Kredīts un līzings

Kas jādara, lai varētu pirms termiņa apmaksāt kredīta daļu vai tā pilno summu?

Savā internetbankas pilnajā versijā sūti ziņojumu bankai, sadaļā Ziņojumi / Visi ziņojumi / Jauns iesniegums / Iesniegums no parauga, izvēloties tēmu Iesniegums kredīta (tā daļas) pirmstermiņa atmaksai.

Ko darīt ja man ir nepieciešama konsultācija par kredītu?

Par esošu kredītu konsultāciju vari saņemt, piesakoties savā internetbankas pilnajā versijā, rakstot brīvas formas iesniegumu ar savu jautājumu, sadaļā Ziņojumi / Visi ziņojumi / Jauns iesniegums. Atbilde tiks sniegta šajā pašā sadaļā, ziņojuma veidā.

Lai saņemtu konsultāciju par jaunu kredītu, aizpildi kredīta pieteikumu un mūsu speciālisti ar tevi sazināsies.

Kā rīkoties, ja vēlos mainīt īpašnieku Luminor ieķīlātam nekustamajam īpašumam?

Ķīlas devēja maiņai vairumā gadījumu ir divi iemesli:

 • nekustamā īpašuma pārdošanas gadījumā;
 • ieķīlātā nekustamā īpašuma īpašnieka maiņa uz dzīvesbiedru, kredītņēmēju vai galvotāju.
Ņemot vērā to, ka ķīlas devēja maiņa nav iespējama bez Luminor rakstiskas piekrišanas, nepieciešams tavs rakstisks iesniegums ar lūgumu izsniegt piekrišanu nekustamā īpašuma īpašnieka maiņai.

Iesniegumu vari uzrakstīt internetbankas sadaļā Ziņojumi.

Komisijas maksa par mūsu piekrišanu darbībām ar ieķīlāto īpašumu, kā arī informācija par komisijas maksas apmēru par izmaiņu veikšanu kreditēšanas darījuma dokumentos pieejama: Hipotekārais kredīts un Privātais kredīts.

Ņemot vērā to, ka mūsu piekrišana nodrošinājuma devēja maiņai ir derīga 3 (trīs) mēnešus, nekustamā īpašuma pārdošanas gadījumā iesakām sākumā saņemt pircēja akceptu īpašuma iegādei un tikai pēc tam rakstīt iesniegumu mūsu piekrišanas saņemšanai.

Kā rīkoties, ja vēlos pārbūvēt vai atjaunot Luminor ieķīlāto nekustamo īpašumu?

Nekustamā īpašuma pārbūve (t.sk. pārplānošana, rekonstrukcija, renovācija) ir atļauta tikai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, saskaņojot to atbilstošajās institūcijās.

Pirms doties uz būvvaldi, tev būs nepieciešama mūsu piekrišana. Iesniegumu piekrišanas saņemšanai vari uzrakstīt internetbankas sadaļā Ziņojumi.

Komisijas maksa par Luminor piekrišanu darbībām ar ieķīlāto īpašumu: Hipotekārais kredīts un Privātais kredīts.

Kā es varu pieteikties kredītbrīvdienām?

Raksti pieteikumu internetbankā, sadaļā Ziņojumi / Visi ziņojumi / Jauns iesniegums / Iesniegums no parauga un izvēlies tēmu par kredītbrīvdienām.

Aicinām sazināties ar mums, tiklīdz rodas kādas bažas par grūtībām veikt maksājumus. Izskatīsim katru pieteikumu individuāli un meklēsim vispiemērotāko risinājumu katram klientam. Plašāka informācija šeit.

Kur es varu pieteikties kredītam vai līzingam?

Mājaslapā, sadaļā kredīti, izvēlēties sev piemēroto kredītu vai līzingu un aizpildi pieteikuma anketu. Mūsu speciālisti ar tevi sazināsies, lai precizētu visu nepieciešamo informāciju.

Kur es varu redzēt informāciju par savu kredītu vai līzingu?

Apskati nepieciešamo informāciju savā internetbankā, sadaļā Kredīts un līzings, izvēloties opciju detalizēta informācija.

Ar ko sazināties par esošu līzingu?

Raksti uz lizings@luminor.lv.

Kā jāveic patēriņa kredīta atmaksa?

Patēriņa kredīta atmaksai paredzētie līdzekļi jānodrošina tavā norēķinu kontā aizdevuma atmaksas datumā, kas norādīts aizdevuma līgumā. Šajā datumā mēs veiksim automātisko aizdevuma atmaksu saskaņā ar aizdevuma grafiku.

