Norēķinu konts | Luminor
Norēķinu konta atvēršana un uzturēšana
PAKALPOJUMSCENA
Pagaidu* / Norēķinu konta atvēršanaEUR 15,00**
Nerezidenta dokumentu pirmreizējā pārbaude / konta atvēršanapēc vienošanās, min. EUR 1000,00
Elektroniskās naudas iestādes vai maksājumu iestādes dokumentu pirmreizējā pārbaude / RIKO*** konta atvēršanapēc vienošanās, min. EUR 1000,00
Komplicēta dokumentu pārbaude un konta atvēršana vai konta atvēršana uzņēmumiem, kuriem ir uzsākts maksātnespējas/likvidācijas process, biedrībām, nodibinājumiem un citām bezpeļņas organizācijāmpēc vienošanās, min. EUR 40,00
Papildus Norēķinu konta atvēršana un Norēķinu konta slēgšana Apkalpošanas vietā vai Kontaktu centrāEUR 5,00
Papildus Norēķinu konta atvēršana un Norēķinu konta slēgšana InternetbankāBez maksas
Norēķinu konta apkalpošanaEUR 3,50 par vienu norēķinu kontu mēnesī
RIKO**** Norēķinu konta apkalpošana Elektroniskās naudas iestādēm un maksājumu iestādēmEUR 5,00 par vienu norēķinu kontu mēnesī
Konta atlikuma mēneša maksa finanšu institūcijām***** - ja konta atlikums pārsniedz 1 000 000 EUR - ja konta atlikums pārsniedz 10 000 000 SEK - ja konta atlikums pārsniedz 7 500 000 DKK - ja konta atlikums pārsniedz 1 000 000 CHF - ja konta atlikums pārsniedz 116 000 000 JPY - ja konta atlikums pārsniedz 25 500 000 CZKCentrālās bankas gada procentu likme****** mīnuss 0.30% (faktiskais dienu skaits/ 360)
Darījuma attiecību izbeigšana un pēdējā Norēķinu konta slēgšanaBez maksas
Parakstu un zīmoga nospieduma paraugu kartiņas maiņa vai papildu kartiņas noformēšana KlientamEUR 15,00
Neaktīvo kontu administrēšanas maksa mēnesī, ja Klients Bankas paziņojumā norādītajā termiņā nav izpildījis Bankas lūgumu par Kontā esošo līdzekļu pārskaitīšanu un Konta slēgšanuEUR 40,00
Nokavējuma procenti NDEA*****0.20% dienā

* Pārveidojot pagaidu kontu par pastāvīgu Norēķinu kontu, Klientam nav papildus jāmaksā Komisijas maksa par attiecīgā Norēķinu konta atvēršanu vai pakalpojumu komplekta "Biznesa komplekts jaundibinātiem uzņēmumiem" noformēšanu.
** Komisijas maksa netiek piemērota, ja Klients ar Banku noslēdz līgumu par maksājumu karšu pieņemšanu tirdzniecības vietās, maksājumu karšu pieņemšanu internetā vai Bank Link pakalpojumu.
*** Konts, kura numurā ir burti “RIKO” (LVxxRIKOxxxxxxxxxxxxx).
**** Konts, kura numurā ir burti “NDEA” (LVxxNDEAxxxxxxxxxxxxx).
***** Finanšu institūcijas ir kredītiestādes (tostarp to filiāles un pārstāvniecības), kā arī finanšu iestādes (tostarp to filiāles un pārstāvniecības) atbilstoši Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā lietotajai definīcijai, piemēram, krājaizdevu sabiedrības, maksājumu iestādes, elektroniskās naudas iestādes, apdrošināšanas komersanti un apdrošināšanas starpnieki, ieguldījumu brokeru sabiedrības, ieguldījumu pārvaldes sabiedrības (tostarp pensiju fondi) utt. Komisijas maksa netiek piemērota, ja attiecīgās Centrālās bankas gada procentu likme kļūst pozitīva.
****** Centrālās bankas gada procentu likmes:
• EUR valūtai – ECB deposit facility rate,
• SEK valūtai – Sveriges Riksbank repo rate,
• DKK valūtai – Danmarks Nationalbank Certificates of deposit rate,
• CHF valūtai – Swiss National Bank negative interest rate,
• JPY valūtai – Bank of Japan complementary deposit facility rate,
• CZK valūtai – Czech National Bank deposit facility rate.