Dokumentu inkaso | Luminor
Dokumentu inkaso
PAKALPOJUMSCENA
Importa dokumentu inkaso:
Inkaso uzdevuma paziņošanaEUR 45,00
Dokumentu izsniegšana pret apmaksu vai pārvedu vekseļa akceptu0,20% no summas, min. EUR 50,00, max. EUR 450,00
Inkaso uzdevuma izmaiņu paziņošana EUR 40,00
Dokumentu izsniegšana bez maksājuma / nesamaksātu dokumentu atgriešana EUR 85,00
Protesta veikšanaEUR 85,00 un notāra noteikta maksa par protestu
Pilnvaras noformēšana Bankai adresētu preču saņemšanaiEUR 70,00
SWIFT ziņojuma nosūtīšana EUR 15,00
Eksporta dokumentu inkaso:
Dokumentu inkaso pieņemšanaEUR 45,00
Dokumentu apmaksa 0,20% no dokumentu summas, min. EUR 50,00, max. EUR 450,00
Inkaso uzdevuma izmaiņas vai atsaukšana EUR 40,00
Dokumentu izsniegšana bez maksājuma / nesamaksātu dokumentu atgriešana EUR 85,00
SWIFT ziņojuma nosūtīšanaEUR 15,00