Tava nākotne ir atkarīga no tavas rīcības šodien.

Ja tu jau veido uzkrājumu pensiju 2. un 3. līmenī, tu esi uz pareizā ceļa. Šajā gadījumā tavi līdzekļi tiek ieguldīti finanšu tirgos, un ilgtermiņā tie var sniegt papildu peļņu.  Pārliecinies, ka tevis izvēlētā ieguldījumu stratēģija tev ir piemērota. 

Apskatīties pensiju 2. līmeņa uzkrājumu iespējams portālā latvija.lv.

Informācija par pensiju 3. līmeni ir pieejama tavā internetbankā vai sazinoties ar mūsu konsultantu šeit

Vēl neveic uzkrājumus? Sāc uzkrāt jau tagad un izmanto iespēju uzlabot savu finanšu situāciju vecumdienās.

Saskaņā ar Latvijas Centrālās bankas prognozi* tavs uzkrājums pensiju 1.un 2.līmenī kopā varēs nodrošināt ne vairāk kā 40% no taviem vidējiem ienākumiem. Tas nozīmē - 1000 eiro vietā tikai 400 eiro.

* Avots: makroekonomika.lv

Cik daudz tev ir jāuzkrāj?

**Aprēķinus veica Luminor Latvijas atklātais pensiju fonds AS, ņemot vērā norādīto ikmēneša iemaksu un ieguldījumu periodu no norādītā vecuma līdz 65 gadu vecumam. Prognozētais vidējais gada ienesīgums 4.25% noteikts, balstoties uz šādu portfeli: 80% MSCI World (5.1% vēsturiskais vidējais gada ienesīgums periodā no 31.12.1987.līdz 30.04.2020.) un 20% Bloomberg Barclays Global Aggregated Bond (uz 11.09.2020. ienesīgums līdz dzēšanai 0.9% ). Uzkrātā kapitāla prognoze ir aprēķināta, balstoties uz kumulatīvu izaugsmi, neņemot vērā komisijas un iespējamos ienākuma nodokļa atskaitījumus, kas var tikt piemēroti, saņemot uzkrājumu summu. Uzkrājuma summa un prognozētais ienesīgums ir teorētiski pieņēmumi un tie nevar tikt uzskatīti par garantiju. 


Neesi pārliecināts, kā strādā pensiju sistēma? Ieskaties mūsu jautājumu un atbilžu sadaļā:

Kādas ir atšķirība starp Pensiju 1., 2. un 3. līmeni?

Latvijas pensiju sistēma sastāv no trim pensiju līmeņiem*:

Pensiju 1. līmenis – valsts obligātā nefondēto jeb neuzkrājošā pensiju shēma, kurā iesaistās visi iedzīvotāji, kas paši veic vai par kuriem tiek veiktas sociālās apdrošināšanas iemaksas. Šis līmenis nozīmē, ka Tu krāj gan savai pensijai, gan rūpējies par šodienas pensionāriem. Tas paredz - jo ilgāk Tu strādāsi un maksāsi sociālās iemaksas, jo lielāku pensiju Tu saņemsi vecumdienās.

Pensiju 2. līmenis ir valsts fondēto jeb uzkrājošā pensiju shēma. Tā dod Tev iespēju, veidot papildu uzkrājumus pensiju 1. līmeņa nodrošinātajai valsts vecuma pensijai. Tās mērķis ir palielināt Tavu pensiju kapitālu un pensijas lielumu, daļu no sociālajām iemaksām, uzkrājot un ieguldot finanšu un kapitāla tirgū - vērtspapīros un banku noguldījumos. 

Pensiju 2. līmenis tika ieviests 2001. gada 1. jūlijā. Kopš šī datuma daļa no veiktajām valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām netiek vairs izmaksāta esošajiem pensionāriem, bet gan ieguldīta un uzkrāta konkrētās personas pensijai.

