Norēķinu konts | Luminor
Norēķinu konta atvēršana un uzturēšana
PAKALPOJUMSCENA
Pagaidu* / Norēķinu konta atvēršanaEUR 15,00**
Nerezidenta dokumentu pirmreizējā pārbaude / konta atvēršanapēc vienošanās, min. EUR 1000,00
Elektroniskās naudas iestādes vai maksājumu iestādes dokumentu pirmreizējā pārbaude / RIKO*** konta atvēršanapēc vienošanās, min. EUR 1000,00
Komplicēta dokumentu pārbaude un konta atvēršana vai konta atvēršana uzņēmumiem, kuriem ir uzsākts maksātnespējas/likvidācijas process, biedrībām, nodibinājumiem un citām bezpeļņas organizācijāmpēc vienošanās, min. EUR 40,00
Papildus Norēķinu konta atvēršana un Norēķinu konta slēgšana Apkalpošanas vietā vai Kontaktu centrāEUR 5,00
Papildus Norēķinu konta atvēršana un Norēķinu konta slēgšana InternetbankāBez maksas
Norēķinu konta apkalpošanaEUR 3,50 par vienu norēķinu kontu mēnesī
RIKO**** Norēķinu konta apkalpošana Elektroniskās naudas iestādēm un maksājumu iestādēmEUR 5,00 par vienu norēķinu kontu mēnesī
Darījuma attiecību izbeigšana un pēdējā Norēķinu konta slēgšanaBez maksas
Parakstu un zīmoga nospieduma paraugu kartiņas maiņa vai papildu kartiņas noformēšana KlientamEUR 15,00
Neaktīvo kontu administrēšanas maksa mēnesī, ja Klients Bankas paziņojumā norādītajā termiņā nav izpildījis Bankas lūgumu par Kontā esošo līdzekļu pārskaitīšanu un Konta slēgšanuEUR 40,00
Nokavējuma procenti NDEA*****0.20% dienā

* Pārveidojot pagaidu kontu par pastāvīgu Norēķinu kontu, Klientam nav papildus jāmaksā Komisijas maksa par attiecīgā Norēķinu konta atvēršanu vai pakalpojumu komplekta "Biznesa komplekts jaundibinātiem uzņēmumiem" noformēšanu.
** Komisijas maksa netiek piemērota, ja Klients ar Banku noslēdz līgumu par maksājumu karšu pieņemšanu tirdzniecības vietās, maksājumu karšu pieņemšanu internetā vai DNB Link pakalpojumu, vai izmanto Luminor Līzings Latvija SIA piedāvātos pakalpojumus.
*** Konts, kura numurā ir burti “RIKO” (LVxxRIKOxxxxxxxxxxxxx).
**** Konts, kura numurā ir burti “NDEA” (LVxxNDEAxxxxxxxxxxxxx).