Kredīti | Luminor
Investīciju kredīts, Kredītlīnija, Kredītlīnija bez ķīlas (Overdrafts bez ķīlas), Kredītlīnija lauksaimniekiem (Kredīts lauksaimniekiem)
PAKALPOJUMSCENA
Kredīta noformēšana1% no kredīta summas, min. EUR 300 (piesakoties digitālajos kanālos: 1% no summas, min. EUR 200)
Līguma grozījumi1% no kredīta summas, min. EUR 300 (piesakoties digitālajos kanālos: 1% no summas, min. EUR 200)
Kredīta pirmstermiņa atmaksa (ja ar klientu noslēgtajā līgumā nav noteikts cits apmērs)Sākot ar 2% gadā no saistību apmēra, min. EUR 500
Bankas sniegtie papildu pakalpojumi (ieskaitot. dokumentu iesniegšana Zemesgrāmatā klienta vietā) *Pēc vienošanās, min. EUR 45
Bankas piekrišanas, apstiprinājumu vai izrakstu izsniegšana pēc klienta pieprasījuma **Pēc vienošanās, min. EUR 45

Komisijas maksas korporatīvajiem klientiem tiek noteiktas individuāli, pamatojoties uz savstarpēju vienošanos starp Klientu un Banku.
* Ja Bankas piekrišana ir notariāli jāapliecina, tad papildus komisijas maksai Klients sedz notāra pakalpojumu izmaksas.
** Piekrišanas, apstiprinājumi un izraksti tiek sagatavoti 10 darba dienu laikā.