Kā rīkoties, ja noticis gadījums pēc 01.12.2020.

Iestājoties apdrošināšanas gadījumam, lūdzu sazinieties ar Compensa Vienna Insurance Group ADB Latvijas filiāli vai ar mūsu diennakts palīdzības dienestu.

Compensa Vienna Insurance Group ADB Latvijas filiāles zvanu centrs

Telefona numurs: +371 6755 8899
Atlīdzības pieteikuma forma: eclaims.eu 
E-pasts: info@compensa.lv

Medicīnas un repatriācijas izmaksu apdrošināšanas gadījumā Compensa Palīdzības dienests OPS LV SIA

Tel.: +371 6755 8899
E-pasts: luminor@ops24.eu

Pieteiktās sūdzības tiek izskatītas saskaņā ar Compensa Vienna Insurance Group ADB Latvia Filiāles noteikumiem