iepriekšējais nosaukums – Luminor Progresīvais pensiju plāns)
 Ieguldījumu politika – Pensiju plāns Luminor Nākotne 55+ (iepriekšējais nosaukums – Luminor Sabalansētais pensiju plāns)
 Ieguldījumu politika – Pensiju plāns Luminor Ilgtspējīgā nākotne 16-50 indekss (iepriekšējais  nosaukums – Luminor indeksu pensiju plāns Ilgtspējīgā nākotne)

Spēkā līdz 28.02.2024.
 Ieguldījumu politika - Luminor Progresīvais pensiju plāns
 Ieguldījumu politika - Luminor Sabalansētais pensiju plāns
 Ieguldījumu politika – Luminor indeksu pensiju plāns Ilgtspējīgā nākotne

Prospekti

Informējam, ka 2024.gada 20.februārī Luminor Latvijas atklātais pensiju fonds AS valde apstiprināja izmaiņas pensiju plānu noteikumos (prospektos).

Pensiju plānu noteikumu izmaiņu kopsavilkums:

 • Manīts pensiju plāna nosaukums.
 • Papildināts pensiju plānu noteikumu 2.punkts “Vispārīgās ziņas”, sniedzot norādes atbilstošākās ieguldījumu stratēģijas pielāgošanai noteiktos papildpensijas uzkrājuma veidošanas posmos, ņemot vērā dalībnieka vecumu un plānoto uzkrātā kapitāla izmantošanas vecumu.
 • Iekļauts jauns punkts “Informācijas sniegšana dalībniekiem”, kas nosaka informācijas sniegšanas veidu, saturu un biežumu.

Spēkā no 14.09.2024.
(No 10.punkta “Ieguldīšanas noteikumi” izslēgta informācija par ieguldījumiem atvasinātajos finanšu instrumentos, jo pensiju plāni šādus ieguldījumus neveic).
 Prospekts – Pensiju plāns Luminor Nākotne 55+
 Prospekts – Pensiju plāns Luminor Nākotne 50-55
 Prospekts – Pensiju plāns Luminor Ilgtspējīgā nākotne 16-50 indekss

Spēkā no 29.02.2024. līdz 13.09.2024.
 Prospekts – Pensiju plāns Luminor Nākotne 55+ (iepriekšējais nosaukums – Luminor Sabalansētais pensiju plāns)
 Prospekts – Pensiju plāns Luminor Nākotne 50-55 (iepriekšējais nosaukums – Luminor Progresīvais pensiju plāns)
 Prospekts – Pensiju plāns Luminor Ilgtspējīgā nākotne 16-50 indekss (iepriekšējais  nosaukums – Luminor indeksu pensiju plāns Ilgtspējīgā nākotne)

Spēkā līdz 28.02.2024.
 Prospekts - Luminor Sabalansētais pensiju plāns
 Prospekts - Luminor Progresīvais pensiju plāns
 Prospekts – Luminor indeksu pensiju plāns Ilgtspējīgā nākotne

Uzkrātā papilpensijas kapitāla izmaksas nosacījumi

Uzkrātais papildpensijas kapitāls ir pieejams izmaksai sasniedzot 55 gadu vecumu

Taču dalību pensiju plānā ir iespējams turpināt līdz sev vēlamam vecumam, tādejādi palielinot papildpensijas kapitāla uzkrājuma apmēru. Tiesības saņemt uzkrāto papildpensijas kapitālu pirms 55 gadu vecuma sasniegšanas ir pensiju plāna dalībniekiem, kas:

Uzkrāto papildpensijas kapitālu var izņemt visu uzreiz vai pa daļām

Tu vari izvēlēties, vai pēc izmaksas turpināt uzkrājuma veidošanu, vai izbeigt individuālās dalības līgumu.

