Citi pakalpojumi juridiskām personām
Pilnvaru noformēšana un apkalpošana:
- Klienta izdotās pilnvaras noformēšana15,00 EUR
- Klienta izdotās pilnvaras pārbaude Bankas atzinuma sagatavošanai15,00 EUR
- Klienta apkalpošana ar Bankas noformētu Klienta izdotu pilnvaru vai ar pilnvaru, kurai ir sagatavots Bankas atzinums15,00 EUR
Klienta gada pārskata izdrukas sagatavošana10,00 EUR
Nestandarta dokumentu noformēšana vai darījuma apkalpošanaPēc vienošanās, min. 500,00 EUR