Kā jāveic hipotekārā kredīta atmaksa?

Hipotekārā kredīta atmaksai paredzētie līdzekļi jānodrošina tavā norēķinu kontā aizdevuma atmaksas datumā, kas norādīts aizdevuma līgumā. Šajā datumā mēs veiksim automātisko aizdevuma atmaksu saskaņā ar aizdevuma grafiku.


Jauns hipotekārais kredīts

Kur es varu saņemt konsultāciju par hipotekāro kredītu?

Lai saņemtu strukturētu konsultāciju, kas balstīta uz tavu konkrēto situāciju par kredīta saņemšanas iespējām, aizpildi pieteikumu.

Cik no maniem ienākumiem var tikt novirzīts kredītu maksājumiem?

Maksimālo ikmēneša kredīta maksājumu aprēķina ņemot vērā visu ikmēneša kredīta maksājuma attiecību pret mēneša neto ienākumiem. Kredīta maksājumiem var tikt novirzīti līdz 40% no mēneša ienākumiem.

Klientiem, kuriem ienākumi pārsniedz 1 300 € mēnesī, šis rādītājs izņēmumu gadījumos var būt arī augstāks ar nosacījumu, ka ir citas saistības, kuras drīzumā (maksimums gada laikā) tiks atmaksātas.

Kādi ir biežākie iemesli, kāpēc nevar saņemt kredītu?

Nepietiekami ienākumi, negatīvi ieraksti kredīta vēsturē.

Kā banka izvērtē manu kredītspēju?

Banka kredītspējas izvērtēšanas procesā vērtē:

 • regulāros ikmēneša ienākumus
 • esošās saistības un to ikmēneša kredīta maksājumus
 • apgādībā esošo personu skaitu, nepieciešamības gadījumā kopējos mājsaimniecības ienākumus un izdevumus
 • kredītvēsturi
Ņemot vērā informāciju par ienākumiem, izdevumiem un vēsturisko uzvedību kredītu atmaksā, tiek noteikta iespējamā kredīta summa.

Kādas datu bāzes banka pārbauda, izvērtējot manu kredītspēju?

Kredītspējas aprēķinā banka pārbauda:

 • informāciju no ienākumu datu bāzēm (VSAA un/vai VID)
 • informāciju par kredīta saistībām un atmaksas kvalitāti (Latvijas Bankas kredītu reģistrs, Kredītu informācijas birojs, CREFO)
 • datu bāzes, kas nepieciešamas noziedzīgu iegūtu līdzekļu un terorisma finansēšanas novēršanas monitoringam
Nepieciešamības gadījumā var tikt izmantotas vēl citas datu bāzes, kā piemēram, informācija par uzņēmuma finanšu datiem.

Kāpēc procentu likme ir svarīga?

Procentu likme ietekmē ikmēneša kredīta maksājuma lielumu un to, kāda būs kopējā naudas summa, kas kredīta līguma darbības laikā būs jāatmaksā.

No kā atkarīga piešķirtā procentu likme?

No produkta veida, darījuma summas un darījuma kredītriska līmeņa.

Kas ir kredītvēsture?

Kredītvēsture ir informācija par klienta esošajām un bijušajām kredīta saistībām un to atmaksas kvalitāti.

Ja es saņemu minimālo algu, vai kredītu bankā varēšu saņemt?

Klienti, kuri saņem valstī noteikto minimālo darba algu, hipotekāro kredītu nevar saņemt. Banka kredītspējas aprēķinā ņem vērā dzīvošanas iztikas minimumu par katru aizņēmēju un apgādājamo personu. Iztikas minimums hipotekārā kredīta ņēmējam ir lielāks nekā valstī noteiktā minimālā darba alga (neto). 

Kas ir kredītreitings un kā tas veidojas?

Kredītreitings norāda, kāda ir iespējamība (%), ka klients tuvāko 12 mēnešu laikā nespēs laicīgi segt savas kredīta saistības. Reitingu nosaka, ar statistikas modeļu palīdzību, ņemot vērā ar klientu un darījumu saistītu informāciju.

Ko darīt, lai kredītreitingu uzlabotu?

Hipotekārajam kredītam reitingu var uzlabot izvēloties īsāku kredīta atmaksas termiņu (zem 20 gadiem) un nodrošinot lielāku līdzfinansējumu (virs 30%). Citus kritērijus uzlabot nevar, jo tie saistās, piemēram, ar klienta darba stāžu, darba nozari un tamlīdzīgi.

