Algu maksājumi
Uz kontiem Luminor Latvijas filiāleBez maksas
Maksājumi EUR valūtā (1)0,36 EUR

(1) Maksājumi uz vienotās EUR maksājumu telpas dalībvalstīm. Pilns valstu saraksts atrodams Eiropas Centrālās bankas mājaslapā šeit.

Vairāk informācijas par Algu maksājumiem atrodama šeit.

Regulārie maksājumi
Klientu apkalpošanas centrā vai sazinoties ar klientu atbalsta dienestu pa tālruni Digitālajos kanālos
Regulārā maksājuma reģistrēšana 5,00 EURBez maksas
Elektroniska rēķina regulāras apmaksas (ERRA) reģistrēšana5,00 EURBez maksas
Labošana un atcelšana5,00 EURBez maksas
Regulārā maksājuma veikšanaSaskaņā ar maksājumu cenrādiSaskaņā ar maksājumu cenrādi
Elektroniska rēķina regulārās apmaksas veikšanaSaskaņā ar maksājumu cenrādiSaskaņā ar maksājumu cenrādi

Vairāk informācijas par Maksājumiem atrodama šeit.

Automatizēts naudas līdzekļu pārnešanas pakalpojums (Sweeping services)
Pakalpojuma pieslēgšana un labošanaPēc individuālās vienošanās
ApkalpošanaPēc individuālās vienošanās
Maksājuma rīkojuma atsaukšana, labošana un izmeklēšana
Luminor kļūdas gadījumāBez maksas
Maksājumi EUR valūtā uz citu banku Latvijā vai uz vienotās EUR maksājumu telpas (SEPA) dalībvalstīm (1)20,00 EUR
Maksājumi jebkurā valūtā uz valstīm, kas neietilpst vienotajā EUR maksājumu telpā (SEPA), kā arī maksājumi jebkurā valūtā, kas nav eiro, uz valstīm, kas ietilpst vienotajā EUR maksājumu telpā (SEPA) (1):
- līdz 6 mēn. pēc maksājuma rīkojuma saņemšanas 50,00 EUR + papildu izmaksas (2)
- pēc 6 mēn. pēc maksājuma rīkojuma saņemšanas 100,00 EUR + papildu izmaksas (2)

(1) Pilns valstu saraksts atrodams Eiropas Centrālās bankas mājaslapā šeit.
(2) Papildu izmaksas — komisija, ko nosaka korespondentbanka un/vai saņēmējbanka papildus Bankas noteiktajai maksai par maksājumu uzdevuma izmeklēšanu vai labošanu.

Citi pakalpojumi
Maksājuma rīkojuma izdruka un apliecinājums5,00 EUR
Izpildīta maksājuma (SWIFT vai SEPA) bankas apstiprinājuma izniegšana10,00 EUR
Komisijas maksa par konvertoru ISO 2002220,00 EUR gadā