Šodienas pensiju plānu vērtības un ienesīgums | Luminor
Līdzšinējais ienesīgums negarantē līdzīgu ienesīgumu nākotnē.
* - Neanualizēts. Aprēķināts kā plāna daļas vērtības izmaiņas pārskata periodā attiecībā pret tās vērtību pārskata perioda sākumā.
** - Anualizēts. Aprēķināts kā plāna daļas vērtības pārskata perioda beigās attiecībā pret tās vērtību pārskata perioda sākumā.
Šī attiecība ir izteikta gada procentos, kāpinot pakāpē, kur dalāmais ir 365, bet dalītājs - dienu skaits aprēķina periodā.