Bankas iekšējie maksājumi
Klientu apkalpošanas centrā vai sazinoties ar klientu atbalsta dienestu pa tālruni Digitālajos kanālos
Uz kontiem Luminor Latvijas filiāles (1)5,00 EURBez maksas

(1) Par Luminor īpašuma apdrošināšanas polišu apmaksu, sazinoties ar klientu atbalsta dienestu pa tālruni tiek piemērota samazināta komisijas maksa 1,00 EUR.

Noteikumus par maksājumiem EUR valūtā skatīt šeit.

Vairāk informācijas par Maksājumiem atrodama šeit.

Maksājumi uz Eiropas valstīm
Klientu apkalpošanas centrā vai sazinoties ar klientu atbalsta dienestu pa tālruni Digitālajos kanālos
Maksājumi EUR valūtā (1)5,00 EUR0,36 EUR
Steidzami maksājumi EUR valūtā (2)Pakalpojums nav pieejams14,00 EUR

(1) SEPA pārskaitījums. Pārskaitījums EUR valūtā uz vienotās EUR maksājumu telpas (SEPA) dalībvalstīm. Pilns valstu saraksts atrodams Eiropas Centrālās bankas mājaslapā webpage.
(2)Steidzami maksājumi uz Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstu bankām. Pilns valstu saraksts atrodams šeit.

Vairāk informācijas par Maksājumiem atrodama šeit.

Maksājumi uz citām valstīm (1)
Standarta SHA/SHAR maksājums (2)13,00 EUR
Steidzams SHA/SHAR maksājums (2)16,00 EUR
Ekspress SHA/SHAR maksājums (2)25,00 EUR
Standarta OUR/DEBT maksājums (3)26,00 EUR
Steidzams OUR/DEBT maksājums (3)29,00 EUR
Ekspress OUR/DEBT maksājums (3)46,00 EUR

(1) Pārskaitījums EUR valūtā uz valstīm, kas neietilpst vienotajā EUR maksājumu telpā (SEPA) member states. Maksājumus var veikt tikai digitālajos kanālos.
(2) SHA/SHAR (Dalīti) — maksas sedz gan maksātājs, gan saņēmējs: Klients maksā Bankas komisijas maksu, bet saņēmējs maksā saņēmēja bankas un korespondentbankas/starpniekbankas komisijas maksas (šādas maksas var tikt ieturētas no pārskaitītās summas).
(3) OUR/DEBT (visas maksas sedz maksātājs) — kad tiek veikts maksājums ar OUR tipa maksu, maksātājs sedz visas saņēmēja bankas un / vai korespondentbankas komisijas. Tomēr Banka neuzņemas atbildību, ja saņēmējs nesaņem maksājuma summu pilnā apmērā citu no Bankas neatkarīgu iemeslu dēļ (korespondentbanka/starpniekbanka no maksājuma summas var ieturēt papildu komisijas maksas).

Noteikumus par maksājumiem EUR valūtā skatīt šeit.

Vairāk informācijas par Maksājumiem atrodama šeit.