Internetbanka
Internetbankas apkalpošanas maksa (1)5,00 EUR
Kodu kalkulatora Digipass 270 izsniegšana vai nomaiņa18,00 EUR
Kodu kalkulatora Digipass 300C izsniegšana vai nomaiņa (2)25,00 EUR
Kodu kalkulatora atbloķēšana Klientu apkalpošanas centrā vai attālināti5,00 EUR
Lietotāja uzstādījumu maiņa, jauna papildu lietotāja pieslēgšana Klientu apkalpošanas centrā (par katru lietotāju) (3)5,00 EUR
Lietotāja uzstādījumu maiņa, jauna papildu lietotāja pieslēgšana internetbankā (3)Bez maksas

(1) Komisijas maksa maksājama par katru kalendāro mēnesi, samaksu par kārtējo kalendāro mēnesi veicot nākamā kalendārā mēneša pirmajā Bankas darba dienā.
(2) Pieejams ierobežotā daudzumā, tādēļ nomaiņas gadījumā var tikt izsniegts kodu kalkulators Digipass 270.
(3) Nepalielinot kopējo lietotāju skaitu bez maksas.

Vairāk informācijas par Digitālajiem kanāliem atrodama šeit.