Vietējie un SEPA maksājumi

Gan vietējie maksājumi, gan maksājumi uz Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstīm, Norvēģiju, Islandi un Šveici ir ātri, droši un ar zemu komisijas maksu vai pat bez maksas.

Novērtē priekšrocības

  • Maksājumi starp bankas kontiem internetbankā ir bez maksas
  • SEPA maksājumi eiro valūtā gan iekšzemes, gan Eiropas ietvaros ir vienlīdz ātri un uzticami
  • Viena un tā pati komisijas maksa SEPA maksājumiem gan Latvijā, gan citur Eiropā
  • SEPA maksājums tiek izpildīts vienas darba dienas laikā

SEPA maksājumu noteikumi

  • SEPA maksājums ir maksājums Eiropas jeb vienotās EUR maksājumu zonas ietvaros EUR valūtā
  • Pārskaitījumu var veikt uz Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstu, Islandes, Norvēģijas un Šveices finanšu pakalpojumu sniedzējiem
  • Pārskaitījuma veids – standarta
  • Saņēmēja konta numurs jāuzrāda IBAN formātā
  • Maksājuma nosūtītājs maksā tikai sava finanšu pakalpojuma sniedzēja noteikto komisiju (komisiju sedz dalīti)
  • SEPA maksājumu visērtāk veikt internetbankā vai mobilā bankā ātrajā piekļuvē