Patēriņa kredītiem nav tādi elementi, kas ļautu uzlabot reitingu, jo to veido dažādi klientu raksturojošie parametri uz konkrēto brīdi.

Kā ienākumu avots ietekmē manu kredītreitingu?

Ienākumu avots ietekmē kredīta reitinga noteikšanu, tomēr kredīta reitings veidojas no vairāku faktoru kopuma un ienākuma avots nav būtiskākais elements, kas uzlabo vai pasliktina kredīta reitingu.

Kāpēc kredītreitinga instruments ir izveidots un kādēļ tas ir vajadzīgs?

Kredītreitinga instruments ir izveidots, lai banka efektīvāk spētu pārvaldīt savu kredīta portfeli un ar to saistītās izmaksas (kapitāla prasību izmaksas, uzkrājumi). Kredīta reitinga modelis ļauj uz statistikas metodēm balstītiem aprēķiniem noteikt riskantus darījumus, kuri nākotnē var nest zaudējumus un tādējādi negatīvi ietekmēt bankas finanšu rādītājus un kredīta likmes jauniem darījumiem. Kredītreitings dod iespēju izstrādāt cenošanas politiku, kas nodrošina zemākas pievienotās likmes zema riska klientiem un augstākas - augstāka riska klientiem.


Esošs hipotekārais kredīts

Kur es varu redzēt sava kredīta atmaksas grafiku?

Kredīta atmaksas grafiku vari apskatīt Internetbankas sadaļā Kredīts un Līzings.

Kā es varu mainīt hipotekārā kredīta ikmēneša maksājuma datumu?

Lai mainītu ikmēneša maksājuma datumu, nosūti brīvas formas iesniegumu Internetbankā, sadaļā Ziņojumi / Jauns iesniegums.

Kā es varu mainīt kontu, no kura veikt hipotekārā kredīta ikmēneša maksājumu?

Lai mainītu konta numuru no kura tiks veikti ikmēneša maksājumi, nosūti brīvas formas iesniegumu Internetbankā, sadaļā Ziņojumi / Jauns iesniegums.

Kur es varu pieteikt ātrāku (pirmstermiņa) kredīta atmaksu un cik tas maksā?

Pirmstermiņa kredīta atmaksa ir bezmaksas un to var pieteikt Internetbankā, sadaļā Ziņojumi / Jauns iesniegums, rakstot iesniegumu no parauga, izvēloties tēmu: Iesniegums kredīta (tā daļas) pirmstermiņa atmaksai.

Kā es varu atlikt pamatsummas kredīta maksājumu?

Ir divi veidi, kā var atlikt pamatsummas maksājumus:

 • Ja līgumā ir atrunāta iespēja veikt pamatsummas atlikšanu, to var pieteikt Internetbankā, sadaļā Ziņojumi / Jauns iesniegums, rakstot iesniegumu no parauga, izvēloties tēmu: Kredītu brīvdienas, ja to paredz kredīta līgums.
 • Ja ir radušās maksātspējas grūtības, tad to var pieteikt Internetbankā, sadaļā Ziņojumi / Jauns iesniegums, rakstot iesniegumu no parauga, izvēloties tēmu: Kredīta pamatsummas atlikšana.

Kur es varu pieteikt pilnu kredīta atmaksu?

Pirmstermiņa kredīta atmaksa ir bezmaksas un to var pieteikt Internetbankā, sadaļā Ziņojumi / Jauns iesniegums, rakstot iesniegumu no parauga, izvēloties tēmu: Iesniegums kredīta (tā daļas) pirmstermiņa atmaksai.

Kur es varu pieteikt kredīta izziņas izsniegšanu?

Kredīta izziņas un bankas piekrišanas var pieteikt, aizpildot šo iesniegumu izziņas saņemšanai.

Kā es varu mainīt kredīta atmaksas termiņu?

Lai pieteiktos kredīta atmaksas termiņa maiņai, nosūti brīvas formas iesniegumu Internetbankā, sadaļā Ziņojumi / Jauns iesniegums. Nav iespējams mainīt viena mēneša atmaksas datumu.

Vai un kā es varu mainīt/atbrīvot kredīta galvotāju?

Katra klienta situāciju vērtējam individuāli. Lai pieteiktos galvotāja atbrīvošanai vai maiņai, nosūti brīvas formas iesniegumu Internetbankā, sadaļā Ziņojumi / Jauns iesniegums.

Vai un kā es varu mainīt nodrošinājumu?

