Visa veida kredīti
Kredīta noformēšana1% no kredīta summas, min. 150,00 EUR
Līguma grozījumi1% no kredīta summas, min. 150,00 EUR
Kredīta pirmstermiņa atmaksa (ja ar klientu noslēgtajā līgumā nav noteikts cits apmērs)Sākot ar 2% no saistību apmēra, min. 500,00 EUR
Bankas sniegtie papildu pakalpojumi (ieskaitot ķīlu reģistrāciju) (1)Pēc vienošanās, min. 45,00 EUR
Bankas piekrišanas, apstiprinājumu vai izrakstu izsniegšana pēc klienta pieprasījuma (2)Pēc vienošanās, min. 45,00 EUR

Komisijas maksas korporatīvajiem klientiem tiek noteiktas individuāli, pamatojoties uz savstarpēju vienošanos starp Klientu un Banku.

(1) Ja Bankas piekrišana ir notariāli jāapliecina, tad papildus komisijas maksai Klients sedz notāra pakalpojumu izmaksas.
(2) Piekrišanas, apstiprinājumi un izraksti tiek sagatavoti 10 darba dienu laikā.

Apraksti atrodami: Kredīts investīcijām šeit, Kredītlīnijai šeit, Kredīti lauksaimniekiem šeit, Aizdevums bez ķīlas šeit.