Norēķinu konts | Luminor
Norēķinu konta atvēršana un uzturēšana
PAKALPOJUMSCENA
Pirmā konta atvēršanaBez maksas
Papildus Norēķinu konta atvēršana un Norēķinu konta slēgšana Apkalpošanas vietā vai Kontaktu centrāEUR 5,00
Papildu Norēķinu konta atvēršana un Norēķinu konta slēgšana internetbankāBez maksas
Nerezidenta dokumentu pirmreizējā pārbaude / konta atvēršanaEUR 200,00** (EUR 100,00 tiek ieturēti pirms konta atvēršanas)
Mēneša maksa par RIKO**** Norēķinu kontu uzturēšanuEUR 0,65***
Mēneša maksa par NDEA***** Norēķinu kontu uzturēšanuBez maksas
Darījuma attiecību izbeigšana un Klienta pēdējā Norēķinu konta slēgšanaBez maksas
Neaktīvo kontu administrēšanas maksa mēnesī, ja Klients Bankas paziņojumā norādītajā termiņā nav izpildījis Bankas lūgumu par Kontā esošo līdzekļu pārskaitīšanu un Konta slēgšanuEUR 40,00
Nokavējuma procenti NDEA***** 0.1% dienā

* Komisijas maksa netiek piemērota konta atvēršanai ārvalsts studentam, kurš uzrāda šo statusu apliecinošu dokumentu (studiju līgums, studenta mobilitātes līgums Erasmus programmā).
** 100 EUR no komisijas tiek ieturēti pie dokumentu iesniegšanas (komisija netiek atgriezta, ja konta atvēršana tiek atteikta), atlikušā komisijas daļa tiek ieturēta pie konta atvēršanas.
*** Ja kopējais visu Klienta termiņnoguldījumu un norēķinu kontu vidējais atlikums kārtējā mēneša laikā pārsniedz EUR 5000, par attiecīgo mēnesi mēneša maksa Klientam nav jāmaksā.
**** Konts, kura numurā ir burti “RIKO” (LVxxRIKOxxxxxxxxxxxxx).
***** Konts, kura numurā ir burti “NDEA” (LVxxNDEAxxxxxxxxxxxxx).