Norēķinu konta atvēršana un uzturēšana
Pirmā konta atvēršana (1)Bez maksas
Papildu Norēķinu konta atvēršana un Norēķinu konta slēgšana:
- internetbankāBez maksas
- klientu apkalpošanas centrā vai pa telefonu5,00 EUR
Komisijas maksa par dokumentu pārbaudi konta atvēršanai personai, kura nav ES, EEK vai Šveices Konfederācijas likumīgs rezidents (2)200,0 EUR
Darījuma attiecību izbeigšanaBez maksas
Neaktīvo kontu administrēšanas maksa mēnesī, ja Klients Bankas paziņojumā norādītajā termiņā nav izpildījis Bankas lūgumu par Kontā esošo līdzekļu pārskaitīšanu un Konta slēgšanu40,00 EUR
Papildu mēneša maksa par norēķinu konta apkalpošanu EEZ nerezidentiem10,00 EUR
Konta atlikuma maksa (3), ja kontu atlikuma kopsumma pārsniedz: EUR 500 000; SEK 5 000 000; DKK 3 750 000; CHF 500 000; JPY 65 000 000; CZK 12 500 000.(Centrālās bankas gada procentu likme (4) mīnuss 0.1% punkti) /360

(1) Atverot kontu, obligāti jāizvēlas pakalpojumu komplekts, par kuru tiks piemērota mēneša maksa saskaņā ar cenrādi.
(2) Fiziska persona, kurai ir tiesības dzīvot ES vai EEK dalībvalstī vai Šveices Konfederācijā saskaņā ar ES vai attiecīgās valsts normatīvajiem aktiem, tostarp persona, kura ir ieguvusi patvēruma meklētāja, bēgļa vai alternatīvo statusu.
(3) Komisijas maksa tiek aprēķināta katras dienas beigās un ir piemērojama, ja aprēķina brīdī klienta norēķinu kontu kopējais atlikums vienā valūtā pārsniedz kontu atlikuma kopsummu attiecīgajā valūtā, kas norādīta augstāk. Komisijas maksa tiek aprēķināta, reizinot kontu kopējo atlikumu, kas pārsniedz noteikto limitu, kontu atlikuma kopsummu, ar augstāk norādītās attiecīgās maksas absolūto vērtību, t.i., moduli. Maksa netiek piemērota, ja Centrālās bankas gada procentu likme kļūst pozitīva vai ir nulle.
(4) Centrālās bankas gada procentu likmes ir gada procentu likmes, kuras nosaka katrai valūtai atbilstošā Centrālā banka:
• EUR valūtai - ECB deposit facility rate,
• SEK valūtai - Sveriges Riksbank repo rate,
• DKK valūtai - Danmarks Nationalbank Certificates of deposit rate,
• CHF valūtai - Swiss National Bank negative interest rate,
• JPY valūtai - Bank of Japan complementary deposit facility rate,
• CZK valūtai - Czech National Bank deposit facility rate.

Vairāk informācijas par Konta atvēršanu atrodama šeit.