Pieteikt papildpensijas uzkrātā kapitāla saņemšanu var vairākos veidos

 • Tu vari pieteikumu iesniegt klātienē Luminor klientu apkalpošanas centrā.
 • Ja Tev ir drošs elektroniskais paraksts vai kvalificēts Smart-ID, vari pieteikt kapitāla izmaksu, aizpildot pieteikuma formu Luminor mājas lapā. Ja tiek aizpildīta forma mājas lapā, bankas darbinieks ar Tevi sazināsies un pieteikumu parakstīšanai nosūtīs uz norādīto e-pasta adresi. 
 • Ja uzkrātā kapitāla saņemšanai papildus nepieciešams iesniegt dokumentu/-s, kas apliecina tiesības to saņemt, attālināti izmaksu var noformēt, ja arī papildus dokuments ir elektroniski parakstīts no izdevēja puses (piemēram, darba devēja elektroniski parakstīta izziņa, kas apliecina stāžu un profesiju).

Minimālā daļējas kapitāla izmaksas summa ir 50 EUR. Izmaksa tiek veikta 10 darba dienu laikā.

Informācija par nodokļiem un kapitāla izmaksas secību

Iemaksas, par kurām esi izmantojis iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu, tu vari izņemt aiznākošajā kalendārajā gadā, lai atgūtā nodokļa summa nav jāatgriež valstij. Piemēram, ja veici iemaksu 2020. gadā, saņēmi nodokļa atmaksu 2021. gadā, tad šo iemaksu vari izņemt 2022. gadā.

Saskaņā ar likumu “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, izmaksas brīdī tiek ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis:

 • 20% apmērā no ienākuma no pensiju plānos veikto iemaksu ieguldīšanas (peļņas);
 • 23% apmērā no darba devēja veiktajām iemaksām. 

Veicot daļēju uzkrātā kapitāla izmaksu, tā tiek veikta sekojošādā secībā:

 • Vispirms tiek izmaksātas dalībnieka/ dalībnieka labā veiktās iemaksas, proporcionāli no dalībnieka, darba devēja vai citām iemaksām;
 • Ja iemaksu summa ir mazāka par pieprasīto izmaksas summu, tad tiek izmaksāts ienākums no pensiju kapitāla ieguldīšanas (peļņas).

​ Uzkrātā papildpensijas kapitāla izmaksāšanas metodika

Iesaistīšanās politika un ziņojumi par tās īstenošanu
Informācija par pamudinājumiem saistībā ar ieguldījumu pakalpojumiem

Ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai ir pienākums rīkoties godīgi, taisnīgi un profesionāli, ievērojot ieguldītāju intereses, tādēļ jebkuras maksas vai komisijas maksas, ko jebkura trešā persona maksā Ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai saistībā ar ieguldījumu pārvaldīšanas vai pārvaldīšanas darbībām, izņemot maksas, kas ļauj vai ir nepieciešamas attiecīgā pārvaldes vai pārvaldes pakalpojuma sniegšanai, ieskaitot līdzekļu turēšanas izmaksas, norēķinu un maiņas maksu, komisijas maksa Latvijas Bankas finansēšanai, citas nodevas vai maksājumi, kas veicami saskaņā ar normatīvo aktu prasībām un kas pēc savas būtības nevar būt pretrunā ar Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības pienākumu rīkoties godīgi, taisnīgi un profesionāli atbilstoši ieguldītāju interesēm, vienmēr tiek ieskaitītas ieguldījumu/pensiju plānos. Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība nesaņem nekādus nefinansiālus labumus saistībā ar ieguldījumu pārvaldīšanas un administrēšanas darbībām. Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība apņemas atklāt papildu informāciju par maksām vai komisijas maksu pēc atsevišķa ieguldītāja pieprasījuma. 

Pārvaldītāja ziņojumi
Pensiju 3.līmeņa gada pārskati
Ar ilgtspēju saistītas informācijas atklāšana
Informācija saskaņā ar likuma “Privāto pensiju fondu likums” 29. panta (8) daļu​
Par Līdzekļu pārvaldīšanas līgumu
Luminor pensiju plānu maiņas, pensiju fonda maiņas noteikumi
Sūdzību un atsauksmju izskatīšana

Pensiju plānu rezultāti