Pakalpojumu komplekts | Luminor
Biznesa komplekts jaundibinātiem uzņēmumiem
PAKALPOJUMSCENA
Komplekta noformēšanaEUR 15,00
Neierobežota skaita RIKO** Norēķinu kontu atvēršana Bez maksas
Internetbankas reģistrēšana un Kodu kalkulatora pieslēgšana vienam LietotājamBez maksas
Kodu kalkulatora pieslēgšana otram Lietotājam, maksājot 50% no Cenrādī noteiktās Komisijas maksasBez maksas
Biznesa debetkartes izgatavošanaBez maksas
Visu RIKO** Norēķinu kontu un Internetbankas apkalpošana ar 50% atlaidi 12 mēnešusBez maksas
Maksājumi bankas ietvaros, Standarta iekšzemes Maksājumi un Maksājumi Eiropas ietvaros* EUR valūtā ar 50% atlaidi 12 mēnešusBez maksas

Komplekts ir pieejams klientiem un attiecas uz kontiem, kuru konta numurā ir burti “RIKO” (LVxxRIKOxxxxxxxxxxxxx).

Par jaundibinātiem uzņēmumiem uzskatāmi uzņēmumi, kas reģistrēti Komercreģistrā pēdējo 12 mēnešu laikā pirms pakalpojumu komplekta noformēšanas.
Komisijas maksas par citiem pakalpojumiem, ko Banka sniedz Klientam un kas nav iekļauti Biznesa komplektā jaundibinātiem uzņēmumiem, Klients maksā saskaņā ar Cenrādi.
Pārformējot Bankā atvērto pagaidu kontu par Norēķinu kontu, Komisijas maksa par Biznesa komplekta jaundibinātiem uzņēmumiem noformēšanu nav jāmaksā un komplekts tiek noformēts bez maksas
Komisijas maksa netiek piemērota, ja Klients ar Banku noslēdz līgumu par maksājumu karšu pieņemšanu tirdzniecības vietās, maksājumu karšu pieņemšanu internetā vai DNB Link pakalpojumu, vai izmanto Luminor Līzings Latvija SIA piedāvātos pakalpojumus.
* Maksājums EEZ (Eiropas Ekonomiskās zona) kā arī Šveices un Monako ietvaros. Maksājuma rīkojumā obligāti ir jābūt norādītiem: saņēmēja IBAN konta numuram bez atstarpēm, saņēmēja bankas SWIFT/BIC kodam, komisijas maksas veidam Dalīti (SHA) un maksājuma rīkojuma izpildes steidzamībai standarta režīmā.
** Konts, kura numurā ir burti “RIKO” (LVxxRIKOxxxxxxxxxxxxx).

Biznesa komplekts uzņēmumiem
PAKALPOJUMSCENA
Komplekta noformēšanaEUR 15,00
Neierobežota skaita RIKO* Norēķinu kontu atvēršanaBez maksas
Internetbankas reģistrēšana un Kodu kalkulatora pieslēgšana vienam LietotājamBez maksas
Kodu kalkulatora pieslēgšana otram Lietotājam, maksājot 50% no Cenrādī noteiktās Komisijas maksasBez maksas
Biznesa debetkartes izgatavošanaBez maksas
Biznesa kredītkartes izgatavošana (ja klients kvalificējas kredīta saņemšanai)Bez maksas

Komplekts ir pieejams klientiem un attiecas uz kontiem, kuru konta numurā ir burti “RIKO” (LVxxRIKOxxxxxxxxxxxxx).

Komisijas maksas par citiem pakalpojumiem, ko Banka sniedz Klientam un kas nav iekļauti Biznesa komplektā uzņēmumiem, Klients maksā saskaņā ar Cenrādi.
Komisijas maksa netiek piemērota, ja Klients ar Banku noslēdz līgumu par maksājumu karšu pieņemšanu tirdzniecības vietās, maksājumu karšu pieņemšanu internetā vai DNB Link pakalpojumu, vai izmanto Luminor Līzings Latvija SIA piedāvātos pakalpojumus.
* Konts, kura numurā ir burti “RIKO” (LVxxRIKOxxxxxxxxxxxxx).

