15.04.2021. Zemes iegāde mēdz būt izaicinošs process, jo ir ārkārtīgi daudz faktoru, kas jāņem vērā — atrašanās vieta, infrastruktūras pieejamība, zemes pielietojuma mērķis, cena un daudzi citi.

Kā rīkoties pirms zemes gabala pirkšanas? Kas vispār būtu jāpārbauda un kur iegūt informāciju? 

Rokasgrāmata: kas jānoskaidro pirms zemes iegādes

Zemes gabala atļautā / plānotā izmantošana

 • Teritorijas plānojumā noteiktās funkcionālās zonas – konkrētās pašvaldības mājas lapā. 
 • Konsultēšanās ar pašvaldības būvvaldi / teritorijas plānotāju. 
 • Pārbaudīt, vai teritorijai ir geolatvija.lv izstrādāts detālplānojums ar saistošu realizācijas kārtību

Kādi ir zemes gabala apgrūtinājumi / aizsargjoslas

 • Zemesgrāmatā un teritorijas plānojumā noteiktās aizsargjoslas.
 • TIN (teritorijas ar īpašiem noteikumiem) - pārbaudi dabas datu pārvaldības sistēmā.
 • Nacionālas nozīmes būvniecības objekti – autoceļi, Rail Baltica, u.c. 
 • Apgrūtinājumu plāns. 
 • Ceļa aizsargjoslas, kultūras pieminekļu zonas. 
 • Aizsargjoslas, kas būtiski ietekmē iespējamo izmantošanu: augstsprieguma līnijas, dzelzceļa aizsargjosla, Sarkanās līnijas, kāpu aizsargjosla, dižkoki, mikroliegumi, ĪAD teritorijas.

Piekļūšana zemes gabalam (juridiski un fiziski)

 • Kadastrs, Zemesgrāmata.
 • Ceļa stāvoklis + kurš uzturēs un tīrīs sniegu. 
 • Ja piekļuve ir pie valsts galvenajiem autoceļiem, pārbaudīt pieslēguma kategoriju (ja plānota teritorijas blīva apbūve, jāpārliecinās par transporta kustības atļauto intensitāti).

Apkārtnes iespējamā apbūve

 • Teritorijas plānojums - konkrētās pašvaldības mājas lapā. 
 • Nevēlama ražošana, lidostas josla (lidmašīnu pacelšanās nolaišanās sektori.
 • Militārie objekti. 
 • Notekūdeņu attīrīšanas ietaises/dūņu lauku smaku radītā ietekme.

Komunikācijas

 • Elektroapgāde: Ja nav pieslēguma, jāpieprasa izziņa par potenciālām izmaksām no sadales tīkliem. Ja ir pieslēgums, jāanalizē, vai esošā jauda ir atbilst iecerētajam.
 • Ūdensapgāde: Vai ir pieejams vietējais (ūdens kvalitāte) vai ir pieejama centralizētā ūdensapgāde. Izmaksas.
 • Kanalizācija: Centralizētā kanalizācija vai jāveido vietējā. Vai tas ir juridiski atļauts? Izmaksas.
 • Gāzes apgāde: Pieslēguma izveides izmaksas.
 • TV un internets: Pa vadiem vai pa gaisu. Ja pa gaisu, vai ir labs zonas pārklājums?

Attālums līdz infrastruktūras objektiem

Attālumus līdz veikalam, ārstniecības iestādei, skolai / bērnudārzam, bērnu laukumam, sporta zālei, baseinam, sabiedriskā transporta nodrošinājums - to skaties Balticmaps.eu

Kaimiņu faktors

Iespējams aprunāties ar kaimiņiem. Grūti novērtējams faktors.

Īpašumtiesību faktors

Zemesgrāmata, kopīpašums, dalītais īpašums, apbūves tiesības.

Atpūtas iespējas, dabas faktors

Tuvākā publiskā peldvieta, tuvākais mežs (kam īpašnieks nav ierobežojis izmantošanu), atpūtas teritorijas.

Uzturēšanas izmaksas

Mēneša maksa privātos ciematos. Ko tā ietver?

Zemes gabala konfigurācija

Iespēja izvietot māju, noēnojums no blakus apbūves un kokiem. 
Meliorācijas grāvju izvietojuma ietekme uz iespējamās mājas novietojumu.

Zemes nestspēja

Ģeotehniskā izpēte atkarībā no ēkas veida, zemes vienības augstuma atzīmes v.j.l., reljefs.

Gruntsūdens

Vizuāls apsekojums visos gadalaikos. 
Informācijas iegūšana no esošajiem iedzīvotājiem/kaimiņiem un meliorācijas kadastra informācijas sistēmas.

Applūšanas risks

Teritorijas plānojums, Aizsargjoslu likums, arī konkrētās pašvaldības mājas lapā.

Potenciālais piesārņojums

Teritorijas plānojums, arī konkrētās pašvaldības mājas lapā.

Meža zemes transformācija

Izmaksas atkarībā no atrašanās vietas, zāģēšanas izmaksas, ienākumi no kokmateriāliem.

Iespējamās apbūves ierobežojumi no ciemata pārdevēja / attīstītāja puses

Slēgtie privātie ciemati neļauj kādu viņu vīzijai neatbilstošu apbūvi. Apbūves noteikumi / nosacījumi arhitektūras stilam, koncepcijai.
Apsaimniekošanas nosacījumi, komunālo pakalpojumu sniegšanas juridiskā forma (biedrība vai sabiedrisko pakalpojumus sniedzējs).

Uzzini vairāk, noskaties vebināru

Padziļināti šo tēmu pētījām padomiem bagātā vebinārā, kurā piedalījās zinoši nekustamā īpašuma jomas eksperti:

 • Gustavs Reinsons, Luminor Nekustamo īpašumu vērtēšanas nodaļas vadītājs.
 • Veldze Liepa, Babītes novada Attīstības daļas vadītāja.
 • Jānis Ozols, SIA Domuss nekustamo īpašumu Pārdošanas speciālists.

Vebināra moderators — Luminor Mājokļu eksperts Kaspars Sausais.

Kad zemes iegādes jautājumi atrisināti, nākamais solis — mājoklis. Uzzini savas iespējas, kā arī saņem atbildes uz jebkuru ar mājokļa būvi vai iegādi saistītu jautājumu, piesakoties konsultācijai Luminor Mājokļu centrā!