Katru situāciju vērtējam individuāli. Lai pieteiktos nodrošinājuma maiņai, nosūti brīvas formas iesniegumu Internetbankā, sadaļā Ziņojumi / Jauns iesniegums.

Vai un kā es varu atbrīvot papildu ķīlu?

Katru situāciju vērtējam individuāli. Lai pieteiktos papildu ķīlas atbrīvošanai, nosūti brīvas formas iesniegumu Internetbankā, sadaļā Ziņojumi / Jauns iesniegums.

Kāda ir komisijas maksa par galvotāja, ķīlas vai nodrošinājuma atbrīvošanu vai maiņu?

Komisijas maksa par izmaiņām hipotekārā kredīta līgumā, atbilstoši cenrādim, ir 200 €. 

Vai es varu palielināt izsniegtā aizdevuma summu?

Lai palielinātu izsniegtā kredīta summu, būtiska ir esošā kredīta un ieķīlātā īpašuma vērtība, kā arī klienta maksātspēja. Lai izvērtētu konkrēto situāciju, piesakies konsultācijai par hipotekārā kredīta saņemšanu.

Kur var redzēt ikmēneša maksājumu un atlikušo kredīta summu?

Internetbankas sadaļā Kredīts un līzings. Atmaksas grafiks ir pieejams līdz nākamajam likmes maiņas brīdim, kad notiek maksājumu pārrēķins, tāpēc nākotnes grafiks nav redzams.

Kā es varu saņemt informāciju par vēsturisko maksājumu grafiku, veiktajiem kredīta maksājumiem?

Vēsturiskie atmaksas grafiki nav pieejami. Informāciju var saņemt izziņas veidā, aizpildot pieteikumu nestandarta izziņas saņemšanai.

Komisijas maksa par izziņas sagatavošanu, atbilstoši cenrādim ir 50 €. 
 

Par ko tiek aprēķināts līgumsods?

Līgumsods tiek aprēķināts par līguma nosacījumu neizpildīšanu. To iespējams apturēt, izpildot līguma nosacījumus. Visbiežāk neizpildītie nosacījumi - termiņā nenodots īpašums ekspluatācijā, neiesniegts aktuālais vērtējums, ja kredīta mērķis ir remonts vai būvniecība - neiesniegtas fotogrāfijas vai atskaite par iztērētiem līdzekļiem.

Kā es varu saņemt kredīta līguma kopiju?

Brīvas formas iesniegumā, Internetbankas sadaļā Ziņojumi / Jauns iesniegums, raksti, ka vēlies saņemt kredīta līguma dublikātu, kā arī norādi, ka piekrīti komisijas maksai. Līguma oriģināls tiks pieprasīts no arhīva, tāpēc par to tiks piemērota komisijas maksa 30 € apmērā.


Patēriņa kredīts

Kā es varu mainīt patēriņa kredīta maksājuma datumu?

Iesniedzot brīvas formas iesniegumu internetbankā un norādot visu informāciju - līguma numuru un datumu. Komisijas maksa par grozījumu veikšanu atbilstoši cenrādim – 20 EUR.

Kā es varu mainīt kontu, no kura veikt patēriņa kredīta ikmēneša maksājumu?

Iesniedzot brīvas formas iesniegumu internetbankā un norādot visu informāciju - līguma numuru un datumu. Komisijas maksa par grozījumu veikšanu atbilstoši cenrādim – 20 EUR.

Vai es varu pirms termiņa pilnībā dzēst patēriņa kredītu, un vai par to jāmaksā papildus?

Jā, tas ir iespējams, un tas neko papildus nemaksā. Lai pieteiktu kredīta pirmstermiņa dzēšanu, pieslēdzies internetbankas pilnajai versijai, izvēlies sadaļu “Ziņojumi” – Jauns iesniegums – Iesniegums no parauga un ievadi prasīto informāciju.

Kā rīkoties, ja nopietnu iemeslu dēļ man radušās grūtības veikt patēriņa kredīta/auto kredīta/kredītlimita atmaksu?

Tu vari pieteikties kredītatmaksas brīvdienām, aizpildot pieteikumu internetbankā sadaļā “Ziņojumi” – Jauns iesniegums – Iesniegums no parauga un ievadi prasīto informāciju.

Man ir nepieciešama aizdevuma papildu summa. Vai ir iespēja to saņemt?

Papildus summu saņemt nevar. Bet ir iespējams pieteikties jaunam patēriņa kredītam ar vai bez esošā patēriņa kredīta dzēšanas. Piesakies kredītam te.

