Darījuma konts | Luminor
Darījuma konta noformēšana un izmaiņu veikšana
PAKALPOJUMSCENA
Darījuma konta pieteikuma izskatīšanaBez maksas
Darījuma konta atvēršana un standarta darījuma konta līguma sagatavošana darījumam, ja vienlaikus tiek noformēts kredīts nekustāmā īpašuma iegādei Bankā 0,4% no darījuma summas, min. EUR 75,00, max. EUR 500,00
Darījuma konta atvēršana un standarta darījuma konta līguma sagatavošana darījumam līdz EUR 250 000,000,4% no darījuma summas, min. EUR 75,00
Darījuma konta atvēršana un standarta līguma sagatavošana darījumam virs EUR 250 000,00 vai nestandarta līguma sagatavošanaSaskaņā ar vienošanos, min. EUR 1000,00
Darījuma konta līguma grozījumi0,1% no darījuma summas, min. EUR 50,00
Nestandarta Darījuma konta līguma grozījumiSaskaņā ar vienošanos
Darījuma kontā iemaksāto naudas līdzekļu pārskaitījums no RIKO* darījuma konta uz Bankā atvērtu RIKO* kontuBez maksas

* Konts, kura numurā ir burti “RIKO” (LVxxRIKOxxxxxxxxxxxxx).