Darījuma konta noformēšana un izmaiņu veikšana
Darījuma konta atvēršana un līguma sagatavošana:
-standarta Darījuma konta līguma sagatavošana0,50% no darījuma summas, min. 150,00 EUR
- nestandarta Darījuma konta līguma sagatavošanaSaskaņā ar vienošanos, min. 1000,00 EUR
Grozījumi:
- standarta Darījuma konta līgumā0,10% no darījuma summas, min. 50,00 EUR
- nestandarta Darījuma konta līgumāSaskaņā ar vienošanos, min. 50,00 EUR