Vai ir nepieciešams iesniegt izziņas vai konta pārskatus par maniem ienākumiem?

Katrs kredīta pieprasījums tiek izvērtēts individuāli. Jā, var būt gadījumi, kad lūdzam iesniegt konta pārskatu saskaņā ar Kredītu izvērtēšanas politiku.

Vai es varu saņemt patēriņa kredītu, ja man nav oficiālu ienākumu?

Nē.

Vai ikmēneša kredīta maksājumus ietur automātiski?

Jā.

Vai es varu saņemt patēriņa kredītu, ja mani ienākumi tiek skaitīti citas bankas kontā?

Jā, kredītu ir iespējams saņemt, taču būs jāatver norēķinu konts arī Luminor.

Vai pieteikumu patēriņa kredītam var iesniegt internetā?

Jā, šeit.

Vai es varu saņemt patēriņa kredītu, lai apvienotu visus kredītus vienā?

Nē, pagaidām Luminor nav pieejams refinansēšanas produkts.


Līzings

Kāda ir atlikusī līzinga summa?

Finanšu līzinga gadījumā atlikušo vērtību Jūs varat redzēt pēdējā ikmēneša rēķinā (apakšā). Ja Jums ir operatīvais līzings, aicinām rakstīt uz lizings@luminor.lv, un mēs sniegsim Jums atbildi.

Kā es varu atmaksāt atlikušo līzinga summu?

Jums jāuzraksta iesniegums brīvā formā un jāpieprasa sagatavot gala aprēķinu. Iesniegumu varat rakstīt, izmantojot internetbankas saraksti vai sūtot e-pastu uz lizings@luminor.lv.

Kāpēc es neredzu līzinga informāciju internetbankā (atlikusī summa, nākamais maksājums, u. tml.)?

Operatīvajiem līzinga līgumiem atlikums neuzrādās internetbankā, jo Operatīvā līzinga līgums paredz līzinga objekta nomu, perioda beigās atgriežot līzinga objektu atpircējam. Informācija par ikmēneša rēķinu uzrādās internetbankā katra mēneša sākumā.

Kāpēc pirmā rēķina summa ir lielāka, nekā līgumā norādīts?

Pievienoti procenti par naudas resursu izmantošanu – tā ir summa, kas aprēķināta par līzinga objekta lietošanu no tā piegādes datuma līdz nākamā mēneša 1. datumam un tiek ietverta tikai pirmajā ikmēneša rēķinā.

Kā rīkoties, ja vēlos ar līzinga auto izbraukt no valsts?

Ir svarīgi saprast, uz kuru valsti ar Luminor Līzings transportlīdzekli vēlaties izbraukt. Ja valsts atrodas Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas un Šengenas zonas teritorijā, tad Nomnieks ir tiesīgs izbraukt bez īpašas “Luminor Līzings” SIA piekrišanas jeb pilnvaras, bet šajā gadījumā Nomniekam ir jāpārliecinās, ka transportlīdzeklis ir apdrošināts atbilstošajā teritorijā. Ja valsts neatrodas ES, EEZ vai Šengenas zonā, tad ir jāsaņem “Luminor Līzings” SIA rakstveida piekrišana jeb pilnvara un transportlīdzeklim jābūt apdrošinātam attiecīgajā teritorijā.

Jāņem vērā, ka Nomniekam cita starpā ir jāievēro iebraukšanas valsts normatīvais regulējums par uzturēšanas termiņiem.

Kā rīkoties, ja vēlos līzinga auto pārdot?

Ja vēlaties līzinga objektu izpirkt uz sava vārda, Jums jāuzraksta iesniegums brīvā formā internetbankas sarakstē vai sūtot e-pastu uz lizings@luminor.lv ar lūgumu sagatavot Jūsu līguma gala aprēķinu. Kad maksājums no Jums būs saņemts, varēsiet pārreģistrēt auto uz sava vārda un tālāk plānot tā pārdošanu citai personai. Gala aprēķinu var uzreiz sagatavot uz trešo personu, tādā gadījumā Jums ir jāaizpilda iesniegums un jāatsūta mums uz lizings@luminor.lv. Šādā gadījumā pēc maksājuma saņemšanas no trešās personas īpašumtiesības uz līzinga objektu uzreiz varēsim nodot Jūsu izvēlētajam pircējam.

Kāda ir mana nākamā rēķina summa?

