Informācija dalībniekiem | Luminor

Tava pensija nākotnē lielā mērā ir atkarīga tieši no Tava izvēlētā pensiju pārvaldītāja šodien.

Luminor (N) Aktīvais ieguldījuma plāns 

Šī stratēģija tev ir piemērota, ja tev ir pieņemamas būtiskas kapitāla svārstības, un tu sagaidi augstāku kapitāla ienesīgumu ilgtermiņā. Līdz 50% no plāna līdzekļiem var tikt ieguldīti kapitāla vērtspapīros – uzņēmumu akcijās un citos līdzīgos ieguldījumu veidos. Pārējos līdzekļus iegulda finanšu instrumentos ar fiksētu ienesīgumu: valstu un uzņēmumu obligācijās, parādzīmēs, noguldījumos kredītiestādēs un citos līdzīgos ieguldījumu veidos. Lielākoties plāna aktīvus izvieto starptautiskajos ieguldījumos. 
 
Luminor (D) Aktīvais ieguldījuma plāns 

Ieguldījuma plāna mērķis ir nodrošināt ieguldījuma vērtības palielinājumu ar ilgtermiņa aktīvu ieguldījumu stratēģiju, kas paredz ieguldīt līdz 50% no ieguldījumu plāna līdzekļiem kapitāla vērtspapīros un citos riska ziņā tiem pielīdzināmos finanšu instrumentos. Daļa no līdzekļiem iegulda Baltijas reģionā. 
 
Luminor Sabalansētais ieguldījuma plāns  

Ieguldījuma plāna mērķis ir nodrošināt ilgtermiņā ieguldījuma vērtības pieaugumu, ņemot vērā sabalansētu ieguldījuma stratēģiju, kas paredz ieguldīt līdz 25% no ieguldījuma plāna līdzekļiem kapitāla vērtspapīros un citos riska ziņā tiem pielīdzināmos finanšu instrumentos. Lielāko daļu līdzekļu iegulda Baltijas reģionā. 
 
Luminor (N) Konservatīvais plāns  

Šī ieguldījumu stratēģija ir piemērota, ja tev ir svarīgs drošs un stabils, kaut arī neliels kapitāla pieaugums. Visus līdzekļus iegulda starptautiskos finanšu instrumentos ar fiksētu ienesīgumu – valstu un uzņēmumu obligācijās, parādzīmēs, noguldījumos kredītiestādēs un citos līdzīgos ieguldījumu veidos. 
 
Luminor (D) Konservatīvais ieguldījuma plāns 

Ieguldījuma plāna mērķis ir nodrošināt ieguldījuma vērtības palielinājuma ilgtermiņā un aizsargāt tā vērtību no straujām īstermiņa svārstībām, ko panāk ar konservatīvu ieguldījuma politiku. Tā neparedz ieguldījumus kapitāla vērtspapīros un citos riska ziņā tiem pielīdzināmos finanšu instrumentos. Ieguldījumus lielākoties veic Baltijas reģionā. 

Aktuālie pensiju plānu pārskati un ziņojumi

Luminor (D) Konservatīvais ieguldījumu plāns

Luminor Sabalansētais ieguldījumu plāns

Luminor (D) Aktīvais ieguldījumu plāns

Luminor (N) Konservatīvais ieguldījumu plāns

Luminor (N) Aktīvais ieguldījumu plāns

Šodienas pensiju plānu vērtības un ienesīgums
Darījumu izpildes politika
Luminor Asset Management IPAS rekvizīti

Luminor Asset Management IPAS

Reģ. Nr. 40003699053
Rīga, Skanstes iela 12, LV-1013, Latvija
Norēķinu konts: LV13RIKO0002013024575 
Luminor Bank AS, kods RIKO LV 2X
Tālr. 1880, fakss 67015460
E-pasts: fondi@luminor.lv