Ienākošie maksājumi
Maksājumi EUR valūtā, kas saņemti no vienotās EUR maksājumu telpas (SEPA) dalībvalstīm (1)Bez maksas
Ienākošie SHA/BEN maksājumi (2)5,00 EUR
Ienākošie maksājumi (OUR) (3)Bez maksas

(1) Maksājumi, kas saņemti no vienotās EUR maksājumu telpas (SEPA) dalībvalstīm un kas atbilst SEPA prasībām. Pilns valstu saraksts atrodams Eiropas Centrālās bankas tīmekļa vietnē šeit.
(2) Maksa tiek piemērota ienākošajiem SHA/BEN maksājumiem, kas saņemti caur SWIFT, jebkurā valūtā no valstīm, kas ir ārpus Eiropas Ekonomikas zonas, kā arī jebkurā valūtā, kas nav eiro, no valstīm, kas ietilpst Eiropas Ekonomikas zonā.
SHA — saņēmējs maksā saņēmējbankas un starpniekbanku maksas.
BEN - saņēmējs maksā visas komisijas maksas.
(3) OUR — saņēmējam netiek piemērotas nekādas komisijas maksas. Taču starpniekbankas var no pārskaitītās summas atskaitīt papildu maksas.

Noteikumus par maksājumiem citās valūtās skatīt šeit.