WEB Servisa kanāls | Luminor
WEB Servisa kanāls
Pirmreizējā reģistrācija un pieslēgšana sistēmai50,00 EUR
Izmaiņas WEB Servisa līgumā25,00 EUR
Abonēšanas maksa mēnesī Klientam20,00 EUR
Failu apmaiņas pakalpojumi
Norēķinu konta informācija (ISO 20022 XML formātā camt.052./camt.053):
- Reģistrācija50,00 EUR
- Abonēšanas maksa mēnesī15,00 EUR
Maksājumu pakalpojumi (ISO 20022 XML formātā pain.001.001.03 / pain.002.001.03):
- Reģistrācija15,00 EUR
- Abonēšanas maksa mēnesī15,00 EUR