WEB Servisa kanāls
Pirmreizējā reģistrācija un pieslēgšana sistēmai50,00 EUR
Izmaiņas WEB Servisa līgumā25,00 EUR
Abonēšanas maksa mēnesī Klientam20,00 EUR
Failu apmaiņas pakalpojumi
Norēķinu konta informācija (ISO 20022 XML formātā camt.052./camt.053):
- Reģistrācija50,00 EUR
- Abonēšanas maksa mēnesī15,00 EUR
Maksājumu pakalpojumi (ISO 20022 XML formātā pain.001.001.03 / pain.002.001.03):
- Reģistrācija15,00 EUR
- Abonēšanas maksa mēnesī15,00 EUR