Faktoringa pakalpojumi
Faktoringa līguma noformēšana1,50% no faktoringa limita (min. 350,00 EUR)
Faktoringa limita palielināšana / Faktoringa termiņa pagarināšana1,50% no palielinātā limita / pagarinātā limita (min. 200,00 EUR)
Faktoringa līguma grozījumu sagatavošana par izmaiņām pircēju / piegādātāju sarakstā100,00 EUR
Citi faktoringa līguma grozījumimin. 200,00 EUR
Rēķinu administrēšanas komisijaSākot ar 0,10% no rēķina summas (min. 3,00 EUR)
Pircēja limita pievienošana, izmaiņas, izskatīšana vai pagarināšana65,00 EUR
Naudas līdzekļu pārskaitījums par nenodotām prasījumu tiesībām10.00 EUR + maksājuma komisijas maksa saskaņā ar cenrādi
Standartizētas atlikumu atskaites sagatavošana15,00 EUR
Nestandarta atskaites sagatavošana pēc klienta pieprasījuma50,00 EUR
Dokumentu kopiju sagatavošana un izsniegšana no arhīva15,00 EUR par katru dokumentu

Cenas ir norādītas bez PVN.

Vairāk informācijas par Faktoringu atrodama šeit.