Norēķinu konta atvēršana un uzturēšana
Pirmā konta atvēršanaBez maksas
Papildu Norēķinu konta atvēršana un Norēķinu konta slēgšana:
- internetbankāBez maksas
- klientu apkalpošanas centrā vai pa telefonu5,00 EUR
Komisijas maksa par dokumentu pārbaudi konta atvēršanai personai, kura nav ES, EEK vai Šveices Konfederācijas likumīgs rezidents (1)200,0 EUR
Darījuma attiecību izbeigšanaBez maksas
Neaktīvo kontu administrēšanas maksa mēnesī, ja Klients Bankas paziņojumā norādītajā termiņā nav izpildījis Bankas lūgumu par Kontā esošo līdzekļu pārskaitīšanu un Konta slēgšanu40,00 EUR

(1) Fiziska persona, kurai ir tiesības dzīvot ES vai EEK dalībvalstī vai Šveices Konfederācijā saskaņā ar ES vai attiecīgās valsts normatīvajiem aktiem, tostarp persona, kura ir ieguvusi patvēruma meklētāja, bēgļa vai alternatīvo statusu.

Vairāk informācijas par Konta atvēršanu atrodama šeit.