Biežāk uzdotie jautājumi

Kas ir ieguldījumu konts?

Ieguldījumu konts ir norēķinu konts, kas piesaistīts kādam ieguldījumu pakalpojumam (piemēram, Finanšu instrumentu kontam, Luminor Investor platformai vai Ieguldījumu pārvaldes pakalpojumam). Kontā var ieskaitīt naudas līdzekļus darījumiem ar finanšu instrumentiem un izmantot noguldījumu pakalpojumus.

Kādēļ izvēlēties ieguldījumu kontu?

Ieguldījumu konts sniedz vairākas priekšrocības:

 • Atvieglo nodokļa aprēķinu
  Nodokļa nomaksas pienākums rodas, ja no ieguldījumu konta izmaksāto līdzekļu apmērs pārsniedz iemaksāto līdzekļu kopsummu
 • Ērtāka ienākumu deklarēšana
  Nav nepieciešamības aprēķināt katra finanšu instrumenta iegādes vērtību
 • Iespēja atdalīt naudas līdzekļus
  Atdali ieguldījumiem paredzētos naudas līdzekļus no pārējiem uzkrājumiem
 • Ieguldījumu konta pārskats
  Saņem ieguldījumu konta pārskatu, ko varēs izmantot gada ienākuma deklarācijas aizpildīšanai 

Kam ir piemērots ieguldījumu konts?

Ieguldījumu konts var būt tev piemērots, ja:

 • esi aktīvs ieguldītājs un plāno bieži veikt darījumus ar finanšu instrumentiem
 • vēlies veikt vienreizēju ieguldījumu un pēc kāda laika papildināt to vai daļu pārdod
 • gūto ienākumu vēlies reinvestēt

Norēķinu konts vai ieguldījumu konts?

Atbildēt uz šo jautājumu tev palīdzēs piemērs, kur ir salīdzināta iespēja lietot Luminor Investor platformu ar norēķinu kontu un ar ieguldījumu kontu.

Kā es varu atvērt ieguldījumu kontu?

Ieguldījumu kontu var atvērt pēc pieprasījuma kopā ar kādu no Luminor sniegtajiem ieguldījumu pakalpojumiem (Finanšu instrumentu kontu, Luminor Investor platformu vai Ieguldījumu pārvaldes pakalpojumu).

Vai iespējams atvērt ieguldījumu kontu bez piesaistes Luminor ieguldījumu pakalpojumam?

Nē.

Cik maksā ieguldījumu konta atvēršana?

Ieguldījumu kontam piemērojams norēķinu konta cenrādis, ar kuru vari iepazīties šeit.

Kā es varu ieskaitīt vai izskaitīt līdzekļus no sava ieguldījumu konta?

Visērtāk to izdarīt, veicot starpkontu maksājumu savā internetbankā.

Kādas darbības ir atļautas ieguldījumu kontā?

Ieguldījumu konts ir paredzēts tikai ar finanšu instrumentiem un noguldījumiem saistītajiem pakalpojumiem. Citas operācijas, piemēram, norēķinu karšu izmantošana, kredīta maksājumi u. tml., šajā kontā nav atļautas.

Kā notiek IIN aprēķins?

Nodokļa nomaksas pienākums rodas, ja iepriekšējā taksācijas gada ietvaros no ieguldījumu konta izmaksāto līdzekļu apmērs pārsniedz iemaksāto līdzekļu kopsummu.

Izmaksāto līdzekļu apmērs – Iemaksāto līdzekļu kopsummu = Apliekamais ienākums

Kādā gadījumā es varu pārvest sev piederošos finanšu instrumentus caur savu Luminor ieguldījumu kontu?

Tikai ja pārvedums notiek tādu pakalpojumu ietvaros, kur abās pusēs ir piesaistīts ieguldījumu konts. Ieskaitīt finanšu instrumentus uz vai no konta, kam nav noteikts ieguldījumu konta statuss, nav atļauts.

Ieguldījumu konts

Atruna

Ieguldījumi ir saistīti ar risku un var radīt gan peļņu, gan zaudējumus. Ieguldītājiem rūpīgi jāizvērtē sava finansiālā situācija, lai izprastu saistītos riskus un nodrošinātu savas situācijas atbilstību pirms jebkādu ieguldījumu veikšanas, ieguldījumu pārtraukšanas vai jebkādu darījumu slēgšanas. Ieguldītājs uzņemas atbildību par pieņemtajiem ieguldījumu lēmumiem, tāpēc pirms lēmuma pieņemšanas jums jāiepazīstas ar visiem dokumentiem, fondu prospektiem, finanšu instrumentu prospektiem, finanšu instrumentu un ar tiem saistīto risku aprakstiem, kā arī ar citiem ieguldītāju aizsardzības dokumentiem, kas ir pieejami šeit.
Šeit sniegtā informācija nav uzskatāma par piedāvājumu (vai potenciālu piedāvājumu) attiecībā uz jebkādas valūtas, produkta vai finanšu instrumenta pirkšanu, ieguldījuma veikšanu vai līdzdalību konkrētā ieguldīšanas stratēģijā.
Šeit sniegtā informācija ir informatīva un Luminor Bank AS Latvijas filiāle neuzņemas nekādu atbildību par izdevumiem vai zaudējumiem, kuri var rasties, ja tā nesakritīs ar Valsts ieņēmumu dienesta vai citas kompetentas iestādes sniegto skaidrojumu. Lai iegūtu papildu informāciju par ienākumu no noguldījumiem un ieguldījumiem aplikšanu ar nodokļiem, Luminor Bank AS Latvijas filiāle iesaka Jums konsultēties Valsts ieņēmumu dienestā vai pie saviem nodokļu konsultantiem.