Cenrādis uzņēmumiem | Luminor

Cenrādis ir spēkā no 01.02.2018 līdz 14.05.2018.   Spēkā no 15.05.2018

No 2018. gada 15. maija SEB bankas un Swedbank bankomātos skaidras naudas izņemšanas maksa tiem klientiem, kuru konta numurā ir burti "RIKO", būs līdzvērtīga maksai, kas noteikta citu banku bankomātiem Latvijā jeb 2% no darījuma summas (minimālā izņemšanas maksa – EUR 3,50).

Cenrāža arhīvs
 

Ek

Elektroniskie kanāli

Sp

SWIFT pakalpojumi

Tf

Tirdzniecības finansēšana

Cp

Citi pakalpojumi