Internetbanka
Internetbankas apkalpošanas maksa (1)5,00 EUR
Kodu kalkulatora Digipass 270 izsniegšana vai nomaiņa (3)18,00 EUR
Kodu kalkulatora Digipass 300C izsniegšana vai nomaiņa (2) (3)25,00 EUR
Kodu kalkulatora atbloķēšana Klientu apkalpošanas centrā vai attālināti5,00 EUR
Internetbankas parametru maiņa (lietotāji, lietotāju uzstādījumi, maksājumu limiti u.c.) internetbankas vidē (neiesaistot Bankas darbinieku)Bez maksas
Internetbankas parametru maiņa (lietotāji, lietotāju uzstādījumi, maksājumu limiti u.c.), iesaistot Bankas darbinieku (par katru lietotāju)5,00 EUR

(1) Komisijas maksa maksājama par katru kalendāro mēnesi, samaksu par kārtējo kalendāro mēnesi veicot nākamā kalendārā mēneša pirmajā Bankas darba dienā.
(2) Pieejams ierobežotā daudzumā, tādēļ nomaiņas gadījumā var tikt izsniegts kodu kalkulators Digipass 270.
(3) Kodu kalkulators tiek piesaistīts privātpersonas internetbankas lietotājvārdam.

Vairāk informācijas par Digitālajiem kanāliem atrodama šeit.