Pensiju plānu iemaksu konti un rekvizīti

Saņēmējs: Luminor Progresīvais pensiju plāns
Valūta: EUR
Pensiju plāna konta numurs: LV30RIKO0000083236914
Reģistrācijas numurs​: 40103331798

Saņēmējs: Luminor Sabalansētais pensiju plāns
Valūta: EUR
Pensiju plāna konta numurs: LV90RIKO0000083236901
Reģistrācijas numurs​: 40103331798

Saņēmējs: Luminor indeksu pensiju plāns Ilgtspējīgā nākotne
Valūta: EUR
Pensiju plāna konta numurs: LV38RIKO0002930325480
Reģistrācijas numurs: 40103331798

Saņēmējbanka: Luminor Bank AS Latvijas filiāle
SWIFT: RIKOLV2X

Pensiju plānu rezultāti