Algu maksājumi
Uz kontiem Luminor Latvijas filiāleBez maksas
Maksājumi EUR valūtā (1)0,36 EUR

(1) Maksājumi uz vienotās EUR maksājumu telpas dalībvalstīm. Pilns valstu saraksts atrodams Eiropas Centrālās bankas mājaslapā šeit.

Vairāk informācijas par Algu maksājumiem atrodama šeit.

Regulārie maksājumi
Klientu apkalpošanas centrā vai sazinoties ar klientu atbalsta dienestu pa tālruni Digitālajos kanālos
Regulārā maksājuma reģistrēšana 5,00 EURBez maksas
Elektroniska rēķina regulāras apmaksas (ERRA) reģistrēšana5,00 EURBez maksas
Labošana un atcelšana5,00 EURBez maksas
Regulārā maksājuma veikšanaSaskaņā ar maksājumu cenrādiSaskaņā ar maksājumu cenrādi
Elektroniska rēķina regulārās apmaksas veikšanaSaskaņā ar maksājumu cenrādiSaskaņā ar maksājumu cenrādi

Vairāk informācijas par Maksājumiem atrodama šeit.

Automatizēts naudas līdzekļu pārnešanas pakalpojums (Sweeping services)
Pakalpojuma pieslēgšana un labošanaPēc individuālās vienošanās
ApkalpošanaPēc individuālās vienošanās
Maksājuma rīkojuma atsaukšana, labošana un izmeklēšana
Bankas iekšējie maksājumi20,00 EUR
Citi maksājumi: (1)
- līdz 6 mēn. pēc maksājuma rīkojuma saņemšanas 50,00 EUR + papildu izmaksas (1)
- pēc 6 mēn. pēc maksājuma rīkojuma saņemšanas 100,00 EUR + papildu izmaksas (1)

(1) Papildu izmaksas — komisija, ko nosaka korespondentbanka un/vai saņēmējbanka papildus Bankas noteiktajai maksai par maksājumu uzdevuma izmeklēšanu vai labošanu.

Citi pakalpojumi
Maksājuma rīkojums izdruka un apliecinājums3,00 EUR
SWIFT vai SEPA (vienotās EUR maksājumu telpas) izraksta par izejošajiem vai ienākošajiem maksājumiem kopijas izsniegšana10,00 EUR
Komisijas maksa par konvertoru 20,00 EUR gadā