Izmaiņas Nordea Investment Funds S.A pārvaldīto fondu piedāvājumā: kas jums jāzina?

Šī informācija attiecas tikai uz Luminor klientiem, kuriem ir finanšu instrumentu konts un kuru turējumā ir Nordea Investment Funds S.A pārvaldītie fondi.
Ko tas nozīmē?

Mēs noskaidrojām, ka varam samazināt Luminor klientu izdevumus un izmaksas par Nordea Investment Funds S.A ieguldījumu fondu pārvaldīšanu, un pieņēmām lēmumu uzsākt šo daļu klašu maiņu, lai klienti varētu maksāt mazākas fondu pārvaldīšanas maksas, saglabājot ekspozīciju pret tiem pašiem ieguldījumu fondiem. 

Vai tas ietekmēs manu Nordea ieguldījumu fondu tirdzniecību?

Sākot ar 31. martu, mēs pieņemsim pirkšanas rīkojumus tikai par jauni reģistrētiem C klases Nordea ieguldījumu fondiem. Visas P klases fondu daļas būs iespējams tikai pārdot. Ar šo datumu mēs savu klientiem nodrošināsim uz Nordea Investment Funds S.A C daļu klases balstītu ieguldījumu fondu izplatīšanu. 

14. aprīli tirdzniecība ar P daļu klases ieguldījumu fondiem būs pilnībā ierobežota.  

Maiņas cikla laikā Nordea Investment Funds S.A ieguldījumu fondu automātiskā fondu pārdošanas funkcionalitāte nebūs pieejama, bet, sākot ar 19. aprīli, varēsiet bankai iesniegt rīkojumus pārdot savus konvertētos turējumā esošos C daļu klases Nordea ieguldījumu fondus, nosūtot ziņojumu internetbankā: Ziņojumi/Ziņojumi bankai/Jauns iesniegums/ Iesniegums no parauga / Finanšu instrumentu rīkojums.  

Kas notiks ar rīkojumiem, kas iesniegti pirms piedāvājuma maiņas?

Visi P klases fondu pirkšanas rīkojumi, kas ir iesniegti pirms 31. marta cut-off laika 14:00, tiks izpildīti saskaņā ar standarta kārtību. 

Kā es redzēšu, ka mani turēšanā esošie ieguldījumu fondi ir nomainīti?

Pēc sekmīgas Nordea Investment Funds S.A pārvaldīto fondu maiņas uz jaunajām C klases daļām jūs varēsiet redzēt, ka jūsu finanšu instrumentu portfelī vecās P klases fondu daļas ir aizstātas ar jaunajām fondu daļām, kas satur burtus BC vai HBC. Piemēram, ja jūsu īpašumā bija Global Bond Fund, ko tirgo EUR valūtā, pēc maiņas redzēsiet, ka jums pieder Global Bond Fund, BC-EUR.  

Kur varu redzēt pilnu fondu sarakstu, uz ko attiecas maiņa?

Pilnu sarakstu attiecībā uz fondiem, kuri ir iekļauti daļu klases maiņas darījumā, var skatīt šeit. Mēs esam sagatavojuši arī ieguldījumu fondu sarakstu ar fondiem, kuri netiks mainīti uz jaunu C klasi, un tie no 31. marta būs pieejami vienīgi pārdošanai. 

Vai manā īpašumā esošo daļu skaits mainīsies?

Jā, jums pašlaik piederošo fonda vienību skaits mainīsies, bet tas neietekmēs jūsu ieguldījumu vērtību vai jūsu ieguldījumu iegādes vērtību. Daļu klases maiņa ir tehnisks process, kura laikā P klases fondu daļas tiks aizstātas ar C klases fondu daļām, un fonda pārvaldnieks pārliecināsies, ka abiem fondiem ir tāda pati tirgus vērtība.

Vai es varēšu pirkt vai pārdot Nordea ieguldījumu fondus pēc daļu klases maiņas?

Jā, pēc maiņas varēsiet brīvi tirgot visus pieejamos Nordea C klases ieguldījumu fondus. 

Kā es varu piekļūt informācijai par C klases daļu fondiem?

Visas ar C daļu klasi saistītās cenas un fondu dokumentus mēs publicēsim savā mājaslapā. Varēsiet redzēt C klases daļu NAV (neto aktīvu vērtības) izmaiņas, ikmēneša pārskatus un Ieguldītājiem paredzēto pamatinformāciju dokumentus tādā pašā formātā, kādā tie tika sniegti P klases fondiem.