Ieguldījumu fondu daļas vērtība darījuma brīdī nav zināma, jo tiek noteikta tikai tirdzniecības dienas beigās un tiek publicēta nākamajā darba dienā.
Normālos tirgus apstākļos visās darba dienās, kad bankas Luksemburgā ir atvērtas, ieguldījumu fondu daļu emitents Nordea Investment  Funds S.A. (Reģ. nr. B-31619, Adrese: Luxembourg, Grand Duchy, rue de Neudorf 562, L-2220) aprēķina NAV (Net asset value) – tīro ieguldījumu fondu daļas vērtību pēc gada pārvaldības maksas atskaitīšanas attiecīgā fonda pamatvalūtā.
Ārvalstu valūtas svārstības, pirkšanas, pārdošanas un maiņas darījumu komisijas atbilstoši Cenrādim var ietekmēt ienesīguma lielumu un ieguldītāji var neatgūt pilnā apmērā ieguldīto summu.
Atjaunotā informācija ir indikatīva un to nevar izmantot par uzticamu pamatu pašreizējai tirdzniecībai vai nākotnes rezultātu prognozēšanai.
Dienas izmaiņas un rezultāts no gada sākuma YTD (year-to-date) tiek aprēķināts no pēdējās dienas cenas. Attīstība par 1 mēnesi, 1 gadu, 3 gadiem un 5 gadiem tiek aprēķināta no iepriekšējā mēneša pēdējās darba dienas un tiek atjaunota 1 reizi mēnesī.
Fonda cena vienai daļai darījuma brīdī nav zināma, jo tiek noteikta tikai dienas beigās un tiek publicēta nākamajā darba dienā. Ja rīkojums ir iesniegts pēc plkst. 12.00 Luminor Investor platformā, pēc plkst. 14.00 Bankas internetbankā vai pēc plkst. 15.00 bankas Klientu apkalpošanas centrā tiek uzskatīts, ka tas ir saņemts nākamajā darba dienā. Darījums tiek izpildīts pēc trim darba dienām (T+3). 

Izmaiņas Nordea Investment Funds S.A pārvaldīto fondu piedāvājumā

Informatīva atsauce

Nordea ieguldījumu fondus pārvalda Nordea fixed income team Dānijā, Nordea equity team Zviedrijā, Nordea Private banking Luksemburgā vai piesaistītās Ieguldījumu pārvaldīšanas kompānijas ārzemēs, pielietojot modernās portfeļa veidošanas stratēģijas un dažādas pieejas ieguldījumu atlasē. Nordea Grupas uzņēmumu darbību kontrolē attiecīgo valstu finanšu uzraudzības iestādes.
 

Publicētām cenām ir tikai informatīvs raksturs un tās paredzētas ieguldītājam, lai izvērtētu sniegto informāciju un palīdzētu pieņemt patstāvīgu lēmumu par darījuma veikšanu. Visos izplatītajos materiālos atspoguļotais viedoklis un cita veida informācija ir Nordea Investment Funds S.A. uzskati materiāla veidošanas datumā, kas var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma. Informatīvā atsauce nav pilnīgs produkta apraksts un ar produktu saistīto risku izklāsts, tāpēc  to nevar izmantot par pietiekamu pamatu ieguldījuma lēmuma pieņemšanai.
 

Publicētā informācija par ieguldījumiem nekādā veidā nevar tikt uzskatīta par personisku ieteikumu veikt darījumus ar konkrētiem finanšu instrumentiem vai realizēt noteiktu stratēģiju, jo netiek izvērtētas ieguldītāja intereses, finansiālā situācija, piederošie īpašumi vai esošās saistības, zināšanas par finanšu tirgiem, pieredze darījumos ar finanšu instrumentiem, nospraustie ieguldījumu mērķi un attieksme pret zaudējumu iespējamību. Pirms pieņemt jebkādu lēmumu par ieguldījumiem vai kredītiem, ieteicams konsultēties ar savu finanšu konsultantu. Svarīgi atcerēties, ka vēsturiskais ienesīgums negarantē līdzīgu attīstību nākotnē.
 

Luminor Banka nesniedz nekādus ieteikumus nodokļu, grāmatvedības vai juridisku jautājumu risināšanai un neizvērtē to ietekmi uz ieguldījuma lēmumu. Šo informāciju aizliegts jebkādā veidā pavairot, izplatīt vai publicēt bez Luminor Bankas rakstiskas piekrišanas.