Jūnijs 2018: Tirgi cīņā ar negatīvajiem faktoriem | Luminor
Tirgi cīņā ar negatīvajiem faktoriem

Pasaules akcijas atgūstas no korekcijas, taču  Eiropas akcijas atpaliek

Neraugoties uz pieaugušo svārstīgumu, pasaules akciju tirgi ir atgriezušies pie augšupejošās tendences ar vairumu reģioniem, kas ir atguvuši kopš gada sākuma zaudēto akciju cenu vērtību. Investori, kuri savus ieguldījumus ir veikuši eiro valūtā, saņēma papildu cenu pieauguma  stimulu no valūtas kursa svārstībām, ņemot vērā, ka ASV dolāra maiņas kurss attiecībā pret eiro paaugstinājās.

Visu valstu pasaules indekss (All Country World index) uzrādīja 2% pieaugumu par periodu no šī gada sākuma līdz maijam, ko galvenokārt veicināja ASV akcijas. Jaunattīstības tirgu akciju cenas ir samazinājušās par 0,5% kopš gada sākuma, taču laika periodā no 2017. gada maija jaunattīstības tirgu akciju cenas ir pieaugušas par vairāk nekā 8%.

Eiropas akciju cenas atpaliek no citu reģionu akcijām, un tās ir nokritušās par 1,7% kopš gada sākuma. Eiropas akciju tirgus sniegums jau kādu laiku ir bijis vājš, un pašlaik tas uzrāda vissliktāko sniegumu lielo reģionu vidū viena gada snieguma perspektīvā.

Politiskā nenoteiktība rada papildu negatīvo ietekmi Eiropas finanšu tirgu izaugsmei

Eiropas makroekonomikas dati šogad turpina būt vāji. Lai gan ir novērots Eiropas uzņēmumu peļņas pieaugums, tas ievērojami atpaliek no citu reģionu uzņēmumu peļņas izaugsmes. Tas ir arī negatīvi ietekmējis Eiropas akciju tirgus sniegumu, kas pēdējā laikā arī ir bijis vājš.

Situāciju Eiropas Savienībā pasliktināja politiskā nestabilitāte Itālijā, kad populistiskā Pieczvaigžņu kustība (MS5) ieguva vislielāko balsu skaitu  parlamentā un saskārās ar problēmām koalīcijas izveidē. Rezultātā Itālijā pastāvēja pirmstermiņa vēlēšanu risks, negatīvi ietekmējot investoru noskaņojumu visā pasaulē.

Lai gan  pirmstermiņa vēlēšanu risks tika novērsts un tika izveidota koalīcija, joprojām pastāv nenoteiktība attiecībā uz ekonomikas reformām, ko varētu ieviest jaunā valdība. Turklāt dažas no MS5 partijas ierosinātajām politikām varētu palielināt Itālijas jau tā lielo valsts parāda apjomu (apmēram 132% no IKP). Tā rezultātā Itālijas un Vācijas obligāciju ienesīguma atšķirība ļoti strauji pieauga, bet eiro valūtas maiņas kurss attiecībā pret ASV dolāru samazinājās.

Tomēr investoriem vajadzētu paturēt prātā, ka šīs nenoteiktības ietekme ir vērsta tikai uz Eiropas tirgiem, un tai nevajadzētu ietekmēt pasaules ekonomiku, uzņēmumu peļņu un  pasaules akciju tirgu. No otras puses, Eiropas akciju cenas varētu turpināt atpalikt no citu reģionu akcijām pašreizējās politiskās situācijas dēļ.

Tomēr pavājinātajam eiro valūtas maiņas kursam pret ASV dolāru vajadzētu nākt par labu Eiropas eksportētājiem, padarot viņu preces lētākas un palielinot viņu starptautiskos ieņēmumus. Tādējādi mēs varētu sagaidīt Eiropas uzņēmumu peļņas pieauguma atjaunošanos.

