Internetbanka
Internetbankas apkalpošanas maksa (1)5,00 EUR
Kodu kalkulatora izsniegšana vai nomaiņa18,00 EUR
Kodu kalkulatora Digipass 300C izsniegšana vai nomaiņa (2)25,00 EUR
Kodu kalkulatora atbloķēšana Klientu apkalpošanas centrā5,00 EUR
Lietotāja uzstādījumu maiņa, jauna papildus lietotāja pieslēgšana (par katru lietotāju) (3)5,00 EUR

(1) Komisijas maksa maksājama par katru kalendāro mēnesi, samaksu par kārtējo kalendāro mēnesi veicot nākamā kalendārā mēneša pirmajā Bankas darba dienā.
(2) Pieejams ierobežotā daudzumā, tādēļ nomaiņas gadījumā var tikt izsniegts standarta kodu kalkulators.
(3) Nepalielinot kopējo lietotāju skaitu bez maksas.

Vairāk informācijas par Digitālajiem kanāliem atrodama šeit.