Luminor Link pakalpojumi
Luminor Link identifikācijas pakalpojums:
- reģistrēšana50,00 EUR
- ikmēneša abonēšanas maksa (1)15,00 EUR
- līguma grozījumi25,00 EUR
Luminor Link maksājumu pakalpojums:
- reģistrēšana50,00 EUR
- maksājuma uzdevuma izpilde1,50% no maksājuma summas, min. 0,07 EUR
- līguma grozījumi25,00 EUR

(1) Komisijas maksa tiek aprēķināta sākot ar nākamo mēnesi pēc līguma noslēgšanas.

Vairāk informācijas par Maksājumu pieņemšanu un klientu autentifikāciju internetā (Luminor Link) atrodama šeit.