Uzņēmuma komplekts 10
PAKALPOJUMSCENA
Komplekta noformēšanaEUR 9,00
Mēneša maksa par komplekta izmantošanuEUR 9,00
Neierobežota skaita NDEA* norēķinu kontu atvēršana klienta izvēlētajās valūtās Bez maksas
10 SEPA maksājumiBez maksas
Internetbankas uzņēmumiem pieslēgums (neierobežots skaits) Bez maksas
5 biznesa debetkartesBez mēneša maksas
Kodu kalkulators katram internetbankas lietotājamBez maksas
Komplekta maiņaBez maksas

Komplekts ir pieejams klientiem un attiecas uz kontiem, kuru konta numurā ir redzami burti “NDEA” (LVxxNDEAxxxxxxxxxxxxx).

Komisijas maksas par citiem pakalpojumiem, ko Banka sniedz Klientam un kas nav iekļauti Uzņēmuma komplektā, Klients maksā saskaņā ar Cenrādi.

* Konts, kura numurā ir burti “NDEA” (LVxxNDEAxxxxxxxxxxxxx)

Uzņēmuma komplekts 25
PAKALPOJUMSCENA
Komplekta noformēšanaEUR 15,00
Mēneša maksa par komplekta izmantošanuEUR 15,00
Neierobežota skaita NDEA* norēķinu kontu atvēršana klienta izvēlētajās valūtās Bez maksas
25 SEPA maksājumiBez maksas
Internetbankas uzņēmumiem pieslēgums (neierobežots skaits) Bez maksas
5 biznesa debetkartesBez mēneša maksas
Kodu kalkulators katram internetbankas lietotājamBez maksas
Komplekta maiņaBez maksas

Komplekts ir pieejams klientiem un attiecas uz kontiem, kuru konta numurā ir redzami burti “NDEA” (LVxxNDEAxxxxxxxxxxxxx).

Komisijas maksas par citiem pakalpojumiem, ko Banka sniedz Klientam un kas nav iekļauti Uzņēmuma komplektā, Klients maksā saskaņā ar Cenrādi.

* Konts, kura numurā ir burti “NDEA” (LVxxNDEAxxxxxxxxxxxxx)

Uzņēmuma komplekts 50
PAKALPOJUMSCENA
Komplekta noformēšanaEUR 21,00
Mēneša maksa par komplekta izmantošanuEUR 21,00
Neierobežota skaita NDEA* norēķinu kontu atvēršana klienta izvēlētajās valūtās Bez maksas
50 SEPA maksājumiBez maksas
Internetbankas uzņēmumiem pieslēgums (neierobežots skaits) Bez maksas
5 biznesa debetkartesBez mēneša maksas
Kodu kalkulators katram internetbankas lietotājamBez maksas
Komplekta maiņaBez maksas

Komplekts ir pieejams klientiem un attiecas uz kontiem, kuru konta numurā ir redzami burti “NDEA” (LVxxNDEAxxxxxxxxxxxxx).

Komisijas maksas par citiem pakalpojumiem, ko Banka sniedz Klientam un kas nav iekļauti Uzņēmuma komplektā, Klients maksā saskaņā ar Cenrādi.

* Konts, kura numurā ir burti “NDEA” (LVxxNDEAxxxxxxxxxxxxx)

Uzņēmuma komplekts 150
PAKALPOJUMSCENA
Komplekta noformēšanaEUR 40,00
Mēneša maksa par komplekta izmantošanuEUR 40,00
Neierobežota skaita NDEA* norēķinu kontu atvēršana klienta izvēlētajās valūtās Bez maksas
150 SEPA maksājumiBez maksas
Internetbankas uzņēmumiem pieslēgums (neierobežots skaits) Bez maksas
1 biznesa kredītkarteBez mēneša maksas
5 biznesa debetkartesBez mēneša maksas
Kodu kalkulators katram internetbankas lietotājamBez maksas
Komplekta maiņaBez maksas

Komplekts ir pieejams klientiem un attiecas uz kontiem, kuru konta numurā ir redzami burti “NDEA” (LVxxNDEAxxxxxxxxxxxxx).

Komisijas maksas par citiem pakalpojumiem, ko Banka sniedz Klientam un kas nav iekļauti Uzņēmuma komplektā, Klients maksā saskaņā ar Cenrādi.

* Konts, kura numurā ir burti “NDEA” (LVxxNDEAxxxxxxxxxxxxx)