Citi maksājumu pakalpojumi | Luminor
Regulārā maksājuma rīkojuma reģistrēšana un izpilde
PAKALPOJUMSCENA
Regulārā maksājuma rīkojuma reģistrēšanaBez maksas
Regulārā maksājuma rīkojuma izpilde:
- uz savu vai citas personas kontu Bankas ietvarosBez maksas
- uz citu banku Latvijā EUR valūtā***EUR 0,36
- no RIKO* konta uz citu banku Latvijā vai uz NDEA** kontu pārējās valūtāsEUR 10,00

* Konts, kura numurā ir burti “RIKO” (LVxxRIKOxxxxxxxxxxxxx).
** Konts, kura numurā ir burti “NDEA” (LVxxNDEAxxxxxxxxxxxxx).
*** Lai izpildītu Regulārā maksājuma uzdevumu no NDEA** konta ar tekošās dienas datumu, naudas līdzekļiem jābūt ieskaitītiem attiecīgajā kontā maksājuma datumā līdz plkst.17:30. Regulārie maksājumi no NDEA kontiem tiek veikti darba dienās. Ja maksājuma datums iekrīt brīvdienās, maksājums tiks izpildīts nākamajā darba dienā.

Regulārā rēķinu apmaksa/ Elektroniska rēķinu regulāra apmaksa
PAKALPOJUMSCENA
Regulārā rēķinu apmaksa/ Elektroniska rēķinu regulāra apmaksa (ERRA)EUR 0,36 par katru maksājumu
Maksājuma darījuma izdruka un apstiprināšana Apkalpošanas vietā
PAKALPOJUMSCENA
Maksājuma darījuma izdruka un apstiprināšana Apkalpošanas vietāEUR 1,00
SWIFT vai SEPA ziņojuma kopijas izsniegšana par izejošo vai ienākošo maksājumu
PAKALPOJUMSCENA
SWIFT vai SEPA ziņojuma kopijas izsniegšana par izejošo vai ienākošo maksājumuEUR 10,00
Maksājuma rīkojuma atsaukšana, labošana un izmeklēšana
PAKALPOJUMSCENA
Maksājums banka ietvarosEUR 20,00
No klienta konta norakstīts, bet ārpus bankas nenosūtīts maksājumsEUR 20,00
SEPA maksājumi, Starptautiskie un valūtu maksājumi:*
- līdz 6 mēn. pēc maksājuma rīkojuma saņemšanasEUR 50,00
- pēc 6 mēn. pēc maksājuma rīkojuma saņemšanasEUR 100,00

* Papildus izmaksas - komissija, ko var pieprasīt korespondentbanka un/vai saņēmējbanka par maksājumu uzdevuma izmeklēšanu vai labošanu. Komisijas maksa tiek ieturēta arī gadījumos, kad izmeklēšanu pieprasa saņēmējbanka.

Komisija par konvertoru
PAKALPOJUMSCENA
Komisija par konvertoruEUR 20,00 gadā