Iemaksas Pensiju 2. līmenī automātiski tiek veiktas no bruto algas kā daļa no sociālajām iemaksām. Pašlaik pensijas kapitālā tiek reģistrēti 20% no Tavas bruto algas, no kuriem 6% tiek novirzīti pensiju 2.līmenī, bet 14% pensiju 1.līmenim. 

Dalība pensiju 2. līmenī:

  • Obligāta tiem, kas dzimuši pēc 01.07.1971.
  • Brīvprātīga tiem, kas dzimuši 02.07.1951. – 01.07.1971. (ieskaitot) 
  • Nevar pieteikties tie, kas dzimuši līdz 01.07.1951. (ieskaitot) 

Veiktās iemaksas tiek ieskaitītas konkrētā pensiju līmeņa dalībnieka individuālajā pensiju kontā. Katrs dalībnieks ir tiesīgs pats izvēlēties pensiju līdzekļu pārvaldītāju un pensiju plānu.  

Pensiju sistēmas 3. līmenis ir iespēja brīvprātīgi veidot papildu uzkrājumus savai pensijai. Tas nozīmē, ka papildus pensiju sistēmas 1. un 2. līmenim katrs var individuāli vai ar sava darba devēja starpniecību daļu savu ienākumu brīvprātīgi ieguldīt, kādā no privātajiem pensiju fondiem. 

Naudas summa, ko pats dalībnieks vai viņa darba devējs regulāri iemaksā pensiju fondā, tiek ieguldīta dažādos vērtspapīros, un atkarībā no izvēlētās ieguldījumu stratēģijas, vispārējās situācijas finanšu tirgos, kā arī līdzekļu pārvaldītāja darbības, nodrošina atbilstošu ieguldījuma atdevi.

Ja iemaksas privātajā pensiju fondā veic privātpersona, tad tai ir tiesības saņemt normatīvajos aktos paredzētos iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumus (pašlaik 20% no iemaksām, kas nepārsniedz 10% no gada bruto algas (kopā ar dzīvības apdrošināšanu ar uzkrājumu), un maksimāli atgūstamā summa ir 4000 EUR). Lai saņemtu nodokļu atvieglojumus, nepieciešams

Valsts ieņēmumu dienestā iesniegt ienākumu deklarāciju (nākošajā kalendārajā gadā). 

Informācijas avots: manapensija.lv

Kā darbojas pensiju fondi?

Pensiju 2.līmeņa un Pensiju 3.līmeņa dalībnieku uzkrājumus pārvalda līdzekļu pārvaldnieks, ieguldot līdzekļus finanšu instrumentos saskaņā ar konkrēta pensiju plāna ieguldījumu politiku. Tas nozīmē, ka ilgtermiņā tavas iemaksas var augt ātrāk, pateicoties saliktajiem procentiem, kas raksturīgi ieguldījumiem finanšu instrumentos. 

Īpaši svarīgi ir izvēlēties tev piemērotāko pensiju plānu, lai tā ieguldījumu stratēģija atbilstu tavai riska uztverei un nestu vēlamo rezultātu. Ja esi gados jauns, un līdz pensijai tev vēl ir tālu, izskati iespēju, izvēlēties riskantāku stratēģiju ar lielāko akciju īpatsvaru. Ilgtermiņā tieši akcijas mēdz parādīt labāko atdevi, taču var nest arī lielāko svārstību risku. Savukārt, ja līdz pensijai palikuši vien daži gadi, tad izvērtē iespēju par konservatīvāku stratēģiju ar lielāku obligāciju īpatsvaru. Tas nenesīs pārāk lielu atdevi, bet palīdzēs izvairīties no lielākiem īstermiņa zaudējumiem. 

Ja vēlies uzzināt kā darbojas pensiju fondi un kāda ir tev piemērotākā pensiju ieguldījumu stratēģija, piesakies konsultācijai par pensijām. 

Cik daudz man ir jāuzkrāj?