Investoru uzmanību atkal piesaista tirdzniecības karš

Līdz ar peļņas sezonas nobeigumu un stabiliem ekonomikas datiem investoru uzmanība atkal tiek vērsta uz dažādu politisko un ģeopolitisko notikumu virsrakstiem. Ziņas sekoja par notikumiem Itālijā, Ziemeļkorejā, Tuvajos Austrumos un arī Ķīnā. Tomēr šo ziņu ietekme uz tirgiem bija īslaicīga, jo šādi notikumi būtiski neietekmē pasaules ekonomiku kopumā.

Tomēr tirdzniecības karu  jautājums var izraisīt patiesu satraukumu investoru vidū, jo tas var ietekmēt gan ekonomikas izaugsmi, gan uzņēmumu peļņu. Turklāt  pašlaik politiķi pāriet no diskusijām un sarunām uz faktisko politikas īstenošanu, tādēļ pēdējā laikā šie notikumi atkal piesaistījuši investoru uzmanību.

Turklāt maija beigās Trampa administrācija negaidīti šokēja Amerikas tuvākos sabiedrotos, nosakot muitas tarifus no Eiropas, Meksikas un Kanādas importētajam tēraudam un alumīnijam. Visticamāk, šis lēmums izraisīs attiecīgas atbildes darbības no skarto valstu puses, apgrūtinot turpmākās sarunas šajā jautājumā.

Neraugoties uz to, ekspertu prognozētais pamata scenārijs paredz, ka jautājums tiks atrisināts racionālu sarunu ceļā, nepārveidojoties vēl lielāka mēroga tirdzniecības karā. Līdz ar to, lai gan jaunāko ziņu dēļ tirgos varētu tikt novērots paaugstināts svārstīgums un negatīvs investoru noskaņojums, pašlaik nav sagaidāma negatīva ietekme uz akciju cenu izaugsmi  ilgtermiņā.

Akciju novērtējums nesniedz pamatu bažām

Atkarībā no izmantotā koeficienta pasaules akcijas ir vai nu novērtētas saskaņā ar to patieso vērtību vai nedaudz virs ilgtermiņa vidējā līmeņa. Saskaņā ar plaši izmantoto Shiller P/E koeficientu, kas novērtē akciju novērtējumu attiecībā pret 10 gadu vidējo peļņu, Visu valstu pasaules indeksa (All Country World indekss) vērtība ir 21,7 P/E, salīdzinot ar tā 23 gadu vidējo rādītāju – 18,4. Jaunattīstības tirgus akcijas joprojām ir lētākās, savukārt ASV akciju tirgum ir lielākais Shiller P/E koeficients, kas joprojām ļoti atpaliek no visaugstākā rādītāja, kas tika novērots kopš 1871. gada.

Pamatojoties uz šiem aprēķiniem, pašreizējais novērtējums joprojām ļoti atpaliek no vēsturiskā rekordlīmeņa. Turklāt ekonomikas atveseļošanās un buļļu tirgus laikā Shiller P/E koeficients mēdz būt pārāk augsts, jo 10 gadu vidējā peļņa neņem vērā prognozēto peļņas pieaugumu. Tā ietekme var būt ievērojama, jo, piemēram, nākotnes S&P 500 P/E, kas ņem vērā prognozēto 1 gada peļņas pieaugumu, šobrīd ir tikai 16,5, salīdzinot ar vidējo rādītāju 25,5 kopš 1990. gada, kas liecina par relatīvi lētām ASV akcijām.

Lai gan abām aprēķinu metodēm ir savas priekšrocības un trūkumi, pašreizējais pasaules akciju novērtējums nav ne izaugsmes veicinātājs, ne šķērslis turpmākai izaugsmei, neatkarīgi no izmantotā parametra. Tas nozīmē, ka akcijas joprojām nav pārāk dārgas un joprojām ir pievilcīgas ieguldījumiem salīdzinājumā ar obligācijām. Turklāt potenciālais uzņēmumu peļņas pieaugums varētu nodrošināt papildu atbalstu akciju tirgum.

