Kā rīkoties, ja noticis gadījums? | Luminor

Kā rīkoties, ja noticis gadījums pēc 01.12.2020.

Iestājoties apdrošināšanas gadījumam, lūdzu sazinieties ar Compensa Vienna Insurance Group ADB Latvijas filiāli vai ar mūsu diennakts palīdzības dienestu.