Noslēdzot līzinga līgumu, Jums tika izsniegts arī maksājumu grafiks par visu līzinga periodu – vadoties pēc tā, Jūs varat plānot savus ikmēneša maksājumus. Pašreizējā mēneša rēķina informāciju varat redzēt savā internetbankā, sadaļā Kredīti un līzingi.

Kad saņemšu atbildi uz līzinga pieteikumu?

Atbilde parasti tiek sniegta vienas darba dienas laikā no brīža, kad Luminor Līzingam tiek iesniegta visa pieprasīta informācija un dokumentācija.

Vai finansējiet traktorus / jahtas / citus pārvietošanās līdzekļus?

Jā, mēs finansējam gan tehniku, gan dažādas iekārtas, bet, lai varētu sniegt Jums konkrētu atbildi, lūgums aizpildīt līzinga pieteikumu mājas lapā Līzinga pieteikums fiziskai personai vai Līzinga pieteikums juridiskai personai.

Cik vecu auto var iegādāties līzingā?

Maksimālais auto vecums finanšu līzinga termiņa beigās – 13 gadi, operatīvā līzinga termiņa beigās – 10 gadi.

Vai finansēsiet no ārzemēm ievestu auto?

No ārzemēm ievestus transportlīdzekļus finansējam, bet katru gadījumu izvērtējam atsevišķi.

Kāda ir atšķirība starp finanšu un operatīvo līzingu?

Finanšu līzinga gadījumā līzinga objekts pāriet klienta īpašumā, savukārt operatīvā līzinga gadījumā klients nomā līzinga objektu, un līzinga objektu atpērk atpircējs, vai līzinga objektu nopērk klients (ja “Luminor Līzings” SIA piekrīt).

Kāda ir maksimālā līzinga summa, ko varu saņemt?

Katra klienta pieprasījums tiek izskatīts individuāli, izvērtējot dažādus aspektus, tāpēc lūdzam aizpildīt pieteikumu jaunam līzingam Līzinga pieteikums fiziskai personai vai Līzinga pieteikums juridiskai personai, lai varam sniegt Jums precīzu atbildi par finansējamās summas apmēru.

Esmu samaksājis pēdējo rēķinu – kas jādara, lai informētu CSDD un varētu auto pārrakstīt uz sevi?

Piecu darba dienu laikā pēc pēdējā rēķina apmaksas informācija tiek automātiski nosūtīta CSDD un Jums tiek nosūtīts informatīvs e-pasts, kurā aprakstītas visas turpmākās darbības līzinga objekta pārreģistrācijai.

Kādu auto norādīt līzinga pieteikumā, ja tiešsaistes pieteikuma izvēlnē nav šādas markas (piemēram, Tesla)?

Jums ir iespēja izvēlēties variantu “cits” un norādīt konkrētā auto marku.

Kāpēc esmu saņēmis īsziņu par kavējumu, ja rēķins ir apmaksāts?

Aicinām pārbaudīt pēdējos veiktos maksājumus par līzinga objektu un salīdzināt tos ar izrakstītajiem rēķiniem. Ja tomēr konstatējat nesakritību, lūgums sazināties ar Klientu atbalsta dienestu pa tālruni +371 67 17 1880.

Kā es varu uzzināt tikai finansējuma apmēru, ko banka varētu piešķirt, ja neesmu vēl atradis konkrētu auto?

Mēs iesakām Jums pieteikties konsultācijai, lai noskaidrotu finansējuma iespējas. Palīdzēt var arī kredītspējas kalkulators, kas ir pieejams te. Nenorādot visu nepieciešamo informāciju, lēmums netiks pieņemts.

Ko nozīmē “avanss/parāds” rēķinā?

Avanss/parāds ir summa, kas uz rēķina izrakstīšanas brīdi ir pārmaksāta vai kavēta.

Kad tiks uzlikta un vai ir uzlikta CSDD atzīme, ka auto varu pārreģistrēt uz sevi? Kā es to uzzināšu?

Pēc līguma saistību izpildes “Luminor Līzings” SIA uzliekt CSDD reģistrā atzīmi, kā arī informē klientu, nosūtot e-pastu ar norādēm, kā un cik ilgā laikā klientam ir jārīkojas.

Kāpēc ar Luminor Līzingu nevar sazināties telefoniski? Kāpēc komunikācija notiek tikai e-pastā?

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā “Luminor Līzings” SIA klienti ir aicināti sazināties ar Klientu atbalsta dienestu pa tālruni +371 67 17 1880.

Neatradi atbildi? Rezervē tikšanos klātienē