Bridge
Reģistrācijas maksabez maksas
Digitālās atslēgas izsniegšana vai nomaiņa30,00 EUR
Mēneša maksa25,00 EUR
Mēneša maksa par katru papildu grupas uzņēmumu10,00 EUR
Bridge lietotāju piekļuves tiesību izmaiņas, ja tās veic Bankas darbinieks (1)20,00 EUR

(1) Bridge lietotāju piekļuves tiesību izmaiņas, ja tās veic Klienta iecelts administrators, ir bez maksas.

Vairāk informācijas par Bridge atrodama šeit.