Pieteikumu formas fiziskām personām | Luminor

Pieteikums līzingam privātpersonām:

PDF WEB

 Fiziskās personas pieteikums grozījumiem maksājumu grafikā (kredītbrīvdienām)​
 Fiziskas personas pieteikums galvojuma sniegšanai
 Iesniegums par grozījumiem Līzinga līgumā
 Iesniegums par Līzinga līguma Līzinga objekta pārdošanu Trešajai personai
 Iesniegums par Pārdevēja (fiziskas personas) rekvizītiem
 Par Līzinga līguma saistību pārtraukšanu un nodošanu Trešajai personai
 Pieteikums pilnvaras saņemšanai