Neskatoties uz neseno svārstīgumu tirgos, investori turpina ieguldīt akciju fondos

Jaunākie fondu līdzekļu plūsmu dati apliecina, ka investorus nav atturējis ne nesenais svārstīgums, ne politiskā situācija. Saskaņā ar uzņēmuma Thomson Reuters Lipper fondu līdzekļu plūsmas datiem uz 30. maiju, investori turpinājuši  ieguldīt biržā tirgotajos akciju fondos (ETF) astoto nedēļu pēc kārtas. Turklāt papildu ieguldīto līdzekļu apjoms kopš gada sākuma biržā tirgotajos akciju fondos ir  sasniedzis 67,9 miljardus ASV dolāru.

Arī akciju fondos šogad investori ir ieguldījuši papildu līdzekļus. Saskaņā ar jaunākajiem Thomson Reuters Lipper datiem, akciju fondos kopumā kopš gada sākuma papildus ieguldīti 26,4 miljardi ASV dolāru.

Tas liecina, ka investori ir izmantojuši jaunāko korekciju, lai palielinātu savas akciju pozīcijas par labākām cenām, gaidot augšupejošās tendences turpināšanos.

Izaugsmes perspektīvas paliek pozitīvas

Kopējā nākotnes prognoze nemainās salīdzinājumā ar iepriekšējiem mēnešiem. Neskatoties uz īstermiņa svārstībām, pasaules akciju tirgi veiksmīgi tiek galā  ar daudziem negatīvajiem faktoriem, jo pamata rādītāji turpina būt labvēlīgi turpmākai augšupejai. Lai gan ir sagaidāms, ka procentu likmes turpinās pieaugt, mērenai inflācijai vajadzētu nodrošināt, ka to kāpums ir pakāpenisks un lēns. Tāpat arī paredzams, ka turpināsies spēcīgs uzņēmumu peļņas pieaugums.

Tirdzniecības kara jautājumi var paaugstināt svārstīgumu tirgos, un to attīstībai ir uzmanīgi jāseko līdzi. Tomēr pašlaik negatīva ietekme uz akciju cenu pieaugumu nav sagaidāma.

ATRUNA

Šo mārketinga materiālu (Pārskatu) ir sagatavojuši Luminor Bank AS (Luminor) analītiķi, balstoties uz informāciju, kas bija publiski pieejama tā sagatavošanas laikā, un paļaujoties uz savu profesionālo vērtējumu. Mainoties apstākļiem, Pārskatā sniegtie viedokļi var atšķirties no pašreizējiem, un tādēļ Luminor neuzņemas atbildību par Pārskatā atspoguļoto viedokļu atbilstību laikam.
Šis Pārskats nav uzskatāms par ieguldījumu konsultāciju un piedāvājumu ieguldīt finanšu instrumentos, veikt finanšu darījumus vai rīkoties kādā citā veidā. Pārskats nav interpretējams kā Luminor apstiprinājums vai solījums tam, ka iestāsies Pārskatā izklāstītie notikumi. Pārskatā sniegtie dati nav saistīti ar neviena potenciālā informācijas saņēmēja individuālo ieguldījumu mērķi, finansiālo stāvokli vai īpašām vajadzībām.
Šajā Pārskatā aprakstītais vērtspapīru vēsturiskais ienesīgums ir lietots tikai atsauces nolūkos. Vēsturiskais ienesīgums nav uzskatāms par garantiju nākotnes ieguldījumu rezultātiem, jo reālais ienesīgums var ievērojami atšķirties no šeit minētā.
Luminor neuzņemas atbildību par jebkādiem zaudējumiem, kas varētu rasties klientam, pamatojoties uz šeit sniegto informāciju. Pirms veikt kādus ieguldījumus vai pieņemt kredīta lēmumu, ir ieteicams izmantot atzīta profesionāļa palīdzību un novērtēt ieguldījumu produkta vai pakalpojuma piemērotību klienta riska profilam un mērķiem.
Finanšu instrumentu noteikumus un ieguldījumu fondu prospektus var atrast Luminor mājas lapā www.luminor.lv. Šo materiālu nav atļauts kopēt, izplatīt vai pārpublicēt jebkādā formā bez Luminor iepriekšējas rakstiskas piekrišanas.