Pēc septiņu gadu pārtraukuma Euribor procentu likme ir pārsniegusi nulli. Bet kas īsti ir Euribor un kā tas ietekmē manus Hipotekārā kredīta maksājumus?

Kas ir Euribor?

Euribor ir eiro starpbanku piedāvātā likme, par kuru eirozonas bankas piedāvā aizdot līdzekļus eiro citām eirozonas bankām. Euribor publicē Eiropas Naudas tirgus institūts (EMMI). 

Kā tas ietekmē manus hipotekārā kredīta maksājumus?

Nesenais Euribor procentu etalonlikmju palielinājums, kas, kā tiek prognozēts, izraisīs un paātrinās ikmēneša kredītmaksājumu pieaugumu, ir radījis klientu interesi par to, kā tas var ietekmēt viņu ikmēneša kredītmaksājumus.

Piemēram, saistībām 93 000 EUR apmērā, pie Euribor kāpuma no 0% uz 1%, vidējais kredītmaksājums provizoriski pieaugtu no 40 EUR līdz 60 EUR mēnesī (atkarībā no nemainīgās procentu likmes apmēra un kredīta termiņa).

Tālāk ir sniegti piemēri, kā Euribor pieaugums varētu ietekmēt ikmēneša kredītmaksājumus:

Provizoriskais vidējais kredītmaksājums mēnesī atkarībā no Euribor vērtības, EUR

Provizoriskie aprēķini veikti, piemērojot nemainīgo procentu likmi 2% apmērā, pieņemot, ka kredīta līguma termiņš ir 20 gadi, un kredīta atmaksas metode ir ikgadēji maksājumi.

Kredīta summa (EUR) 0% 0,30% 0,6 % 0,8 % 1,0 % 1,50% 2,0 % Starpība, piemērojot 0% un 2% Euribor (EUR)
30 000 152 156 161 163 166 174 182 30
50 000 253 260 267 272 277 290 303 50
80 000 405 416 428 436 444 464 485 80
100 000 506 520 535 545 555 580 606 100
150 000 759 780 802 817 832 870 909 150
200 000 1012 1040 1070 1089 1109 1160 1212 200

Kas ir nemainīgā procentu likme? 

Nemainīgā procentu likme ir starpība starp klientam noteikto kopējo procentu likmi un bāzes procentu likmi (piemēram, Euribor), ko banka saņem kā atlīdzību par sniegtajiem pakalpojumiem, izpildītajiem uzdevumiem un iespējamo risku.

Par cik var palielināties Euribor procentu likme?

Euribor procentu likme var mainīties (palielināties vai samazināties) atkarībā no tirgus situācijas.
Vēsturiskie dati liecina, ka piemērotās 6 mēnešu Euribor procentu likmes augšējais slieksnis ir bijis ~5.5%.