Tava pensija nākotnē lielā mērā ir atkarīga tieši no tava izvēlētā pensiju pārvaldītāja šodien.

Mūsu ieguldījumu plāni

Luminor Progresīvais ieguldījumu plāns

Plāna mērķis ir nodrošināt ieguldījuma plāna vērtības pieaugumu ilgtermiņā, paredzot ieguldīt līdz 75% no Plāna līdzekļiem kapitāla vērtspapīros, alternatīvo ieguldījumu fondos vai tādos ieguldījumu fondos, kuri var veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros vai citos riska ziņā tiem pielīdzināmos finanšu instrumentos.
Ieguldījumu plānam ir ilgtermiņa stratēģija, kas pieļauj būtiskas īstermiņa ieguldījumu plāna vērtības svārstības. Ieguldījumu plāns ir ieteicams dalībniekiem, kuriem līdz pensijas vecumam ir vismaz 20 gadi, vai kuri ir gatavi uzņemties būtisku Ieguldījumu plāna vērtības svārstīgumu. Plāna ienesīgums netiek garantēts.

Luminor Aktīvais ieguldījumu plāns 

Šī stratēģija tev ir piemērota, ja tev ir pieņemamas būtiskas kapitāla svārstības, un tu sagaidi augstāku kapitāla ienesīgumu ilgtermiņā. Līdz 50% no plāna līdzekļiem var tikt ieguldīti kapitāla vērtspapīros – uzņēmumu akcijās un citos līdzīgos ieguldījumu veidos. Pārējos līdzekļus iegulda finanšu instrumentos ar fiksētu ienesīgumu: valstu un uzņēmumu obligācijās, parādzīmēs, noguldījumos kredītiestādēs un citos līdzīgos ieguldījumu veidos. Lielākoties plāna aktīvus izvieto starptautiskajos ieguldījumos. 
 
Luminor Sabalansētais ieguldījumu plāns  

Ieguldījuma plāna mērķis ir nodrošināt ilgtermiņā ieguldījuma vērtības pieaugumu, ņemot vērā sabalansētu ieguldījuma stratēģiju, kas paredz ieguldīt līdz 25% no ieguldījuma plāna līdzekļiem kapitāla vērtspapīros un citos riska ziņā tiem pielīdzināmos finanšu instrumentos. Lielāko daļu līdzekļu iegulda Baltijas reģionā. 
 
Luminor Konservatīvais ieguldījumu plāns  

Šī ieguldījumu stratēģija ir piemērota, ja tev ir svarīgs drošs un stabils, kaut arī neliels kapitāla pieaugums. Visus līdzekļus iegulda starptautiskos finanšu instrumentos ar fiksētu ienesīgumu – valstu un uzņēmumu obligācijās, parādzīmēs, noguldījumos kredītiestādēs un citos līdzīgos ieguldījumu veidos. 

Luminor indeksu ieguldījumu plāns Ilgtspējīgā nākotne

Ieguldījumu plāna aktīvi līdz 100% tiek ieguldīti pasaules akciju tirgos, izmantojot akciju ieguldījumu fondus, kuru replicētie akciju tirgu indeksi ņem vērā vides, sociālos un pārvaldības (ESG) kritērijus. Indeksu ieguldījumu stratēģija nodrošina plāna vērtības pieaugumu ilgtermiņā un pieļauj būtiskas īstermiņa ieguldījumu plāna vērtības svārstības. Šis plāns ir piemērots tev, ja līdz pensijas vecumam ir atlikuši vismaz 15 gadi, esi gatavs uzņemties augstu ieguldījumu risku ar lielākas peļņas iespēju ilgtermiņā un vēlies atbalstīt mūsu planētas ilgtspējīgu nākotni, palīdzot uzņēmumiem, kas veicina sociālo labklājību, rūpes par vidi un atbildīgu uzņēmējdarbību.

Luminor Pensions Latvia IPAS finanšu pārskati
Darījumu izpildes politika
Luminor Asset Management IPAS rekvizīti

Luminor Asset Management IPAS

Reģ. Nr. 40003699053
Skanstes iela 12, Rīga, LV-1013, Latvija
Norēķinu konts: LV13RIKO0002013024575 
Luminor Bank AS, kods RIKO LV 2X
Tālr. 1880
E-pasts: fondi@luminor.lv

Ar ilgtspēju saistītā informācija
Informācija par atalgojuma politiku

Pensiju plānu rezultāti