Bankas iekšējie maksājumi
Klientu apkalpošanas centrā vai sazinoties ar klientu atbalsta dienestu pa tālruni Digitālajos kanālos
Uz kontiem Luminor Latvijas filiāles (1)5,00 EURBez maksas

(1) Par Luminor īpašuma apdrošināšanas polišu apmaksu, sazinoties ar klientu atbalsta dienestu pa tālruni tiek piemērota samazināta komisijas maksa 1,00 EUR.

Noteikumus par maksājumiem citās valūtās skatīt šeit.

Vairāk informācijas par Maksājumiem atrodama šeit.

Maksājumi uz citām bankām
Klientu apkalpošanas centrā vai sazinoties ar klientu atbalsta dienestu pa tālruni Digitālajos kanālos
Standarta SHA maksājums (1)21,00 EUR11,00 EUR
Steidzams SHA maksājums (1)24,00 EUR14,00 EUR
Ekspress SHA maksājums (1)35,00 EUR25,00 EUR
Standarta OUR maksājums (2)36,00 EUR26,00 EUR
Steidzams OUR maksājums (2)39,00 EUR29,00 EUR
Ekspress OUR maksājums (2)50,00 EUR36,00 EUR

(1) SHA (Dalīti) — maksas sedz gan maksātājs, gan saņēmējs: Klients maksā Bankas komisijas maksu, bet saņēmējs maksā saņēmēja bankas un korespondentbankas/starpniekbankas komisijas maksas (šādas maksas var tikt ieturētas no pārskaitītās summas).
(2) OUR (visas maksas sedz maksātājs) — kad tiek veikts maksājums ar OUR tipa maksu, saņēmējbanka un/vai korespondentbankas var no maksātāja iekasēt papildu komisijas maksas, ko Luminor noņem no maksātāja konta. Tomēr Banka neuzņemas atbildību, ja saņēmējs nesaņem maksājuma summu pilnā apmērā citu no Bankas neatkarīgu iemeslu dēļ (korespondentbanka/starpniekbanka no maksājuma summas var ieturēt papildu komisijas maksas).
OUR maksas atļautas gadījumā, ja saņēmēja konts tiek turēts bankā ārpus EEZ dalībvalstīm.

Noteikumus par maksājumiem citās valūtās skatīt šeit.

Vairāk informācijas par Maksājumiem atrodama šeit.