Sākumā tev ir jāsaprot, cik lielu kapitālu tu vēlies uzkrāt vecumdienām. Padomā, kādi ienākumi tev ir šodien, cik daudz jau esi uzkrājis vai ieguldījis, vai tev ir kādi papildu aktīvi, kas var palīdzēt nodrošināt pārtikušas vecumdienas. Starpība starp to, kas tev ir šobrīd un to, ko vēlies saņemt, dodoties pensijā, būs tavs uzkrājumu mērķis. Eksperti uzskata, ka, lai vecumdienās justos komfortabli, ir nepieciešami vismaz 70-80% no personas ienākumiem. Uzstādi savu mērķi un rīkojies!

Piesakies konsultācijai 

Vēlies saņemt konsultāciju?

ATRUNA

Pirms izvēlies konkrētu pensiju plānu, apsver šādus riskus:
• Jo lielāki plāna ieguldījumi tiek veikti akcijās un citos akcijām pielīdzināmos instrumentos, jo lielāks ir ienākumu svārstību risks (gan pozitīvā, gan negatīvā virzienā);
• Konkrēta pensiju plāna vēsturiskie rezultāti negarantē tādus pašus rezultātus nākotnē;
• Izvēlies pensiju plānu ar aktīvu ieguldījumu stratēģiju tikai tad, ja saproti ar to saistītos riskus un finansiāli spēj tos uzņemties;
• Jo tuvāks pensijas vecums, jo konservatīvāks pensiju plāns būs vislabākā izvēle.

Ieguldījumi pensiju fondos ir saistīti ar risku un var radīt gan peļņu, gan zaudējumus. Ieguldītājiem rūpīgi jāizvērtē sava finansiālā situācija, lai izprastu saistītos riskus un nodrošinātu savas situācijas atbilstību pirms jebkādu ieguldījumu veikšanas, ieguldījumu pārtraukšanas vai jebkādu darījumu slēgšanas. Ieguldītājs uzņemas atbildību par pieņemtajiem ieguldījumu lēmumiem, tāpēc pirms lēmuma pieņemšanas jums jāiepazīstas ar pensiju fondu saistītajiem dokumentiem, kas pieejami šeit: luminor.lv/pensiju-3-limenisluminor.lv/dalibniekiem#dalibniekiem-paredzeta-pamatinformacija. Vēsturiskie rezultāti negarantē līdzvērtīgus rezultātus nākotnē un tos nevar uzskatīt par vienīgo faktoru, kurš jāņem vērā, izvēloties konkrētu ieguldījumu. Iepriekšējais peļņas apmērs negarantē tādu pašu peļņas apmēru nākotnē. Ieguldījumu vērtība var samazināties vai palielināties, un atsevišķos gadījumos ieguldītājs var zaudēt visus ieguldītos līdzekļus. Ienākumi no ieguldījumiem nav fiksēti un var svārstīties laika gaitā. Tādu ieguldījumu vērtību, kas ietver ārvalstu valūtas risku, var ietekmēt valūtas maiņas kursa svārstības. Nodokļu likmes un ieturēšanas bāze, kā arī atvieglojumi var mainīties un kļūt jums neizdevīgi. Šeit sniegtā informācija nav uzskatāma par piedāvājumu (vai potenciālu piedāvājumu) attiecībā uz jebkāda pensiju plāna izvēli, ieguldījuma veikšanu vai līdzdalību konkrētā ieguldīšanas stratēģijā. Luminor neatbild par zaudējumiem, kas radušies ieguldījuma izvietošanas un/vai šeit norādītās informācijas izmantošanas vai interpretācijas rezultātā.

Pensiju plānu prospektus, kā arī citu informāciju par pensiju plāniem un līdzekļu pārvaldītāju var saņemt Luminor majas lapā luminor.lv/pensijas, kā arī:
• Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļās
• pie līdzekļu pārvaldītāja Luminor Asset Management IPAS, Skanstes ielā 12, Rīgā
• pie līdzekļu turētāja Luminor Bank AS Latvijas filiāle un tās Klientu apkalpošanas centros, tālr. +371 67 17 1880