Naktī uz 20. jūniju notiks viens no pēdējiem Luminor klientu datu pārcelšanas posmiem | Luminor

Naktī no 19. uz 20. jūniju notiks daļas Luminor klientu, kuru konta numurā ir burti “NDEA”, datu pārcelšana uz vienotu Luminor platformu. Līdz šim pakāpeniski jau pārcelti ap 70% šādu klientu dati Latvijā, un šis būs viens no pēdējiem un būtiskākajiem datu pārcelšanas posmiem. Tas attiecas uz aptuveni 23 000 klientu, kuriem jāņem vērā, ka mainīsies viņu konta numurs, maksājumu karte un internetbanka.

“Luminor banka ir izveidota, apvienojot DNB un Nordea banku Baltijas filiāles. Apvienošanas procesā daļas klientu dati tiek pārcelti uz vienotu Luminor platformu, un šī būtiskā transformācijas posma noslēgšana šobrīd ir viena no bankas prioritātēm. Šo pāreju kopš 2019. gada veicam pakāpeniski desmit posmos un plānojam pabeigt šovasar. Līdz šim jau veiksmīgi un bez ievērojamiem starpgadījumiem esam pārcēluši ap 70% tādu klientu datus, kurus skar šīs pārmaiņas. Naktī uz 20. jūniju uz vienotu platformu pārcelsim vēl 23 000 klientu datus. Visus klientus, kurus skar datu pārcelšana, esam individuāli informējuši par šo procesu un detaļām, kas jāņem vērā,” saka Kerli Gabrilovica, Luminor vadītāja Latvijā.

Datu pārcelšana attieksies uz tiem klientiem, kuru Luminor konta numurs šobrīd satur burtus NDEA vai kas izmanto Luminor|Nordea internetbanku. Svarīgākais, kas šiem klientiem jāzina par datu pārcelšanu un ar to saistītajām izmaiņām:

Jauno konta numuru klienti ir saņēmuši kopā ar jauno bankas karti, bet, ja to neizmanto, tad konta numuru var redzēt papildu ziņā internetbankā, e-pastā vai pasta vēstulē.

 
Visa informācija par datu pārcelšanu ir pieejama: luminor.lv/lv/privatpersonam/datu-parcelsana

Par Luminor

Luminor ir trešais lielākais finanšu pakalpojumu sniedzējs Baltijas valstīs ar 924 000 klientu un ap 2 500 darbinieku, kā arī 16% tirgus daļu noguldījumos un 18% tirgus daļu kreditēšanā 2020. gada 31. martā. Luminor pašu kapitāls sastāda 1.6 miljardus eiro, pirmā līmeņa pamata kapitāla rādītājam (CET1) sasniedzot 20,5%.

Papildu informācija: Inese Kronberga